Deklarera skog

Är det dags att hitta en ny redovisningsexpert för att deklarera skog? Men bra, då har du landat rätt – för skogsbruk och jordbruk det är något som vi på Revideco är bra på.

Boka ett möte med oss

Vår drivkraft är att hjälpa företag till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. När du väljer Revideco får du en byrå som förstår dig, och dina dagliga utmaningar. Vi tror på personligt engagemang. Och på skogen och på bönderna som brukar vår jord. Så oavsett om du behöver en hjälp med en stor eller liten skogsfastighet, eller bara funderar på om du kan dra av skotern – hör av dig till oss.

Kontakta våra rådgivare genom e-post eller telefon, alternativt genom att fylla i formuläret

Norrländska deklarationsexperter

Våra deklarationsspecialister sitter i Skellefteå och har mångårig erfarenhet av skog och lantbruk. Här får du bra och praktiska råd från några som faktiskt kan skog och land.

Att deklarera som skogsägare är något som behöver göras eftersom du faktiskt driver ett företag. Men lugn, det är inte jättekrångligt och det finns bra möjligheter till att skatteoptimera ditt skogsbruk. På den här sidan har vi samlat den information om är viktigast för dig som skogsägare att känna till.

Hos oss får du hjälp med följande:

 • Deklarera skog

 • Deklarera skogsfastighet

 • Deklarera skogsbruk

 • Deklarera avverkning av skog

 • Deklarera försäljning av skog

 • Deklarera liten skogsfastighet

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt
Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

Bokföringsplikt för skogsägare är något att hålla koll på. Det innebär att du behöver ha ordning och reda på ekonomin från början av året. Alla kvitton och affärshändelser ska sparas i datum ordning. Oavsett om du är den som gillar att bokföra själv eller om du knappt orkar titta på ett kvitto, är det en del av bokföringsplikten. Att få hjälp med bokföringen kan vara ett smart drag för att se till att allt blir korrekt.

 • Deklarera avverkning av skog: Även om du inte har avverkat skog, är det viktigt att deklarera varje år. Detta är en del av skogsägarens skyldigheter som näringsidkare och företagsägare.
 • Avdragsgilla kostnader: Alla kostnader som är nödvändiga för att driva ditt skogsföretag är avdragsgilla. Det inkluderar allt från skogsskötsel till renoveringar och andra utgifter kopplade till verksamheten.
 • Skatteplanering: För att optimera din skattesituation är det viktigt att planera för framtiden. Genom att dra nytta av skatteplanering kan du maximera dina fördelar och minimera skattebördan.

Deklarera skogsfastighet – moms

Som skogsägare är det viktigt att ha koll på momsen eftersom skogsägande betraktas som momspliktig verksamhet. Du är skyldig att redovisa momsen och kan välja att göra det årligen vid deklarationen om du omsätter under 1 miljon, omsätter du mer är det kvartals- eller månadsvis som gäller. Glöm inte att skicka in momsdeklarationerna i tid, även om du inte har något att redovisa för tillfället – att missa det kan leda till förseningsavgifter. Om dina kostnader överstiger dina intäkter får du tillbaka moms.

Deklarera skog – skatteplanering

När året lider mot sitt slut är det dags att sammanställa årsbokslutet och göra deklarationen. Även om det kanske inte har hänt mycket under året, är det viktigt att genomföra dessa rutiner. Skattesituationen för skogsägare är unik på grund av de långa produktionscyklerna från planta till avverkning. Genom att göra rätt val kan du optimera din beskattning, omfördela din inkomst eller skjuta upp skatten.

Skatteplanering i skogen handlar om att hitta de bästa förutsättningarna för din skogsfastighet och ditt företag för att undvika onödiga eller felaktiga skatteutgifter. Vid deklarationen redovisar du vilken skatteplanering du har genomfört, så det är klokt att göra eventuella insättningar på skogskontot efter att deklarationen är klar. Särskilt om du har haft intäkter från virke under året är det viktigt att optimera skatteplaneringen. Det finns potentiellt mycket att spara om du vet hur du ska agera.

 • Momsredovisning: Eftersom skogsägande är en momspliktig verksamhet behöver du deklarera den. Se till att undvika förseningsavgifter genom att skicka in momsdeklarationen enligt plan.
 • Skatteplanering: Skatteplanering är nyckeln för skogsägare med tanke på de långa produktionscyklerna. Vid årets slut är det dags att utvärdera dina möjligheter att optimera beskattningen.
 • Deklaration och skogskonto: Se till att årsbokslut och deklaration görs varje år även om du inte har vare sig intäkter eller kostnader att redovisa. Eventuella insättningar på skogskontot gör du efter att deklarationen är klar.
omstrukturering
Deklarera skog – skatteplanering
Deklarera avverkning av skog

Deklarera avverkning av skog

När det gäller avdrag så är tumregeln att alla kostnader nödvändiga för att driva verksamheten är avdragsgilla. Så, oavsett om det är för skötsel av skogen eller renovering av ekonomibyggnaden, kan du dra av de kostnader som är kopplade till ditt skogsägande. Saker du kanske inte tänkt på, som att använda din privata bil för företagsärenden, kan ge dig avdrag med 25 kr/mil. Även om du för tillfället har fler kostnader än intäkter, är det viktigt att inkludera dem. När dagen kommer då du avverkar och får en intäkt, kan du dra av tidigare års underskott och därmed minska din skatt.

Så, inga frågor är för många när det kommer till deklaration – vi är här för att guida dig genom det hela!

GUIDE till att deklarera skog: krångliga ord som du behöver ha koll på

När man ska deklarera skog så används en del ovanliga uttryck, här kommer en snabb guide till de vanligaste:

 • Periodiseringsfond: Avsättning om 30 procent av resultatet i max sex år.
 • Underskott: Uppstår när kostnaderna överstiger intäkterna och ackumuleras över åren. Så länge det finns ett underskott slipper du skatta, vilket gör det viktigt att inkludera alla kostnader varje år.
 • Ersättningsfond: Används vid plötsliga intäkter för att återanskaffa liknande egendom utan beskattning, gäller i regel tre år.
 • Betalplan: Kan tecknas vid avverkningsrätt för att sprida avverkningsintäkten över flera år. Dock finns det risker att ha pengarna hos en virkesköpande aktör, och de räknas inte med i räntefördelningsunderlaget.
 • Skogsavdrag: Erhålls vid köp och motsvarar halva anskaffningsvärdet för skogen. Skogsavdraget skjuter upp beskattningen, men återförs den dag fastigheten avyttras.
 • Skogskonto: Ger möjlighet att fördela skogsinkomster över flera år. Uttag beskattas efter senast tio år och är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Skogsskadekonto: Likt skogskonto men används vid större skogsskador, kräver intyg om skadorna.
 • Skogslikvidkonto: Ett konto för skogsinkomster, särskiljer skogslikvider från privata konton och har oftast en högre ränta.
 • Räntefördelning: Möjliggör skatteeffektiv inkomstfördelning från näringsverksamheten till kapitalinkomst, med en 30 procentig skattesats.
 • Expansionsfond: Avsättning för möjlighet att expandera verksamheten med lågbeskattade medel, med samma skattesats som bolagsskatten.