Smidig lönehantering och löneadministration

Smidig lönehantering och löneadministration med hjälp av auktoriserade lönekonsulter. Dags att lägga ut lönerna på en lönebyrå? Vi erbjuder en kvalitetssäkrad, smidig och effektiv lösning som minskar er interna administration.

Smidig lönehantering och löneadministration

Vi skräddarsyr lösningar för ditt företaget, din förening eller organisation. Du får en löneadministratör som administrerar alla löner, varje månad. Vi är flexibla och oavsett om vi väljer en molnlösning från Visma eller annan digital lösning för dina löner rapporteras alla justeringar och avvikelser smidigt till oss.

  • Tidsbesparande
  • Kvalitetssäkrat
  • Kostnadseffektivt

Kontakta oss för offert:

Vad är lönehantering och löneadministration?

Lönehantering och löneadministration är samlingsnamnet för de tjänster som ett bolags ekonomi- eller personalavdelning utför avseende hantering av följande: Lönebesked (GDPR-anpassade), tidrapporter, avvikelsehantering såsom övertid och olika frånvaroorsaker, men också semesterlönehantering, reseräkningar och utläggshantering, ledighetsansökningar och anställningsavtal mm. På engelska benämns tjänsterna som payroll services eller salary processing services.

Förenkla din lönehantering och löneadministration

Det är mycket man ska hålla reda på. Kollektivavtal, övertidsersättning, komptid, olika anställningsavtal,  förmåner, semesterlöner mm. Är du som ekonom inte specifikt inriktad på lön kan det vara svårt att hänga med i alla förändringar. Våra lönekonsulter utbildas kontinuerligt så att vi kan leverera en så trygg tjänst som möjligt till dig.

Outsourcing av löner – läs mer om det här

Kvalitetssäkrad lönehantering

Hos oss kvalitetssäkras också våra arbetsrutiner av auktoriserade lönekonsulter som säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid. Det innebär att vi regelbundet genomgår kvalitetskontroller vilket borgar för att lönehanteringen alltid är av högsta kvalitet.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Fullservicebyrå

Vi är en fullservicebyrå som anpassar och skräddarsyr lösningar efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om bara er löneadministration eller hela er ekonomifunktion. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig. Med Revideco som din partner inom redovisning och ekonomihantering blir det rätt från början. Du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet. Genom vår erfarenhet från ett stort antal branscher kan vi kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering.

Personligt engagemang

Vår ambition är att hela tiden erbjuda högre kvalitet än de stora byråerna, kombinerat med personligt engagemang och närhet. Vi strävar hela tiden efter den mest kostnadseffektiva lösningen för dig som kund. Vi vet vad vi kan och inte kan. Naturligtvis hanterar vi allt som normalt förväntas, men finns det en effektivare lösning i vårt nätverk så hjälper vi dig att hitta den istället.

Lokalt: Globalt: Personligt

På Revideco har vi även en gedigen revisions- och rådgivnings bakgrund med lång erfarenhet av samarbeten med både mindre och större lokala och globala bolag. Vi har ett stort kontaktnät av experter både i Sverige och i ytterligare ca 100 länder som vi kan koppla in i de fall det skulle behövas. Vi är medlemmar i ett internationellt nätverk som heter MGI där vi har alla samlats runt att hjälpa entreprenörer att växa globalt.