RÅDGIVNING

Due Diligence – företagsbesiktning

Vi erbjuder Due Diligence tjänster för både köpare och säljare. Vi hanterar den finansiella delen av företagsbesiktningen och fungerar som samordnande funktion för övriga delar.

Boka ett möte med oss

Att köpa och sälja ett bolag är förknippat med en viss osäkerhet. Vid köp är det intressant att ta hjälp med att förstå vilka risker som finns i bolaget du är intresserad av att köpa. Vid en försäljning vill du minska osäkerheten så mycket som möjligt för dina potentiella köpare, vid en planerad försäljning kan en sälj Due Diligence påverka båda antalet potentiella köpare och prissättning.

En företagsundersökning kan delas upp i ett antal olika områden. Dels en finansiell del där man tittar på bland annat latenta risker samt att de presenterade uppgifterna är korrekta, dels en juridisk del där avtal analyseras och ibland även en teknisk del där patent och liknande analyseras.

DUE DILIGENCE

DD Light

För de mindre affärerna och för de köpare som har stor erfarenhet av förvärv så har vi tagit fram tjänsten DD light. Den innebär att vi analyserar köpeobjektet ur ett riskperspektiv och rapporterar våra iakttagelser på ett mindre formellt sätt. Den här tjänsten har visat sig passa bra för mindre komplexa verksamheter med omsättning under 10 mkr där köparen har en företagarbakgrund.