Revideco Online

Som kund hos oss erbjuds du kostnadsfritt Revideco Online. Här kan vi enkelt dela dokument med varandra och kommunicera. Du behöver inte längre skicka brev eller e-post med känslig information utan sparar allt digitalt.

Du som anlitar oss för löpande redovisningstjänster får också tillgång till ditt företags ekonomi här, i form av staplar och diagram tillsammans med traditionella rapporter.

Om du inte redan har en inloggning, så kontakta din konsult så att du kommer igång!

  • Säker kommunikation mellan er och oss som uppfyller GDPR

  • Tillgång till din ekonomi dygnet runt

  • Ökad förståelse för ditt företags ekonomi

  • Ge dig bättre möjlighet att ta rätt beslut