Hem/Vad gäller om du inte tänkt ha revision i ditt bolag?

Vad gäller om du inte tänkt ha revision i ditt bolag?

Av: |Publicerat: 2013-05-17|

Vad gäller om du inte tänkt ha revision i ditt bolag?

Om ditt bolag inte uppnår två av de tre gränsvärdena (3 Mkr i omsättning/1,5 Mkr i balansomslutning/3 anställda), kan du ju numera välja att inte ha formell revision av ditt bolag. Väljer du detta så gäller följande:
• Bolagsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen med innebörden att bolaget inte ska ha revisor.
• Bolagsstämman ska besluta att revisorn ska avgå.
• Bolaget ska i god tid före räkenskapsårets utgång anmält dessa beslut till Bolagsverket.
• Bolagsverket ska ha registrerat ändringarna innan räkenskapsårets utgång.
Till och med 2012 räckte det med att anmälan hade inkommit till Bolagsverket före räkenskapsårets utgång. Nu måste dock ändringarna också ha hunnit registreras före räkenskapsårets utgång.

Som vanligt: Det finns skäl både för och emot revision, så ring oss för att diskutera detta om du är osäker.

Dela den här artikeln!