Hur mycket kostar en redovisningskonsult?

Vad det kostar att anlita en redovisningskonsult varierar beroende på olika faktorer. Vad som spelar in är bland annat erfarenhet, kompetensnivå, geografisk plats och såklart uppdragets omfattning. Det är skillnad på om du anlitar en redovisningskonsult för din löpande bokföring eller om du bara använder tjänsterna en gång per år för hjälp med till exempel deklaration. Vissa redovisningskonsulter har ett pris per timme medan andra har fast pris, beroende på vilken typ av uppdrag det handlar om.

Därutöver spelar även företagets storlek in. Har du ett mindre företag? Kanske en enskild firma? Då har du troligtvis inte lika omfattande bokföring som ett större aktiebolag. Att anlita en redovisningsbyrå kan vara en smidig lösning oavsett storlek på företag. Du kan släppa redovisning, bokföring och bokslut till en expert och själv fokusera på ditt företags kärnverksamhet.

Fördelar med en fullservicebyrå

Revideco är en fullservicebyrå, det betyder att vi förutom redovisningstjänster även erbjuder lönetjänster och revisionstjänster. Ja, vi kan hjälpa dig med hela ekonomifunktionen om du vill. Men du kan också välja att ta hjälp med delar av den. Det ska vara enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare helt enkelt.

När du väljer att anlita oss som partner, och låter oss sköta redovisning och ekonomihantering kan du ta tiden du sparar och lägga på ditt bolag.

Redovisningstjänster

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer
kasse revideco aktieutdelning utdelning

Vad kostar det att lägga ut löpande bokföring?

Kostnaden beror på om du lägger över hela din redovisning på en redovisningskonsult eller byrå, vem du väljer att anlita, hur mycket de tar i arvode och hur komplext ditt bolag är. Till exempel är redovisningen för ett bolag som inte har lager, pågående arbeten, immateriella tillgångar, latenta skattefordringar, komponentavskrivningar eller verksamhet i andra länder billigare än för företag som är mer komplicerade.

Om du väljer att anlita oss på Revideco kan du få ett fast pris om du vill. Om du hellre vill ha löpande räkning kan vi ta betalt per timme. På så vis kan du påverka din kostnadsbild löpande under året.

Vad är bäst? Att sköta redovisningen själv, eller att anlita en redovisningsbyrå?

Bokföringslagen säger att alla företag är skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser. Företagare måste även varje räkenskapsår avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Ofta är det nystartade företag och små företag som funderar över om de ska sköta sin redovisning och bokföring själv, eller om de ska anlita en redovisningsbyrå.
Ibland handlar det om att man känner att man inte hinner med, att uppgifterna känns betungande eller tråkiga, eller att man inte vill sköta redovisningen själv eftersom man har en begränsad bild av hur redovisning fungerar.

Caisa Westin

Ta hjälp av redovisningsbyrå – 3 fördelar

1. Du sparar både tid och pengar

Det många nämner som den främsta fördelen när de anlitat en redovisningsbyrå är all tid som frigörs. När man slipper lägga tid på administrativt arbete kan man istället fokusera, och lägga mer tid på att driva företaget framåt. Detta kan innebära en stor ekonomisk vinning, som kan bli ännu större eftersom man ofta får bra rådgivning gällande möjliga avdrag och annat av sin redovisningsbyrå.

Se över dina ekonomiska förutsättningar och dina behov och välj därefter om du vill ha hjälp med utvalda delar av redovisningen och bokföringen eller om du vill lägga över allt till en extern part.

2. En trygghet och en säkerhet

Det är svårt att hålla koll på allting själv. När du tar hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå kan du vara säker på att hålla dig uppdaterad och att allting sköts på rätt sätt. Du kan även släppa stressen över att dina deklarationer ska lämnas in i rätt tid – det sköter redovisningsbyrån.

Hos oss på Revideco har vi både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter som sitter på spetskompetens inom bland annat koncernredovisning, skatt, utlandsfrågor och företagsköp. Det gör att du får en extra trygghet i ditt företagande och mindre att grubbla över.

3. Du får en rådgivare

Att använda din redovisningsbyrå som rådgivare och bollplank i frågor du funderar över är extra värdefullt när du driver ett mindre företag. Kanske driver du en enskild firma som du funderar på att omvandla till aktiebolag. Eller så vill du anställa fler kollegor och behöver få koll på debiteringsgraden. Oavsett vad du behöver hjälp med kan en redovisningsbyrå hjälpa dig att ta fram rätt beslutsunderlag, budget och prognoser. Eller så kan din byrå kliva in som en diskussionspartner under ett styrelsemöte – om du känner att det behövs. Vi finns här för att stötta dig i ditt företagande och göra det enklare och roligare. Vi förstår om du vill jämföra priser innan du bestämmer dig, hör av dig till oss för att få ett prisförslag.

Jens Malm Likviditetsdoktorn

Vad ska jag tänka på när jag väljer redovisningskonsult?

 • Har personen rätt kompetens?
 • Finns möjlighet för personen att växa med ditt bolag?
 • Har redovisningsbyrån ytterligare kompetenser som de kan koppla på om du behöver?
 • Om du driver internationell verksamhet – har redovisningskonsulten rätt nätverk?
 • Vilka delar vill du lägga ut och vilka delar vill du själv hantera?

Det finns tyvärr ingen universallösning för redovisning som passar precis alla. Det finns ett stort antal programvaror att välja mellan, kunskapsnivåer varierar, vilken relation man har till olika branscher är olika. Det är heller inte standardiserat vad som ingår i olika tjänster. Alltså varierar priset för redovisningstjänster, men det brukar gå att prissätta enligt nedan lista:

 • Löpande bokföring och redovisning – per timme
 • Löpande bokföring och redovisning – fast pris per månad
 • Fast pris för enbart bokslut – en gång per år
 • Fast pris för enbart deklaration – en gång per år

Auktoriserade redovisningskonsulter

Revideco är en auktoriserad redovisningsbyrå. Med det sagt kan du vara trygg med att vi hanterar deadlines och krav som ställs på ditt företag. Vi älskar vårt jobb och vi älskar siffror, så du kan helt lugnt lämna över din redovisning och administration till oss. Vi får jobba med det vi är bra på, och du kan fokusera på att driva ditt företag framåt.

Även våra redovisnings- och lönekonsulter är auktoriserade. Du kan läsa mer hos FAR om denna kvalitetsstämpel.

Personlig service

Vi vill ge dig högre kvalitet än de stora byråerna. Och det gör vi genom att ge dig personligt engagemang och närhet. Du ska alltid få den mest kostnadseffektiva lösningen för just ditt företag. Och vi har koll på vad vi kan och inte kan.

Om det skulle vara så att vi har en effektivare lösning i vårt nätverk, ser vi till att du får ta del av den istället.

Den redovisnings- eller lönekonsult som har hand om just ditt företag finns alltid tillgänglig för dig och kan svara på frågor. Eftersom du har samma person hela tiden kan du vara säker på att personen har koll på ditt företag och din bransch.

Utnyttja vårt kontaktnät

Förutom en lång erfarenhet av löneadministration, redovisning, revision och rådgivning har vi även gedigen erfarenhet av att samarbeta med både lokala och globala, större och mindre företag.

Vi har ett stort kontaktnät av experter i Sverige, men även i 100 ytterligare länder. Vi kopplar gärna ihop dig med dessa när det behövs.

Vi är medlemmar i det internationella nätverket MGI som består av oss som vill hjälpa entreprenörer att växa globalt.

Hur mycket kostar en redovisningskonsult? Vanliga frågor och svar!

Vad kostar en redovisningskonsult per år?

Vad det kostar att anlita en redovisningskonsult på årsbasis varierar avsevärt. Här är några saker som kan påverka kostnaden:

 1. Pris per timme. Om du vet vad din redovisningskonsult har för timpris kan du multiplicera priset med det antal timmar du förväntar dig att behöva deras tjänster under ett år. Om priset per timme är 1 000 kronor och du tror att du kommer att behöva 100 timmar under året, blir kostnaden cirka 100 000 kronor per år.
 2. Uppdragets omfattning. Finns det specifika projekt eller uppgifter som redovisningskonsulten förväntas utföra under året? Då kan kostnaden variera baserat på komplexitet och hur tidskrävande de olika uppgifterna är. Fråga alltid om en kostnadsuppskattning baserat på projektet eller uppgifterna.
 3. Löpande rådgivning eller support. Vill du ha möjlighet till löpande rådgivning och support under året? Då är det ofta mer kostnadseffektivt att komma överens om en fast avgift per månad baserat på förväntat stöd och engagemang.
 4. Övriga kostnader. Resor, material och eventuella programvarulicenser är kostnader som kan tillkomma när du anlitar en redovisningskonsult. Se till att dessa finns med i avtalet så att du har koll på vad du ska betala.

Det enklaste sättet att få ett rakt svar är att kontakta en redovisningsbyrå direkt.

Vad kostar en redovisningsfirma?

Precis som med en redovisningskonsult så påverkas kostnaden för en redovisningsfirma av många olika faktorer. Ett stort bolag som omsätter flera miljoner kronor har antagligen ett större behov av löpande redovisning och bokföring än ett mindre företag utan anställda.

Upplägget med en redovisningsfirma kan se ut på olika sätt. Därför är det svårt att prata generella priser. Om du hör av dig till oss på Revideco tar vi oss tid att gå igenom dina behov och återkommer sedan med en offert beroende på hur mycket du vill att vi ska göra.

Vad tjänar en nyexaminerad redovisningskonsult?

En nyexaminerad redovisningskonsult går ofta in som redovisningsassistent. Då ligger man ofta något lägre i lön än en erfaren konsult. Men även här varierar lönerna beroende på företag, kompetens, geografisk plats och erfarenhet. På Unionen kan du läsa mer om hur lönestatistiken ser ut och vad som påverkar lönen.

Vad kostar bokföring per år?

Kostnaden för bokföring varierar beroende på storleken på ditt företag och om du väljer att sköta den internt eller lägga ut den på en redovisningsbyrå. Det som är bra att komma ihåg att det kan vara värt även för små företag att lägga ut den löpande bokföringen externt, eftersom det frigör tid och gör att du har mer tid över att fokusera på ditt företags enskilda tjänster.

Hur mycket kostar en revisor?

Kostnaden för att anlita en revisor påverkas egentligen inte av vilken bolagsform du driver företag under, men är helt beroende av vilken kvalité som ditt bolags redovisning håller. Man kan se det som kommunicerande kärl. Håller bolagets redovisning och bokslut en låg kvalité så kommer det att ske många rättelser i samband med revisionen och kostnaden för revisorn ökar. Och motsatt om bokslutet håller en hög kvalité så kommer kostnaden för revisionen vara lägre.

Hör av dig om du vill anlita en redovisningskonsult

Oavsett om du behöver en auktoriserad redovisningskonsult, en revisor, en lönekonsult eller goda råd kring din ekonomifunktion – är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi finns på mail och telefon, välj det kontor som är närmast dig.