Hem/Vinnare och förlorare på ändrade 3:12-regler

Vinnare och förlorare på ändrade 3:12-regler

Av: |Publicerat: 2013-04-16|

Igår presenterades vårbudgeten, bl a med förslag till förändring av skattereglerna, de sk 3:12-reglerna. Många av våra kunder berörs och här är vår bedömning av vad som blir effekterna av förslaget:

De direkta förlorarna, om förslaget går igenom, är:
• de som aktiva ägare som direktäger (dvs inte via holdingbolag) mindre än 5% av ett fåmansbolag, och som just nu kan nyttja löneunderlagsreglerna, eller
• de som har innehav som understiger 50%, och som äger via holdingbolag, och som idag nyttjar den alternativa koncerndefinitionen i ABL

De som får det både bättre och sämre är:
• de med stora eller mycket små löneunderlag, som sannolikt kan få möjlighet till större löneunderlag, men samtidigt får ett större krav på eget löneuttag

Vinnarna är:
• de med medelstora löneunderlag, som faktiskt både kan få ett något lägre löneuttagskrav, och ett större löneunderlag

Dela den här artikeln!