När måste man ha en revisor?

En revisors uppgift är att granska ett företags redovisning och förvaltning för att säkerställa att den ekonomiska verksamheten följer rådande lagar och riktlinjer. Genom att anlita en revisor kan företaget få en objektiv bedömning av sina räkenskapet och kan därmed lättare fatta beslut om sin framtid.

Men när måste man egentligen anlita en revisor? I denna artikel går vi igenom hur kravet på revisor ser ut för olika bolagsformer, skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorer samt våra bästa tips när du ska välja revisor och hur vi på Revideco kan hjälpa dig.

Jens Malm Likviditetsdoktorn

Vad gör en revisor?

Revisorns uppdrag är att granska verksamhetens redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten. En revisor bedömer bland annat om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, samt att den följer de lagar och förordningar som finns.

Genom att anlita en revisor kan ditt företag få en objektiv bedömning av den ekonomiska verksamheten, vilket gör revisorns uppdrag till en viktig del vad gäller att stärka företagets rykte och öka förtroendet hos kunder, investerare och andra intressenter. En revision kan med andra ord vara så mycket mer än bara granskande!

Det finns situationer när du måste anlita en revisor

Utöver att ditt företag är skyldigt att rapportera skatter och avgifter till Skatteverket samt att hålla den löpande bokföringen och årsredovisningen i ordning, så kan det även vara nödvändigt att få dessa uppgifter granskade av en revisor.

Eftersom kravet på att anlita en revisor varierar beroende på bolagets storlek och juridiska form, så tänkte vi gå rakt på sak och gå igenom detta nedan.

Krav på revisor i aktiebolag

Vissa verksamheter måste enligt lag ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta gäller finansiella bolag, publika aktiebolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Om du driver ett privat aktiebolag ska du enligt lagen ta hjälp av en revisor om du uppfyller minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren:

  • Du har fler än tre anställda i medeltal
  • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Krav på revisor i enskild firma

Vanligtvis behöver du inte anlita en revisor om du driver en enskild firma. Men om verksamheten är en så kallad större verksamhet, måste du anlita en revisor om du uppfyller minst två av följande kriterier i två år:

  • Du har fler än 50 anställda i medeltal
  • Du har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Du har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Vad är skillnaden mellan godkänd och auktoriserad revisor?

Revisorer kan vara antingen godkända eller auktoriserade. Båda kräver särskild utbildning och kompetens, varpå auktoriserade revisorer har högre krav vad gäller både utbildning och erfarenhet.

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Vad krävs för en godkänd revisor?

Då krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen.

Vad krävs för en auktoriserad revisor?

Då krävs det att man har genomfört en teoretisk och praktisk utbildning i totalt sex år och därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen.

Steg för steg: 5 tips när du ska välja revisor

Steg 1: Identifiera dina nuvarande och framtida behov

Tänk igenom vilka behov du har idag, men också vilka framtidsplaner som finns för ditt företag. Är det exempelvis viktigt att din revisor är väl insatt i 3:12 regelverket, har ett internationellt nätverk om du bedriver verksamhet i andra länder eller har erfarenhet av omstruktureringar inom företag?

Steg 2: Gör din research och jämför parametrar som är viktiga för dig

Undersök olika alternativ av revisionsbyråer och revisorer genom att kolla in deras webbplatser, läsa recensioner från deras kunder och fråga andra företagare eller kollegor om deras tidigare erfarenheter. När du har ett urval att gå vidare med är det bra att jämföra dem med varandra på de parametrar som är viktiga för dig – såsom pris, kompetenser, erfarenheter eller övriga tjänster och service.

Steg 3: Lyssna på vilka behov din redovisningskonsult och CFO har

En revisor fungerar ofta som ett stöd för de som sköter ekonomifunktionen på små och medelstora företag. Därför är det viktigt att välja en revisor som kan hjälpa dina medarbetare på det sätt som de behöver. Prata med dem och fråga vad de behöver för att försäkra dig om att de får rätt stöd. Får de inte rätt stöd, kan det i sämsta fall leda till en osäker arbetssituation och onödigt merarbete.

Steg 4: Boka möten för att skapa en uppfattning

När du har hittat några potentiella revisorer är det viktigt att boka ett möte med var och en för att få en bättre uppfattning om dem. Ställa frågor om deras tidigare erfarenhet och hur de kan hjälpa ditt företag. Ställ gärna många frågor för att få en en bra bild av vad du kan få och om revisorn är rätt för dig.

Steg 5: Välj den revisor du vill fortsätta med

Det är viktigt att du väljer en revisor som du känner att du kommer väl överens med och som du tror att du kan arbeta bra med samt som kan möta dina behov på bästa sätt. Välj en revisor som har tid och visar ett intresse för ditt företags verksamhet och gärna har insikter om din bransch. Kommunikationen är också en viktig del i ett långsiktigt och givande samarbete mellan dig och din revisor.

När måste man ha en revisor? Vanliga frågor och svar:

Vad händer om man inte har en revisor?

Om ett aktiebolag väljer att inte ha en revisor är det viktigt att ta ställning till om man behöver annan hjälp för att sköta företagets ekonomi. Det kan vara en redovisningskonsult som hjälper till med bokföringen och redovisningen, eller som tar fram årsredovisningen och hjälper till med skattedeklarationerna.

Även om företaget inte har en revisor måste bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska vara tydlig och antingen säga att bolaget ska ha revisor eller inte.

När måste man ha en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är obligatorisk för företag som har revisionsplikt och har anlitat en revisor: aktiebolag, publika aktiebolag, finansiella bolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Måste man ha revisor enskild firma?

En enskild firma eller ett handelsbolag behöver i regel inte ha en revisor, om företaget inte överstiger vissa gränsvärden för omsättning, balansomslutning eller antal anställda.

Måste man ha en revisor ideell förening?

En ideell förening behöver en auktoriserad revisor om den uppfyller fler än ett av följande villkor de senaste två räkenskapsåren:

  1. Föreningen har fler än 50 anställda i medeltal.
  2. Föreningens tillgångar är över 40 miljoner kronor i balansräkningen eller skulder, inklusive eget kapital.
  3. Föreningen har en försäljning av varor och tjänster, med avdrag för rabatter, moms och annan skatt som tillhör försäljningen, på mer än 80 miljoner kronor.
Caisa Westin

Kontakta oss och få mer information!

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss som din revisor, samt att du känner att vi kan hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer, så att du kan sova gott om natten.

Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led. På Revideco arbetar ett erfaret och kompetent team av både auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Oavsett hur dina behov ser ut, är du alltid välkommen att boka ett möte med oss.

Boka ett möte med oss när du vill anlita en revisor

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd gällande hur du kan effektivisera fakturor eller löner, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.