Ekonomisk rådgivning för företag

Vi har en bred kunskap och erfarenhet för alla typer av situationer som du som företagare hamnar i. Vid investeringsbeslut behövs ofta kalkyler upprättas för att få finansiering beviljad. Vi hjälper dig att upprätta sådana som ger både dig och en eventuell kreditgivare ett bra beslutsunderlag. I lågkonjunkturer och svåra tider är det extra viktigt att hålla koll på likviditeten och upprätta likviditetsbudgetar för att du ska kunna planera din verksamhet.

Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Exempel på rådgivningstjänster

 • Företagsvärdering
 • Analyser
 • Likviditetsbudgetar
 • Obeståndsfrågor
 • Kalkyler
 • Due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser
Ställ din fråga till oss idag!

Vill du veta mer om utdelning från ditt egna bolag enligt 3:12-regelverket?

Boka ett möte här

Skattefrågor

I ägarledda företag är bolagets och ägarens skattesituation oftast tätt sammanlänkade. Vi hjälper dig att planera och optimera skatterna för dig och ditt företag. Företaget får en rimlig skattebelastning i och du kan dra nytta av de förändringar som sker på skatteområdet, inte minst genom att se över lön och utdelning. Vi har en bred kunskap inom både bolags- och individbeskattningens område. Vi har även ett stort kontaktnätverk för att hjälpa dig med avancerade frågeställningar.

Inom momslagstiftningen sker ofta ändringar som kan vara svåra att hålla reda på. Genom vår kunskap om ditt företag kan vi alltid hålla dig uppdaterad om regler som påverkar dig och ditt företags verksamhet.

Exempel på tjänster inom skatteområdet är

 • Deklaration och rådgivning
 • Generationsskiften
 • Företagsöverlåtelser
 • Rådgivning vid skatteprocesser
 • Internationell beskattning

Övriga tjänster

Som revisorer och redovisare kan vi bistå med ett brett spektrum av tjänster. Är det något som vi själva inte kan eller får bistå dig med kan vi anlita de experter vi har i vårt välutvecklade nätverk.

Exempel på övriga tjänster

 • Bolagsbildning
 • Köp av lagerbolag
 • Aktieägaravtal
 • Bolags- och styrelseändringar
 • Kontakter med myndigheter
 • Personalfrågor

Några av våra specialistområden

Köpa/sälja bolag

Skattefrågor

Ta in/lös ut delägare