Löneadministration

Smidig lönehantering och löneadministration med hjälp av auktoriserade lönekonsulter. Dags att lägga ut lönerna på en lönebyrå? Vi erbjuder en kvalitetssäkrad, smidig och effektiv lösning som minskar er interna administration.

Smidig hantering av löner och löneadministration

Vi skräddarsyr lösningar för ditt företaget, din förening eller organisation. Du får en löneadministratör som administrerar alla löner, varje månad. Vi är flexibla och oavsett om vi väljer en molnlösning från Visma eller annan digital lösning för dina löner rapporteras alla justeringar och avvikelser smidigt till oss.

 • Tidsbesparande
 • Kvalitetssäkrat
 • Kostnadseffektivt

Kontakta oss för offert genom att lämna era uppgifter (namn, e-post, telefon m.m) här online i webbläsaren:

Förenkla din löneadministration

Det är mycket man ska hålla reda på. Kollektivavtal, övertidsersättning, komptid, olika anställningsavtal,  förmåner, semesterlöner mm. Är du som ekonom inte specifikt inriktad på lön kan det vara svårt att hänga med i alla förändringar. Våra lönekonsulter går kontinuerligt på nya utbildningar så att vi kan leverera en så trygg tjänst som möjligt till dig.

Outsourcing av löner – läs mer om det här

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Vad är lönehantering och löneadministration?

Löne-hantering och löneadministration är samlingsnamnet för de tjänster som ett bolags ekonomi- eller personalavdelning utför avseende hantering av följande: Lönebesked (GDPR-anpassade), tidrapporter, avvikelsehantering såsom övertid och olika frånvaroorsaker, men också semesterlönehantering, reseräkningar och utläggshantering, ledighetsansökningar och anställningsavtal mm. På engelska benämns tjänsterna som payroll services eller salary processing services.

auktoriserad revisor

Löneadministration utförd av auktoriserade lönekonsulter

Vi på Revideco hjälper svenska och internationella företag med löner och lönerelaterade tjänster i Sverige. Vi är auktoriserade lönekonsulter och erbjuder löneadministration, rådgivning, bemanning och outsourcing av hela lönefunktioner.

Varför köpa in löneadministration?

Anställningsavtal, reseräkningar, ledighetansökningar & skattedeklarationer hamna ofta hos er löneadministratör och eftersom ledtiderna är korta kan misstag ske. Det är lätt hänt.

Genom att köpa in löneadministrationen från oss på Revideco får ni många fördelar. Ni minimerar misstagen och du behöver inte stå till svars för att löner inte betalats ut i tid eller till fel belopp. Ni får helt enkelt en stabil och pålitlig partner.

Löneadministration vi avlastar er med:

 • GDPR-anpassade lönebesked,
 • Tidrapporter,
 • Avvikelsehantering,
 • Semesterlönehantering,
 • Reseräkningar,
 • Utläggshantering,
 • Ledighetsansökningar,
 • Anställningsavtal mm mm.

Fullservicebyrå

Vi är en fullservicebyrå som anpassar och skräddarsyr lösningar efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om bara er löneadministration eller hela er ekonomifunktion. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig. Med Revideco som din partner inom redovisning och lön blir det rätt från början.

Du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet. Genom vår erfarenhet från ett stort antal branscher kan vi kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och hantering av löner.

Kvalitetssäkrad lönehantering

Hos oss kvalitetssäkras våra arbetsrutiner av auktoriserade lönekonsulter som säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid. Det innebär att vi regelbundet genomgår kvalitetskontroller vilket borgar för att lönehanteringen alltid är av högsta kvalitet.

Många av våra löneadministratörer är auktoriserade lönekonsulter via FAR. Det är ett kompetensbevis för att vi kan löner.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Fem anledningar till varför du vill lägga ut er löneadministration

 • Du blir mindre sårbar. Vi bemannar er löneavdelning, du behöver inte tänka på om er löneadministratör är ledig eller sjuk.

 • Kvalitetssäkrad leverans. Vi har rätt utbildning och är experter på de lagar och regler som rör lön, pension, förmåner, företagsekonomi och skatt.

 • Minimal administration för dig som kund. Vi standardiserar löneprocessen och förenklar då vardagen avsevärt. Tryggt men också enkelt.

 • Smidigt och tydligt för er personal. Våra gränssnitt och verktyg är moderna och smidiga, vilket kommer att reflektera på er som företag.

 • Enklare och lättare. Du fokuserar på er kärnverksamhet och kan lämna lönehanteringen till oss som är specialister på området. Vi håller dig uppdaterad på vad som är relevant för ditt bolag.

Personligt engagemang

Vår ambition är att hela tiden erbjuda högre kvalitet än de stora byråerna, kombinerat med personligt engagemang och närhet. Vi strävar hela tiden efter den mest kostnadseffektiva lösningen för dig som kund. Vi vet vad vi kan och inte kan. Det kan handla om att hitta rätta arbetsrätts-specialist eller aktuarie som passar just ditt företag.

Naturligtvis hanterar vi allt som normalt förväntas, men finns det en effektivare lösning i vårt nätverk så hjälper vi dig att hitta den istället.

Dags att modernisera er hantering av lön?

Många av våra kunder har suttit fast i en hantering av lön som är omodern, tidskrävande och som de anställda irriterar sig på. Vi hjälper dig att hitta en modern lösning med ett smidigt gränssnitt som personal kommer att uppskatta. Lön ska vara en självklarhet, inte ett irritationsmoment.

Moderna digitala lösningar

Hos oss får du en flexibilitet vad gäller systemlösningar. Vi har en grundlösning som passar många men vet av erfarenhet att det finns specifika behov inom lön i olika branscher – innebärande att allt inte passar alla. Vi kan hjälpa dig hitta en lönesystemslösning som passar just dig. Och kan naturligtvis ta över administrationen i ert befintliga lönesystem om du föredrar det.

Genom vår grundlösning med Visma så får dina anställda tillgång till lönespecifikationer, tidrapporter, reseräkningar & utläggsrapportering online. Smidigt och enkelt.

Lokalt: Globalt: Personligt

På Revideco har förutom en gedigen erfarenhet inom lön även en bakgrund inom revision och rådgivning. Vi samarbetar med både mindre och större – lokala och globala bolag.

Vi har ett stort kontaktnät av experter både i Sverige och i ytterligare ca 100 länder som vi kan koppla in i de fall det skulle behövas. Vi är medlemmar i ett internationellt nätverk som heter MGI där vi har alla samlats runt att hjälpa entreprenörer att växa globalt.

Smidig lönehantering och löneadministration

Vi skräddarsyr lösningar för ditt företaget, din förening eller organisation. Du får en löneadministratör som administrerar alla löner, varje månad. Vi är flexibla och oavsett om vi väljer en molnlösning från Visma eller annan digital lösning för dina löner rapporteras alla justeringar och avvikelser smidigt till oss.

 • Tidsbesparande
 • Kvalitetssäkrat
 • Kostnadseffektivt

Kontakta oss för offert: