Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper dig som är företagare i frågor som rör ekonomi. Du väljer själv om du vill att redovisningskonsulten ska hjälpa dig med hela eller delar av ditt företags ekonomifunktion.

En redovisningskonsult fungerar också som en strategisk rådgivare och är ett bra bollplank för dig som vill ställa frågor och diskutera.

I den här artikeln går vi igenom närmare vad en redovisningskonsult kan hjälpa ditt företag med och hur vi på Revideco arbetar. På Revideco har vi nämligen både redovisningskonsulter, lönekonsulter och revisorer. Vill du veta mer om oss och begära in en offert? Hör av dig!

Vad kan en redovisningskonsult hjälpa mig med?

En redovisningskonsult kan hjälpa dig med allt som rör ditt företags ekonomi. Som till exempel:

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Momsdeklaration
 • Arbetsgivardeklaration
 • Inkomstdeklaration
 • Koncernredovisning
 • Som en tillfällig resurs vid sjukdom/ledighet

Eftersom redovisningskonsulten även fungerar som rådgivare och gärna ger dig proaktiva råd, kan den också hjälpa dig med:

 • Uppsättning av system
 • Uppsättning av rutiner
 • Hjälp att beräkna utdelning
 • Budget
 • Prognoser
 • Kassaflödesanalyser
 • Hållbarhetsfrågor

Revideco är en auktoriserad redovisningsbyrå som kan tillhandahålla både redovisningskonsulter, lönekonsulter och revisorer – en fullservicebyrå med andra ord.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

Egentligen kan vem som helst kalla sig redovisningskonsult. För din trygghets skull är det därför en god idé att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Auktorisationen kontrolleras av de två branschorganisationer som finns, antingen FAR eller Srf konsulterna.

För att få bli auktoriserad ställs krav på redovisningskonsultens teoretiska kunskap, praktiska erfarenhet och givetvis ska man genomgå en godkänd examination.

Du kan också alltid vara trygg med att en auktoriserad redovisningskonsult är uppdaterad om vad som händer i branschen. Auktoriserade redovisningskonsulter genomgår regelbundna kvalitetskontroller och ska kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap i sitt område.

Revideco är en auktoriserad redovisningsbyrå. Våra redovisningskonsulter och lönekonsulter är auktoriserade via FAR. Detta är en kvalitetsstämpel som vi är stolta över och som gör att du kan vara trygg med att vi vet vad vi gör.

Redovisningskonsult – kvalitetssäkrad & kostnadseffektiv

När du väljer att anlita oss för att ta hand om din redovisning anpassar vi och skräddarsyr uppdraget enligt dina förutsättningar och önskemål. Det betyder att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering. Men om du hellre vill, tar vi bara hand om delar av den.

Vår ambition är att göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

När du väljer Revideco som din partner inom redovisning och ekonomihantering kan du vara trygg med att det blir rätt från början. Du frigör tid och resurser som du istället kan lägga på företagets kärnverksamhet.

Vi har en gedigen erfarenhet från ett stort antal branscher och kan tack vare det kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering.

Värdefulla tips och inspiration i vardagen - Revideco personal ocg optionsprogram

Redovisningstjänster från Revideco

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturehantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer

Bokför du själv? Testa vårt supportpaket

Se till att allt blir rätt, spara massor av tid och få tips och råd som är anpassade efter din situation. Testa vår digitala on-demand support för dig som sköter din egen bokföring.

 • GDPR-anpassade lönebesked
 • tidrapporter
 • avvikelsehantering
 • semesterlönehantering
 • reseräkningar
 • utläggshantering
 • ledighetsansökningar
 • anställningsavtal.
värdera ägarledda bolag

Revideco – en fullservicebyrå

Vi vill hjälpa dig som är entreprenör eller företagare att nå ökad lönsamhet. Samtidigt vill vi att du ska ha så lite bekymmer som möjligt längs vägen. När du vänder dig till oss kommer du att känna dig trygg med att vi hanterar alla frågor som rör ditt bolags redovisning.

Vi sitter på ett komplett redovisningsteam som kan hantera alla delar. Antingen sköter vi hela ekonomifunktionen, eller så tar vi bara avstämningar, bokslut eller upprättande av årsredovisningar. Du plockar de russin ur kakan som du önskar. Målet är att du ska få en trygg och flexibel lösning där vi underlättar din vardag och ditt jobb.

Detta erbjuder vi:

 • Auktoriserade redovisningskonsulter
 • Auktoriserade lönekonsulter
 • Kunskaper inom de flesta branscher
 • Marknadens ledande system
 • Skräddarsydda paket för dig
 • Lokalkännedom på orterna vi verkar
 • Allt på samma ställe: redovisning, lön och rådgivning

Du hittar vår e-postadress och telefonnummer om du klickar på knappen nedan.

Redovisning och rådgivning i olika branscher

Vi vet att många branscher skiljer sig åt och har olika behov. Vi har lång erfarenhet av olika branscher, till exempel:

Konsult

Om du är konsult kan vi hjälpa dig med skatteoptimering och vara ett bollplank i frågor som till exempel förmånsbil och smarta avdrag. Vi kan ordna en enkel redovisningslösning och du får full koll och svar på alla dina frågor.

Lantbruk

Som lantbrukare har du många olika saker att tänka på. Om traktorn börjar krångla är det lätt att bokföringen får stå åt sidan. Vi har full förståelse för det. Vi har ett kontor i Skellefteå varifrån vi hjälper lantbrukare i hela Sverige.

Hantverkare

Som hantverkare, till exempel elektriker, snickare eller rörmokare, är det väldigt viktigt att ha rätt försystem, bra tidsredovisning och snabb fakturering. Om du väljer att anlita oss tar vi hand om redovisning och löner och din vardag blir lättare.

Varför anlita redovisningsbyrå?

Enligt bokföringslagen är alla företag, oavsett storlek, skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser. Förutom detta måste man även avsluta sin bokföring med ett årsbokslut eller årsredovisning varje räkenskapsår.

Det är ofta nystartade företag och mindre företag som har svårt att avgöra om det är värt att anlita en redovisningsbyrå eller om de ska sköta bokföringen själva.

Tycker du att du inte hinner med? Att uppgifterna känns betungande eller tråkiga? Eller känner du att du inte har kunskapen som krävs för att ta hand om redovisningen? Då är det en väl värd investering att lägga ut uppdraget på en redovisningsbyrå. Du får tid över att fokusera på ditt företagande, medan experter håller reda på dina siffror.

3 fördelar

Spara tid och pengar

De flesta som valt att anlita en redovisningsbyrå brukar nämna tid som den största fördelen. När man slipper det administrativa arbetet får man så mycket tid över att lägga på att driva företaget framåt. Om man lägger tiden på rätt saker kan detta innebära stor ekonomisk vinning.

Känn dig trygg och säker

Det kan innebära en stress att behöva hålla koll på allting själv. Om du tar hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå kan du känna dig trygg och säker på att allting sköts på rätt sätt. Ingen mer stress över deadlines – vi ser till att deklarationer lämnas in i rätt tid och att rätt lön betalas ut på rätt dag.

På Revideco har vi både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter som har en tydlig spetskompetens inom olika områden.

Någon att fråga om råd

Använd din redovisningsbyrå som rådgivare och bollplank. Ställ alla frågor du funderar över, ingen fråga är för liten eller dum. Vi finns här för att hjälpa dig framåt.

Vad gör en redovisningskonsult? Vanliga frågor och svar!

Vilket ansvar har en redovisningskonsult?

Vilket ansvar en redovisningskonsult har kan bero på hur specifika uppdrag ser ut. Ofta har man ett brett ansvar inom området för redovisning och ekonomi. Till exempel med bitar som:

 1. Bokföring: ofta jobbar redovisningskonsulten med löpande bokföring av företagets finansiella transaktioner.
 2. Rapportering: ofta hjälper redovisningskonsulten till med att förbereda och lämna in olika finansiella rapporter och deklarationer, som till exempel skattedeklarationer och momsrapporter.
 3. Skatterådgivning: redovisningskonsulten är ofta proffs på skattetekniska frågor och kan ge råd och vägledning i detta område

Notera att ansvarsområdena för en redovisningskonsult kan variera. En del är specialiserade på vissa områden medan andra jobbar mer allmänt.

Hur är det att arbeta som redovisningskonsult?

Att arbeta som redovisningskonsult kan vara både utmanande och givande. På Revideco älskar vi siffror och tycker bara att det är roligt.

Vad är skillnaden på en revisor och en redovisningskonsult?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad redovisningskonsult övervakar ett bolags löpande redovisning, upprättar bokslut och årsredovisning. Medan en auktoriserad eller godkänd revisor granskar årsredovisningen. Den auktoriserade revisorn avlämnar ett bestyrkande i form av en revisionsberättelse som offentliggörs. Redovisningskonsulten upprättar, revisorn granskar och bestyrker.

Man kan förenklat säga att revisorn har en objektiv och oberoende roll som ska granska och utvärdera företagets redovisning, medan redovisningskonsultens roll är mer operativ och rådgivande, där den hjälper företaget med sina ekonomiska processer och att fatta informerade beslut.

Hur mycket kostar en redovisningskonsult?

Det beror på olika faktorer – erfarenhet, kompetensnivå, geografisk plats och uppdragets omfattning är sådant som spelar in. Vissa anlitar en redovisningskonsult för löpande bokföring medan andra bara använder tjänsterna en gång per år när det är dags för inkomstdeklaration. Vissa redovisningskonsulter tar betalt per timme medan andra tar betalt per uppdrag – allt beror på upplägget.

Om du anlitar en redovisningsbyrå kan du spara både tid och pengar – oavsett storlek på företag. Du kan låta byrån ta hand om redovisning, bokföring och bokslut medan du själv kan jobba på med att utveckla ditt företag.

Ta del av vårt kontaktnät

Förutom gedigen erfarenhet inom löneadministration, revision och rådgivning har vi även lång erfarenhet av att samarbeta med både mindre och större, lokala och globala bolag.

I vårt stora kontaktnät finns experter i Sverige men också i ytterligare nästan 100 länder. Dessa kopplar vi gärna in när det behövs. Vi är medlemmar i det internationella nätverket MGI som består av oss som vill hjälpa entreprenörer att växa globalt.

Löneadministration outsourcing. Vanliga frågor och svar!

Vad kostar det att outsourca lön?

Priset kan variera beroende på hur många delar ni behöver hjälp med och beroende på om ni vill ha hjälp med hela eller delar av lönefunktionen. Kontakta oss för offert.

Varför outsourca lön?

Många som outsourcar sin lönehantering gör det för att minska sin administration och lägga tiden på sin kärnverksamhet.

Vad gör man när man är löneadministratör?

En löneadministratör hanterar alla typer av lönefrågor, men kan också ge dig rådgivning kring kollektivavtal och reseräkningar och annat.

Vilka företag använder sig av outsourcing?

Vi hjälper alla typer av företag, både lokala och globala och små, medelstora och stora.

Vad menas med outsourcing?

Att outsourca innebär att ett företag låter någon annan sköta en del av sin verksamhet. Som till exempel lönefunktionen eller hela ekonomifunktionen.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om våra tjänster eller begära in en offert för vad det skulle kosta för ditt företag med löneoutsourcing eller någon av våra andra tjänster? Kontakta oss via telefon eller mail. Vi ser fram emot att höra från dig.