Välkommen till en rådgivande

Revisions- & Redovisningsbyrå

Vi hjälper ägarledda företag i hela Sverige att växa och
utvecklas med hjälp av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.

Välkommen till en rådgivande

Revisions- & Redovisningsbyrå

Vi hjälper ägarledda företag i hela Sverige att växa och utvecklas med hjälp av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning.

Revision

Få ett kvitto och ett trovärdighetsbevis på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller lagkraven.

Redovisning

Få hjälp med redovisning och ekonomihantering så att du kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Rådgivning

Våra rådgivare har lång erfarenhet av rådgivning till både mindre och större svenska och internationella bolag.

En klimatkompenserad byrå

Visst vill du påverka ditt klimatavtryck? Det gör du genom att minska dina egna koldioxidutsläpp men också genom att välja leverantörer som tänker som du. Vi är en byrå som klimatkompenserar genom certifierad trädplanetering – så att du kan köpa våra tjänster med minskad oro för vår moder jord. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan;

hållbarhetsarbete i mindre företag

En klimatkompenserad byrå

Visst vill du påverka ditt klimatfotavtryck? Det gör du genom att minska dina egna koldioxidutsläpp men också genom att välja leverantörer som tänker som du. Vi är en byrå som klimatkompenserar genom certifierad trädplanetering – så att du kan köpa våra tjänster med minskad oro för vår moder jord. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan;

hållbarhetsarbete i mindre företag
Revideco symbol vit

Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa. Den resan vill vi vara en del av.

Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa. Den resan vill vi vara en del av.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

EKONOMIANSVARIG

Värdefulla tips och inspiration i vardagen

Känns det ibland ensamt att sitta med siffrorna på företaget? Har du svårt att hitta inspiration och ny kunskap? Här hittar du mycket matnyttigt som hjälper dig i vardagen.

NYFÖRETAGARE

Vi lotsar dig genom nyföretagar-djungeln

Det är mycket att sätta sig in i oavsett om du är ny som företagare eller om du driver ett växande företag. Här hittar du intressant och utvecklande information kring redovisning och revision.

Jag ger Revideco 5 stjärnor av 5 möjliga

Charlotte Runius
Grundare digital begravningsbyrå

Bastian Geissler
VD på spelstudio

Peter Norman
Norrländsk entreprenör

Attila Bors
Erfaren CFO

Karl Rise
VD handelsföretag

Peter Kandel
Fabriksgrundare

Din revisor för små och
medelstora företag

Genom personligt engagemang och stor förståelse för de utmaningar ägarledda företag möter, kan vi bidra med tydlig rådgivning och relevanta tjänster,

grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

Din revisor för små och
medelstora företag

Genom personligt engagemang och stor förståelse för de utmaningar ägarledda företag möter, kan vi bidra med tydlig rådgivning och relevanta tjänster, det vill säga:

 • Revision

 • Redovisning
 • Samt rådgivning

grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

Tips och nyheter

Ny partner

2024-06-28|

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en ny partner h

Auktoriserad & Godkänd revisor

Du kan vara säker på att få en auktoriserad eller godkänd revisor hos oss, som kan små- och medelstora aktiebolag.

Våra revisorer har ett speciellt fokus på ägarledda aktiebolag. Vi har även team som är specialiserade på föreningar, förbund och internationella koncerner. Eftersom att vi är auktoriserade kan du vara säker på att vi har rätt teoretisk och praktisk utbildning och att vi avlagt revisorsexamen.

Innan en revisor ska ta examen måste den genomgå en praktisk utbildning som pågår i minst tre år på heltid, ofta är revisorn då anställd på ett revisionsföretag.

För att bli auktoriserad revisor krävs att du klarar kraven som ställs på bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet. Revisorns auktorisation är en kvalitetsstämpel som du har nytta av i din verksamhet, oavsett om det gäller ett litet bolag eller ett större.

Revideco Online

Som kund hos oss erbjuds du kostnadsfritt Revideco Online. Här kan vi enkelt dela dokument med varandra och kommunicera. Du behöver inte längre skicka brev eller e-post med känslig information utan sparar allt digitalt

Läs mer här >

Start-up School Video

Är du ny som företagare ska du ta del av våra Revideco Start-Up School filmer där vi ger en expressutbildning i företagande och de vanligaste frågorna vi får från nya företagare och de som planerar att bli företagare.

Läs mer här >

Så väljer du revisor

Väljer du rätt auktoriserad revisor finns det en stor chans att du kommer att få kontakt med:

 • en revisor som kan komma att ge dig värdefulla insikter om ditt företag,
 • en revisor som ger dig trygghet i svåra beslut,
 • en revisor som kan ge värdefull support till nyckelpersoner i ditt företag.

Läs om tips och dealbreakers i den här artikeln.

6 tips + 3 dealbreakers vid val av revisor:

 • Den rätta revisorn ger dig en bra magkänsla. Känns det inte bra så är det inte bra.

 • Rätt revisor för ägare:

 • Dealbreaker #1 Fåmansbolag: Din revisor bör kunna 3:12 reglerna.

 • Dealbreaker #2 Internationella planer: Revisorn bör ha ett internationellt nätverk.

 • Dealbreaker #3 Kan din revisor exit-, transaktions & bolagsstruktur-frågor?
 • Den rätta revisorn för CFO & Redovisningsansvarig – de är värda super-support.

 • Den rätta revisorn har erfarenhet av din typ av bolag.

 • Den rätta revisorn har tid för dig.

 • Den rätta revisorn har en korrekt kostnadsbild.

Driver du ett större eller växande bolag?

Även om vi har vår bas i samarbeten med mindre bolag så har våra revisorer jobbat med större och växande bolag i mer än 25 år. Vi är kunniga, oavsett om det handlar om global expansion, SaaS-frågor eller immateriella tillgångar.

Kontakta oss så får du rätt support!

Redovisningskonsult & Revisor

En auktoriserad redovisningskonsult övervakar ett bolags löpande redovisning, upprättar bokslut & årsredovisning. En auktoriserad eller godkänd revisor granskar årsredovisningen. Den auktoriserade revisorn avlämnar ett bestyrkande i form av en revisionsberättelse som offentliggörs. Redovisningskonsulten upprättar, revisorn granskar och bestyrker.

Vi hoppas också lite på att ”Kamrer” blir populärt igen. Väldigt gulligt.

Vilka bolag har krav på revisor?

Din-guide-till-bättre-inköp-av-redovisning-och-revision w338px

Driver du ett aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. Samma två kriterier två år i följd så omfattas ditt aktiebolag av revisionsplikt det tredje året.

För moderbolag så beräknas gränsvärdena inte på den egna balans- och resultaträkningen utan på de konsoliderade värdena.

CPA, CA och Revisor

Olika länder, olika titlar, behörighet och utbildningskrav. CPA eller Certified Public Accountant och CA eller Chartered Accountant är de vanligaste titlarna som är snarlika Sveriges auktoriserad revisor. I en del länder betyder titeln att man är utbildad inom ett etiskt ramverk men inte behöver arbeta med revision utan kanske som rådgivare eller CFO. I andra länder motsvarar titeln densamma som auktoriserad revisor i Sverige. Vi hoppas på en harmonisering i den här frågan.

Varför välja Revideco som din revisor?

 • Enkelt. Snabb återkoppling från din revisor, som kan just ditt aktiebolag.

 • Rådgivning. Våra revisorer är experter på lagar och regler som rör redovisning, ekonomi, 3:12 och annan skatt.

 • Internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi har tillgång till revisorer, redovisningskonsulter & specialister i 100 länder.

 • Bollplank. Hos oss blir din revisor ditt bollplank i frågor som rör bolagets framtid.

 • Trovärdighetsbevis. Våra revisorer hjälper dig följa de lagkrav som ställs på ditt företag.

Vill du har din revisor framåtlutad eller bakåtlutad?

Motiveringen när vi vann Årets Framtidsbyrå var att vi har ’Mod att driva utvecklingen framåt. Det är lätt för en revisor att stanna vid att granska bolagets historik. Men nyttan av revisionen är att den kunskapen ska användas för att ta rätt beslut framåt. Vill du samarbeta med en framåtlutad revisor så prata med oss.

Vi är en riktig framtidsbyrå.

Vanliga frågor och svar om revisor

Vad gör en revisor?

En revisor är en oberoende tredje part som granskar och utvärderar bokföring och årsredovisning bland annat. Revisorn granskar den finansiella informationen och bedömer om den är rätt och ger en korrekt bild av företagets resultat och ställning, samt tittar på om den följer rådande lagar.

Vad innebär det att vara revisor?

Som revisor granskar man olika verksamheters redovisning och förvaltning. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvis bild av företagets resultat och ställning. Och även om den följer de lagar som finns.

Revisorn kan sedan, utifrån sin granskning, ge råd om förbättrade rutiner och om ekonomiska frågor. En revisor är alltid opartisk och självständig.

Vad krävs det för att bli revisor?

För att bli auktoriserad revisor behöver du ha genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år, och därefter avlagt ett godkänt prov. Du studerar minst tre år på universitet eller högskola, därefter gör du en praktisk utbildning under handledning av en auktoriserad eller godkänt revisor under minst tre år. Du kan läsa mer om att bli auktoriserad revisor hos FAR.

Vem kan vara revisor?

Revisor är inte en skyddad titel, det betyder att vem som helst kan kalla sig det. Men en auktoriserad revisor däremot har genomgått utbildning och avlagt revisorsexamen. Att vara revisor kräver att du är noggrann i ditt arbete. Det passar dig som kan följa regler och instruktioner, som ser till att alltid vara uppdaterad på vad som gäller och som kan samarbeta med många olika människor.

”En icke-ekonom som jag får förklaringar som gör det obegripliga begripligt. Det i kombination med ett positivt bemötande är toppen.”

Hans Larsson, Västbergaskolan AB

”Lite skamligt att säga det, men när vi bytte till Astrid på Revideco var det som att få en ny mamma. Någon som tog hand om oss när vi tyckte det var svårt.”

Eskil Stenstrand, ITECON ab

”Den enda revisorn som inte beter sig som att det är hans egna pengar man gör av med. Som att komma till en trygg lugn famn av kärlek. En terapeut förklädd till revisor”

Tomas Tjajkovski

”Jag kan komma med mitt material och träffa min revisor i några minuter. Utan tidsbokning, utan väntan vid en receptionsdisk. Det är kvalité och närhet.”

Ulrika Lindquist, Alligator TM