Om oss på Revideco

Vi tycker det är underbart roligt att hjälpa aktiebolag med revision, redovisning och rådgivning. Vi mäter vår framgång i hur duktiga vi är på att uppfylla deras behov.

Filosofi

Drivkraft

Vi vill ha en gemensam filosofi med både kunder och leverantörer, det är då affärsrelationer fungerar bäst. Vi vill må bra och vi vill att våra kunder ska må bra. Det förekommer att vi i samförstånd avslutar ett samarbete just för att detta inte stämmer. En av våra drivkrafter är att alla som kommer i kontakt med oss ska känna att de blir lite bättre och klokare människor. Det låter kanske flummigt, men det handlar om att behandla folk ärligt och juste och om öppenhet, ödmjukhet och sanning. Då blir det sällan några problem.

Mångfald

Några av våra kunder är småföretagare, andra är lite större. Många är ägarledda och entreprenörsdrivna tjänste- och konsultföretag, som vi, men totalt sett så representerar våra ca 1000 kunder nästan alla tänkbara branscher. Vi älskar mångfalden och variationen. Det ger oss omväxling och arbetsglädje.

Företagsamhet

En fördel med oss jämfört med de stora byråerna är att vi handgripligen vet hur det är att driva och jobba i ett ägarlett företag. Vi är i samma situation som våra kunder. Varje dag.

Hjälpsamhet

Har man problem ska man få hjälp. Vi koncentrerar oss på det vi är duktiga på, finns det en effektivare lösning så hjälper vi dig att hitta den. Vi lierar oss inte på något sätt med någon speciell utan väljer det som är bäst för varje kunden i varje stund.

Tillväxt

Som företag är Revideco relativt nytt liksom många av våra kunders företag. Vi växer med våra kunder, både i Sverige och på den internationella marknaden – vi följer entreprenören.