RÅDGIVNING 
Start-up rådgivning

Revideco har gett start-up rådgivning i decennier. Vi stöttar med digitala redovisningsverktyg och kloka råd, allt från att registrera bolaget till hjälp vid global expansion.

Boka ett möte med oss

Vi har lång erfarenhet av start-ups. Vi kan hjälpa dig med:

  • Skatt & redovisning vid global expansion
  • Digital redovisningsfunktion
  • Emissioner
  • Ägarnas skattesituation
  • Exitplanering
  • Start-up rådgivning – registrering
  • Immateriella tillgångar
  • Revision

Vårt erbjudande är ett första rådgivningsmöte till fast pris. Vi svarar på dina frågor och går igenom dina behov under en timme. Om du efter det mötet väljer oss som leverantör för någon av våra redovisnings eller revisionstjänster så bjuder vi på rådgivningen.

Pris 1650 kr + moms per timme.

Exitplanering

Det är klokt att ha tänkt igenom hur en exit ska ske. Vi har lång erfarenhet av lyckade bolagsförsäljningar och kan ge de råd som du behöver.

Start-up rådgivning – registrering

Vi kan ge dig de råd du behöver vid registreringen av ditt bolag. Vi kan hantera köp av lagerbolag eller registrera ett bolag åt er.

grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

Revision

De flesta start-ups väljer inte in en auktoriserad revisor förrän gränsvärdena för revision överskrids. Men har man en spridd ägargrupp, externa lån eller en professionell styrelse så är det vanligare att en auktoriserad revisor väljs in från start. Revideco erbjuder även revisionstjänster till start-ups.

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

Immateriella tillgångar

Kommer du att köpa en immateriell tillgång eller kanske utveckla en egen? Då behöver du fundera på vilket redovisningsregelverk ditt bolag ska använda och styrelsen behöver få kunskaper om hur aktivering och nedskrivningar sker. Vi stöttar er i dessa frågor.

Ägarnas skattesituation

Ofta har ägarnas och grundarnas skattesituation förbisetts när bolaget startats. Ibland kan skattesituationen, speciellt grundarnas skattesituation, genom några enkla handgrepp förändras radikalt. Vi har lång erfarenhet av frågan och kan fallgroparna.

koncernstruktur

Emissioner

Bygger din verksamhet på att du behöver ta in kapital i fler olika omgångar behöver du förbereda bolaget för det. Vi har lång erfarenhet av vilka alternativ som finns tillgängliga och hur dessa hanteras. Du behöver också någon som administrerar emissionerna, något som vi kan hantera.

Digital redovisningsfunktion

Vi erbjuder en helt digital redovisningslösning och hanterar de delar som ni själva inte hinner med. Vi kan vara ert ”One stop shop” och hantera alla aspekter av bolagets redovisning eller så stödjer vi er befintliga redovisningsfunktion med kvalitetssäkring och kloka råd.

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Din bokföringsbyrå i Jönköping

Rådgivning

Vi har 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna. Så att du får en trygg vardag. Läs mer om våra rådgivningstjänster här.

Så undviker du personligt betalningsansvar