VÄLKOMMEN TILL EN PERSONLIGARE

revisions- &

redovisningsbyrå!

Vi kan nu ta emot nya kunder   –    Boka möte eller få Offert direkt.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder personliga tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Våra primära kunder är små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Skellefteå & Sundsvall.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder personliga tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Våra primära kunder är små- och medelstora företag, ofta ägarledda aktiebolag.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Skellefteå & Sundsvall.

En-personligare-revisions-och-redovisningsbyrå-Video-800x418
Din guide till bättre inköp av redovisning och revision

EKONOMIANSVARIG

Värdefulla tips och inspiration i vardagen

Känns det ibland ensamt att sitta med siffrorna på företaget? Har du svårt att hitta inspiration och ny kunskap? Här hittar du mycket matnyttigt som hjälper dig i vardagen.

NYFÖRETAGARE

Vi lotsar dig genom nyföretagar-djungeln

Det är mycket att sätta sig in i oavsett om du är ny som företagare eller om du driver ett växande företag. Men lugn – hjälpen är nära. Här hittar du intressant och utvecklande information kring redovisning och revision.

”En icke-ekonom som jag får förklaringar som gör det obegripliga begripligt. Det i kombination med ett positivt bemötande är toppen.”

Hans Larsson, Västbergaskolan AB

”Lite skamligt att säga det, men när vi bytte till Astrid på Revideco var det som att få en ny mamma. Någon som tog hand om oss när vi tyckte det var svårt.”

Eskil Stenstrand, ITECON ab

”Den enda revisorn som inte beter sig som att det är hans egna pengar man gör av med. Som att komma till en trygg lugn famn av kärlek. En terapeut förklädd till revisor”

Tomas Tjajkovski

”Jag kan komma med mitt material och träffa min revisor i några minuter. Utan tidsbokning, utan väntan vid en receptionsdisk. Det är kvalité och närhet.”

Ulrika Lindquist, Alligator TM

TIPS OCH NYHETER

Supportpaketet till dig som bokför dig själv

Du slipper göra fel, sparar en massa tid och får råd anpassade för din situation. Riktigt bra digital on-demand support.

Direkt från revisorns kontor till alla företagare i Sverige, oavsett vart du finns.

Auktoriserade & Godkända revisorer

Våra auktoriserade & godkända revisorer kan små- och medelstora aktiebolag.

Våra revisorer har ett speciellt fokus på ägarledda aktiebolag + att vi har team med revisorer som är specialiserade på föreningar, förbund och internationella koncerner.

Så väljer du revisor

Väljer du rätt revisor finns det en stor chans att du kommer att få kontakt med en person:

 • som kan komma att ge dig värdefulla insikter om ditt företag,
 • ger dig trygghet i svåra beslut,
 • och ge värdefull support till nyckelpersoner i ditt företag.

Här kommer våra tips på vad du ska tänka på. Du hittar även dessa i den här artikeln.

6 TIPS + 3 DEALBREAKERS VID VAL AV REVISOR:

 • Den rätta revisorn ger dig en bra magkänsla. Känns det inte bra så är det inte bra.

 • Rätt revisor för ägare:

 • Dealbreaker #1 Fåmansbolag: Din revisor bör kunna 3:12 reglerna.

 • Dealbreaker #2 Internationella planer: Revisorn bör ha ett internationellt nätverk.

 • Dealbreaker #3 Kan din revisor exit-, transaktions & bolagsstruktur-frågor?
 • Den rätta revisorn för CFO & Redovisningsansvarig – de är värda super-support.

 • Den rätta revisorn har erfarenhet av din typ av bolag.

 • Den rätta revisorn har tid för dig.

 • Den rätta revisorn har en korrekt kostnadsbild.

DRIVER DU ETT STÖRRE ELLER VÄXANDE BOLAG?

Och känner dig lätt negligerad av nuvarande revisorn? Då har du landat helt rätt om du läster det här. Även om vi har vår bas i samarbeten med mindre bolag så har våra revisorer jobbat med större och växande bolag i mer än 25 år. Och vi anser oss väldigt kunniga. Oavsett om det handlar om global expansion, SaaS-frågor eller immateriella tillgångar.

Kontakta oss så får du rätt support!

REDOVISNINGSKONSULT & REVISOR?

Revideco-Balans-w338

En auktoriserad redovisningskonsult övervakar ett bolags löpande redovisning, upprättar bokslut & årsredovisning. En auktoriserad revisor granskar årsredovisningen. Den auktoriserade revisorn avlämnar ett bestyrkande i form av en revisionsberättelse som offentliggörs. Redovisningskonsulten upprättar, revisorn granskar och bestyrker.

Vi hoppas också lite på att ”Kamrer” blir populärt igen. Väldigt gulligt.

VILKA BOLAG HAR KRAV PÅ REVISOR?

Din-guide-till-bättre-inköp-av-redovisning-och-revision w338px

Driver du ett aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. Samma två kriterier två år i följd så omfattas ditt aktiebolag av revisionsplikt det tredje året.

För moderbolag så beräknas gränsvärdena inte på den egna balans- och resultaträkningen utan på de konsoliderade värdena.

CPA, CA OCH REVISOR

2-killar-parmar-stamplar w338px

Olika länder olika titlar, behörighet och utbildningskrav. CPA eller Certified Public Accountant och CA eller Chartered Accounant är de vanligaste titlarna som är snarlika Sveriges Auktoriserad revisor. I en del länder betyder titeln att man är utbildad inom ett etiskt ramverk men inte behöver arbeta med revision utan kanske som rådgivare eller CFO. I andra länder motsvarar titeln den samma som Auktoriserad revisor i Sverige. Vi hoppas på en harmonisering i den här frågan.

VARFÖR VÄLJA REVIDECO SOM DIN REVISOR:

 • Enkelt. Snabb återkoppling från din revisor, som kan just ditt aktiebolag. Inte en generell support.

 • Rådgivning. Våra revisorer är experter på lagar och regler som rör redovisning, ekonomi, 3:12 & annan skatt. Vi är experter på ägarledda bolag.

 • Internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi har access till revisorer, redovisningskonsulter & specialister i 100 länder.

 • Bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar bollplank. Hos oss blir din revisor ditt bollplank i frågor som rör bolagets framtid.

 • Trovärdighetsbevis. Våra revisorer hjälper dig följa de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven leder det ofta till bättre krediter.

Auktoriserade löne- & redovisningskonsulter

Våra auktoriserade löne- & redovisningskonsulter kan små- och medelstora aktiebolag och har ett speciellt fokus på ägarledda bolag.

Modern bokföring & online lönelösningar på svenska och engelska.

VILL DU HA DIN REVISOR FRAMÅTLUTAD ELLER BAKÅTLÅTAD?

Motiveringen när vi vann Årets Framtidsbyrå var att vi har ’Mod att driva utvecklingen framåt. Det är lätt för en revisor att stanna vid att granska bolagets historik. Men nyttan av revisionen är att den kunskapen ska användas för att ta rätt beslut framåt. Vill du samarbeta med en framåtlutad revisor så prata med oss.

Vi är en riktig framtidsbyrå.