Vad gör en bokföringsbyrå?

En auktoriserad bokföringsbyrå är ett företag som erbjuder bokförings- och redovisningstjänster till andra företag och organisationer. Den huvudsakliga sysslan brukar vara att hantera ekonomiska transaktioner och att sköta den löpande bokföringen enligt god redovisningssed.

När du väljer att anlita en bokföringsbyrå eller en redovisningsbyrå slipper du fundera på företagets bokföring, på arbetsgivaravgifter, löner, årsredovisningar, bokslut och deklarationer. Det tar vi hand om.

Du får mer tid över till din kärnverksamhet och kan vara trygg med att vi kommer att skicka in deklaration och löner i tid.

I den här artikeln berättar vi med om vad det innebär att anlita en bokföringsbyrå eller redovisningsbyrå. Vi berättar även mer om oss på Revideco och vilka fördelar du får när du väljer oss.

Vilka tjänster erbjuder en redovisningsbyrå?

Som redovisningsbyrå erbjuder vi en rad olika tjänster för att företagaren ska kunna fokusera på sitt arbete. Oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag kan det vara värt att låta en auktoriserad redovisningsbyrå hjälpa till med det ekonomiska.

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturahantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer
  • Rådgivning
kasse revideco aktieutdelning utdelning

Varför anlita bokföringsbyrå eller redovisningsbyrå?

Bokföringslagen säger att alla företag är skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser. Företaget måste även avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning varje räkenskapsår.

Många nystartade företag och småföretagare står ofta länge i valet och kvalet huruvida de ska sköta sin redovisning och bokföring själva, eller om de ska ta hjälp utifrån och anlita en redovisningsbyrå eller konsult. Om man som företagare känner att man inte hinner med, att företagets redovisning är betungande eller kanske tråkigt finns det alternativ. När det kommer till företagsekonomi är det också många som är oroliga för att göra fel i redovisningen. Då är lösningen att anlita en redovisningsbyrå eller en redovisningskonsult.

Revideco är en auktoriserad redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med hela ditt företags ekonomi, eller med delar av den. Här har vi listat några av de fördelar som våra kunder säger sig uppleva när de anlitar oss.

3 fördelar med att ta hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå

1. Du får mer tid och pengar över till annat

När du väljer att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå till ditt företag får du mer tid över till annat. Som företagets kärnverksamhet till exempel.

Du slipper allt administrativt arbete som kommer med redovisning och löpande bokföring och kan istället lägga din tid och dina resurser på att driva ditt företag framåt. Det brukar i sin tur ge ekonomisk vinning. Den ekonomiska vinningen kan bli ännu större tack vare den rådgivning du kan få av din redovisningskonsult.

Om du just nu håller på att starta upp din verksamhet och har möjlighet att anlita en redovisningskonsult är det vår rekommendation att göra detta i ett tidigt skede. Det ger dig goda förutsättningar för framtiden och full kontroll över företagets ekonomi redan från början.

2. Du kan känna dig trygg och säker i företagsekonomin

Det är näst intill omöjligt för en oinsatt att hålla koll på allting som har med skatteområdet att göra. När du väljer en auktoriserad redovisningsbyrå gör någon annan det jobbet åt dig. Byrån ser till att du är uppdaterad och sköter de delar du lejer bort åt dig. Du kan vara helt säker på att allting sköts på rätt sätt och att deklarationer lämnas in i rätt tid.

På Revideco finns det både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter. De besitter spetskompetens inom många olika områden, till exempel koncernredovisning, skatt, utlandsfrågor och företagsköp. Du ska vara trygg i ditt företagande när du väljer Revideco.

Jens Malm Likviditetsdoktorn

3. Du får ett bollplank som hjälper dig framåt

Som småföretagare eller som någon som nyligen startat upp ett företag är det extra värdefullt att kunna använda sin redovisningsbyrå som bollplank. Ingen fråga är för stor eller för liten – du behöver bara ställa den.

Oavsett vad du funderar över, om du vill byta företagsform, anställa fler medarbetare eller få koll på debiteringsgraden, så kan en redovisningsbyrå hjälpa dig att ta fram rätt beslutsunderlag, budget och prognoser. Ska ni ha styrelsemöte och behöver en diskussionspartner? Även här kan redovisningsbyrån kliva in.

Vi på Revideco ser oss som din partner, våra redovisningskonsulter finns här för att stötta dig och göra ditt företagande enkelt. Och roligt förstås.

Caisa Westin

Ta kontroll över ditt företags ekonomi med hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult

Även om du anlitar en redovisningskonsult är det du och ditt företag som bär det yttersta ansvaret för att redovisningen blir rätt. Det kan alltså bli en kostsam historia att anlita fel redovisningskonsult.

Det är viktigt att välja en auktoriserad redovisningskonsult. Att en konsult är auktoriserad är en kvalitetsstämpel som visar att personen kan sitt jobb. Här har vi listat tre tips att tänka på när du ska välja vilken konsult eller byrå du vill samarbeta med.

Anlita rätt redovisningskonsult – 3 tips

Välj personlig kontakt

Du kan inte släppa allting bara för att du lejer ut redovisningen. Det är en viktig del av samarbetet att du har en nära och löpande kommunikation med din byrå eller konsult. Se därför till att välja en byrå som erbjuder personlig kontakt och service. Du ska ha möjlighet att höra av dig så ofta du vill och behöver. Det ligger förstås i ditt intresse att ha koll på hur det går för företaget, och därför ska redovisningsbyrån hjälpa dig att vara insatt i det.

Ställ krav på kompetens

Se till att ställa höga krav på kompetens när du väljer redovisningsbyrå. Kvalitet och kompetens är av största vikt när det gäller redovisning. Kontrollera även att konsulterna är väl insatta i de regler och krav som gäller.

Välj en digital byrå

Ta dig tid att kolla upp att redovisningsbyrån eller konsulten du väljer har koll på det digitala. En digital byrå jobbar nämligen betydligt snabbare än en analog.

Jens Malm Caisa Westin Fakturera utländska kunder

Kontakta oss för mer information

Hos oss på Revideco finns ett komplett fullserviceteam som har lång erfarenhet av redovisning, löneadministration och rådgivning. Vi står redo att hjälpa dig. Även du som driver bolag som omfattas av lagstadgad revision kan vara trygg med att vi erbjuder rätt tjänster.

Som auktoriserad redovisningsbyrå är vi medlemmar i MGI Worldwide – det betyder att vi kan stötta även med internationella frågor i över 100 länder utöver Sverige. Vi skräddarsyr lösningar – det gör att vi även stöttar dig i att hitta den enklaste lösningen för just ditt företag.

Om du vill ha hjälp med större uppdrag kommer vi gärna ut till dig som uppdragsgivare någon dag i veckan eller månaden, under arbetstoppar eller kanske om den egna personalen är frånvarande. Det ger dig ökad kontroll och du får bästa möjliga kvalitet.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss

Oavsett om du driver enskild firma eller aktiebolag, om du behöver en auktoriserad revisor, en auktoriserad lönekonsult eller redovisningskonsult, eller bara goda råd, kan du alltid höra av dig till oss via e-post eller per telefon. Vi kan ge råd om hur du kan effektivisera fakturor eller löner bland annat.

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om hur vi jobbar och kan hjälpa just dig med företagets ekonomi.

Vad gör en bokföringsbyrå? Vanliga frågor och svar!

Vad gör man på en redovisningsbyrå?

Vi har både auktoriserade redovisningskonsulter, lönekonsulter och revisorer. Du kan vända dig till oss för att få hjälp med alla typer av redovisningstjänster.

Oavsett som det gäller löpande bokföring, upprätta bokslut, göra årsredovisningar, hantera leverantörs- och kundfakturor, lönehantering eller månadsavstämningar.

Allt som har med redovisning att göra med andra ord. Vi kan även hjälpa dig att digitalisera ditt företags redovisning om du har det projektet framför dig

Vad är det för skillnad på bokföring och redovisning?

Bokföring innebär att man registrerar ett företags affärshändelser. Det kan vara till exempel inköp eller försäljning. Begreppet redovisning är vidare och innefattar även till exempel bokslut, deklarationer och rapportering.

Vad kostar det att anlita en redovisningsbyrå?

Vad det kostar att anlita en redovisningsbyrå beror på vilket behov som finns i ditt företag. Om du behöver hjälp med hela ekonomifunktionen blir det troligtvis ett högre pris än om du bara behöver hjälp med delar av den.

Som tur är finns det skräddarsydda lösningar, där du får en personlig redovisningskonsult som kan ditt bolag. Konsulten hjälper dig med de delar du vill och kan alltid svara på alla dina frågor. Detta gör att du kan känna dig trygg med att din redovisningskonsult alltid finns där.

När du börjar jämföra priset på olika redovisningsbyråer är det viktigt att du reflekterar över vad som ingår i priset.

Vi kan hjälpa dig med redovisning, utdelnings- och bokslutsplanering och vara ett löpande stöd i din företagsresa. Självklart kan du istället välja en automatiserad redovisningslösning, men då får du inte samma stöd och får sköta allting på egen hand.

Fundera över var ditt bolag befinner sig just nu och vart ni ska i framtiden, välj sedan en redovisningsbyrå utifrån det.

Vem har ansvar för bokföringen?

Har du enskild firma? Då är det du som företagare som bär hela ansvaret.

Om du har ett företag som företräds av en styrelse är det istället styrelsen som har det övergripande ansvaret. Men det finns även ett ansvar hos VD och de som i praktiken utför bokföringsarbetet, det vill säga din redovisningsbyrå.

Kom ihåg att även om du tar hjälp med din bokföring kommer du inte från ansvaret för att den sköts korrekt, det framgår väldigt tydligt av lagstiftningen att ansvaret inte kan delegeras även om själva arbetet kan det. Välj därför redovisningsbyrå med omsorg.

Är det svårt att bokföra?

Det behöver inte vara svårt. I dag finns ekonomi- och bokföringsprogram som är enkla att använda. Men om du känner att du har svårt att hinna med eller om du är osäker på regler eller annat, gör du bäst i att anlita en redovisningskonsult.