RÅDGIVNING 
Controller – få kontroll på företagets ekonomi

Vi erbjuder mindre och medelstora bolag tillgång till en controller. Det är ett effektivt sätt att få kontroll på företagets ekonomi och samtidigt få tillgång till en erfaren rådgivare – som blir ditt bollplank i frågor inom ekonomi, redovisning & skatt.

Boka ett möte med oss

I större bolag följer en controller upp verksamheten och tar fram beslutsunderlag. Små och medelstora bolag har ofta inte råd att anställa en controller på heltid varför vi tillhandahåller den här tjänsten.

Vår analys är att mindre och medelstora bolag, även ni som digitaliserat och automatiserat bolagets ekonomifunktion, fortfarande har behov av två saker för att få kontroll över företagets ekonomi:

  1. någon som kontrollerar att ekonomin är korrekt och uppdaterad
  2. någon som kan förklara och analysera de ekonomiska rapporterna

Vårt controller erbjudande: Två i ett

Vi har kombinerat dessa två roller i vår controllertjänst. Vi hanterar avstämningar och analyserar och förklarar era ekonomiska rapporter. Våra controllers är också erfarna rådgivare och blir ditt bollplank i frågor så som ekonomi, redovisning och skatt.

Samarbeten med digitala verktyg & oberoende redovisningsbyråer

Vi samarbetar med de flesta digitala verktyg och även med många redovisningsbyråer på den svenska marknaden. Vi blir er externa kontrollfunktion och externa rådgivare.

Både mindre och medelstora bolag

Vi är en effektiv lösning för både mindre och medelstora företag. Ofta arbetar vi direkt underställda ägare eller VD och inte sällan stödjer vi CFO eller ekonomichefen.

Anpassningsbar tjänst

Vi anpassar våra tjänst efter ditt behov, tillgängliga system och önskemål. Nedan hittar du ett axplock av ytterligare delar av din redovisningsfunktion som vi kan stödja dig med:

Årsavslut

Många digitala verktyg har kommit långt i utvecklingen när det gäller den löpande hanteringen av redovisningen, men när det kommer till årsavslut så är hanteringen fortsatt ganska manuell. Vid årets slut ska bokslut, inkomstdeklaration, årsredovisning, kontrolluppgifter, koncernkonsolidering osv upprättas och lämnas in, något vi kan hantera.

Formalia

Även om redovisningen är digitaliserad så finns det många andra krav som behöver följas. Dels protokoll som behöver upprättas och dels inlämningar till bolagsverket och skatteverket. Emissioner, registrering av verklig huvudman, KYC förfaranden är sådant som vi kan hantera inom ramen av vårt uppdrag.

Set-up

Våra team finns tillgängliga för set-up av digitala verktyg för de bolag som idag har en manuell hantering eller inte digitaliserat fullt ut. Vi sätter upp inskannings-center, rutinbeskrivningar och utbildar personal. Vi börjar med en analys av om bolaget kan digitalisera hela sitt flöde och i så fall vilket verktyg som passar bäst just för ditt bolag.

Rådgivning

Utdelning, ägarnas privata beskattningssituation, kontrollbalansräkning, hantering av immateriella tillgångar, emissioner, ägartillskott, ta in delägare, köpa ut delägare, köpa eller sälja verksamheter osv osv. Våra rådgivare är erfarna redovisningskonsulter eller revisorer och har lång erfarenhet att fungera som bollplank till både mindre och medelstora företag i den här typen av frågor. Vi har också ett stort nätverk av specialister både i Sverige och ytterligare 100+ länder.