Revideco Online

Som kund hos oss erbjuds du kostnadsfritt Revideco Online. Här kan vi enkelt dela dokument med varandra och kommunicera. Du behöver inte längre skicka brev eller e-post med känslig information utan sparar allt digitalt.

Du som anlitar oss för löpande redovisningstjänster får också tillgång till ditt företags ekonomi här, i form av staplar och diagram tillsammans med traditionella rapporter.

Om du inte redan har en inloggning, så kontakta din konsult så att du kommer igång!

Logga in här

OBS ny inloggning med högre säkerhet efter den 18 september. Se instruktionsvideo här:

  • Säker kommunikation mellan er och oss som uppfyller GDPR
  • Tillgång till din ekonomi dygnet runt
  • Ökad förståelse för ditt företags ekonomi
  • Ge dig bättre möjlighet att ta rätt beslut