Internationellt

MGI – vårt nätverk, din lokala kontakt i världen

Allt fler av våra kunder behöver internationella kontakter av olika anledningar. Därför är vi med i MGI. Syftet med MGI är att ge våra kunder en bättre och mer mångsidig service genom att knyta kontakter mellan revisorer och ekonomiska rådgivare över nationsgränserna. Det betyder att du slipper vända sig till en stor opersonlig revisionsbyrå när du expanderar internationellt. Samtliga byråer inom MGI är fristående, dvs det finns inga ägarintressen sinsemellan.

I MGI:s nätverk finns mer än 260 revisionsbyråer i fler än 90 länder. Vi, och alla andra i nätverket, vill vara helt säkra på att vi hänvisar våra kunder till en bra revisor i ett annat land. Därför måste alla MGI-medlemmar att klara en krävande kvalitetskontroll. Alla medlemmar ska också kunna ställa upp med både rådgivning och revision.

För dig som kund hos oss innebär det att vi snabbt kan ordna kunniga och lokala kontakter när du har internationella behov. Det kan gälla allt från att starta ett bolag i Argentina till att få reda på arbetsgivaravgifterna i Österrike.

Vill du veta mer om MGI, kontakta oss, eller besök www.mgiworld.com

Här kan du se en film som producerats av vårt internationella nätverk MGI

I den berättar vår VD Erik Emilsson om vad kunderna tjänar på att Revideco valt att engagera sig internationellt och varför man valt att vara medlem i MGI. Filmen är på engelska.