Tips och nyheter om redovisning, skatt och revision

Här får du tips och nyheter. Passa på och prenumerera så får du de nya inläggen månadsvis . Allt vi behöver är din e-postadress.

2303, 2017

Revidecos VD kommenterar det nya 3:12 förslaget – ”Det blir fortfarande sämre för alla företagare”

Jag blir glad över att regeringen tagit åt sig av den kritik som riktats mot 3:12-förslaget som togs fram under hösten 2016. Nu har man i det utkast till lagrådsremiss som offentliggjordes den 22 mars förändrat flera punkter till det bättre – men faktum kvarstår att många företagare kommer att få en sämre situation jämfört […]

Läs mer

2303, 2017

Nya 3:12 förslaget i detalj

Regeringen har den 22 mars publicerat ett utkast till lagrådsremiss vari man reviderat höstens kritiserade förslag om förändrat 3:12 regelverk. I stora delar är förslaget oförändrat men på ett antal punkter har man lyssnat på remissinstanserna. Negativt är att dels att skatten höjs men också att trappan för beräkning av det lönebaserade utrymmet är kvar, […]

Läs mer

2203, 2017

Spännande utveckling i 3:12-debatten

Sent igår kväll (den 21 mars 2017) publicerade Dagens Industri en debattartikel där Finansmarknadsminister Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson meddelar att Finansdepartementet skickar ett förslag på remiss som kraftigt reviderar det förslag som Utredningen om översyn av 3:12-reglerna tagit fram. Utredningens kritiserade förslag skulle främst drabba små företag i Sverige och det skulle hämma […]

Läs mer

1703, 2017

Revideco skickade unga talanger till MGI European Talent Meeting

I år har MGI – Revidecos internationella nätverk  skapat en nätverksträff för unga talanger inom MGI – ett forum för utbyte av idéer och nätverkande. Mötet hölls i Frankfurt och deltagare från Österrike, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Schweiz, Nederländerna och Sverige fanns på plats. ”Speed networking” och debatter om revision, IFRS, skatt och […]

Läs mer

703, 2017

Kundmingel på Skelleftekontoret

Välkommen att träffa oss och se vårt nya, fina kontor och mingla med oss en stund. Vi bjuder på dryck med tilltugg. Datum:  17 mars 2017 Tid:  Kl 15.00-19.00 Plats:  Nygatan 67 (ingång från E4) Anmälan:  Senast 10 mars till skelleftea@revideco.se eller ring 0910-105 80 Varmt välkommen!

Läs mer

703, 2017

Viktiga deadlines i aktiebolag

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i […]

Läs mer

2402, 2017

Ändrade intäktsredovisningsprinciper i K2 fr.o.m. 2016-07-01

I intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning har det tidigare enligt K2 funnits möjlighet att välja mellan alternativregeln och huvudregeln. Bokföringsnämnden (BFN) har nu tagit bort den möjligheten med hänvisning till att det strider mot EU-rätten. Det innebär att alla intäkter som faktureras enligt löpande räkning ska redovisas i takt med att arbetet utförs och […]

Läs mer

1602, 2017

Ska pengarna i underhållsfonden finnas på ett bankkonto?

På Revideco har vi en revisor som är specialist på bostadsrättsföreningar. Hon heter Carola Assarsson och har mångårig erfarenhet av att revidera både mindre och större bostadsrättsföreningar. Carola, finns det någon vanlig fråga som du får från nya styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar? – Ibland får jag frågan från styrelseledamöter på vilket bankkonto pengarna som redovisas som Fond […]

Läs mer

802, 2017

Swedish auditors in search of more international business – MGI Nordic Circle Meeting

MGI is a global association of independent audit, tax and accounting firms, of which Revideco is a member. This year’s MGI Nordic Circle Meeting was held in Oslo, Norway, and was attended by 16 delegates. Revideco was represented by Erik Emilsson, Jenny Holmström and Caisa Westin. Traditionally managers and partners from each Nordic memberfirm attend […]

Läs mer

302, 2017

Gästblogg: Tjänstepensionsförsäkring – mer än sparande till pension!

Ett bekymmer under senare år är att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar tagits bort. Det har lett till en negativ syn på pensionsförsäkringar – trots att behovet att spara till sin egen pension aldrig har varit större än idag. Mitt råd är: tänk till en gång innan du väljer bort en tjänstepensionsförsäkring till förmån för någon […]

Läs mer

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg