REVISION 
Internationella företag

På Revideco finns flera revisorer med stor internationell erfarenhet. Vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven vid revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav.

Boka ett möte med oss

På Revideco har vi gedigen erfarenhet av revision för internationella företag. Vid speciella frågor har vi ett stort internationellt nätverk med kolleger som är väl insatta vad som gäller i sina respektive länder.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag