Revision för internationella företag

– boka ett möte med oss!

På Revideco finns flera revisorer med stor internationell erfarenhet. Vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven vid revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav.

Vid speciella frågor har vi ett stort internationellt nätverk med kolleger som är väl insatta vad som gäller i sina respektive länder.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Boka ett möte med oss genom att fylla i formuläret.