RÅDGIVNING 
Due Diligence – företagsbesiktning

Vi erbjuder Due Diligence tjänster för köpare. Vi har erbjuder också en kostnadseffektiv företagsbesiktning vid köp av mindre bolag.

Boka ett möte med oss

Att köpa ett bolag är förknippat med en viss osäkerhet. Vid köp är det intressant att ta hjälp med att förstå vilka risker som finns i bolaget du är intresserad av att köpa. Vid en försäljning vill du minska osäkerheten så mycket som möjligt för dina potentiella köpare. I en planerad försäljning kan en sälj Due Diligence påverka båda antalet potentiella köpare och prissättning.

En företagsundersökning kan delas upp i ett antal olika områden. Dels en finansiell del där man tittar på bland annat latenta risker samt att de presenterade uppgifterna är korrekta. Dels en juridisk del där avtal analyseras och ibland även en teknisk del där patent och liknande analyseras.

Due Diligence för mindre bolag

För de mindre affärerna och för de köpare som har stor erfarenhet av förvärv så har vi tagit fram tjänsten DD light. Den innebär att vi analyserar köpeobjektet ur ett riskperspektiv och rapporterar våra iakttagelser på ett mindre formellt sätt. Den här tjänsten har visat sig passa bra för mindre komplexa verksamheter.

Kontakta oss för mer info!

Deklarera skog – skatteplanering

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Din bokföringsbyrå i Jönköping

Rådgivning

Vi har 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna. Så att du får en trygg vardag. Läs mer om våra rådgivningstjänster här.

Så undviker du personligt betalningsansvar