REVISION 
Bostadsrättsföreningar

Revisor i bostadsrättsförening: För bostadsrättsföreningar gäller särskilda lagar och regelverk. Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening vill du därför välja en auktoriserad revisor med gedigen erfarenhet.

Söker du revisor till din Brf?

På Revideco har vi gedigen erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Hos oss får styrelsen en trygg partner i arbetet att förvalta föreningens medel på bästa sätt. Hos oss kan medlemmarna och styrelsen i en bostadsrättsförening känna sig trygga med att en opartisk och självständig revision genomförs. Revisorn lämnar via revisionsberättelsen ett tillförlitligt förslag till årsstämman när beslut ska fattas om årsredovisningen, styrelsens ansvarsfrihet och beslut om årets resultat.

Kontakta oss för offert.

Vi är också kompetenta rådgivare som styrelsen tryggt kan vända sig till i olika frågor angående styrelsens förvaltning av bostadsrättsföreningen när som helst under året.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag