Hem/3:12 reglerna – så beskattas du för utdelning 2022
grupp-diskuterar-och-hjälper-varandra

3:12 reglerna – så beskattas du för utdelning 2022

Av: |Publicerat: 2021-12-09|

3:12 reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

Det här är min årliga artikel om 3:12 reglerna. Men innan vi pratar utdelning så vill jag även i år lyfta en väldigt aktuell fråga med dig. Det här är en fråga som idag är väldigt aktuell och relevant för många. Om du har ansökt om omställningsstöd eller korttidspermitterat så kommer du att bli återbetalningsskyldig för de här stöden om du beslutar om utdelning under vissa perioder. Så har du sökt stöd eller tror att du behöver söka om stöd framöver, se till att du är medveten om hur en utdelning påverkar din situation. Här kan du läsa mer om det.

Jag har följt det här regelverket i lite över ett decennium och uppdaterar den här artikeln årligen. Den är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för årets förändringar.

3:12 – skatt – utdelning

3:12 regelverket anses vara gynnsamt och det på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Läs mer om utdelningsutrymmet här.

Vad är ett gränsbelopp?

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet i 3:12 regelverket

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2021 – 183 700 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2022 – 187 550 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2023 – 195 250 kr

Huvudregeln – löneunderlag

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Har du många anställda så kan huvudregeln ge stor effekt på ditt gränsbelopp. Tänk på att statliga stöd kopplat till lön, exempelvis den del av korttidspermitteringsstöd som avser lön, ska räknas bort från kontanta löner under året.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön:

Rätt lön & löneunderlag 2020 – utdelning 2021 – deklarera på K10 2022

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2021 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 641 280 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2022.

Rätt lön & löneunderlag 2021 – utdelning 2022 – deklarera på K10 2023

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2022 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2021 på minst 409 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 654 720 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2023.’

Rätt lön & löneunderlag 2022 – utdelning 2023 – deklarera på K10 2024

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2023 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2024.

Övre tak för beräkning av löneunderlag

Det finns även ett övre tak för beräkning av löneunderlag då det högst kan uppgå till högst 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget.

Uppräkning av omkostnadsbelopp i huvudregeln

Som en del av huvudregeln så får även omkostnadsbeloppet räknas upp varje år, 2022 får det räknas upp med 9,23% (2021 var det 9%). Bra att komma ihåg om du diskvalificerat dig från att använda förenklingsregeln och inte har tagit ut tillräcklig lön för att få räkna upp löneunderlag enligt huvudregeln.

Vill du anlita en revisor som kan 3:12 reglerna?

Så att allt blir enkelt, tryggt och rätt?

Vi räknar ut skatten på din utdelning och hjälper dig följa reglerna så optimalt som möjligt. >>Klicka här för att boka ett möte med oss >>

Om jag inte tar utdelning, sparas mitt gränsbelopp?

Yes, så är det. Om du väljer att inte ta utdelning motsvarande ditt gränsbelopp så sparas ej nyttjade gränsbelopp till nästkommande år. Du får också en uppräkning av överförda värden med 3,23 % 2022 (3% 2021). Den här uppräkningen gäller både för förenklings- och huvudregeln.

Vad händer om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Därefter beskattas 90 IBB (år 2021 6 138 000 kr och år 2022 6 390 000 kr) i tjänst, dvs så som lön vilket är 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, dvs med skattesatsen 30%.

10 frågor om 3:12

Såhär lång kan det tyckas att 3:12 regelverket är tydligt, enkelt och förståeligt. Men ack, där bedrog vi oss. Det finns nämligen en plethora av underfundiga och kluriga aspekter som bör tas hänsyn till. Lagar, regler och i de flesta fall praxis som växt fram genom uttalanden och rättsfall. För att förenkla för dig så svarar jag på 10 vanliga frågor vi får om 3:12 reglerna härnedan:

Kan jag ta utdelning samtidigt som jag fått statliga Corona-stöd?

Utdelning under vissa tidsperioder exkluderar ditt bolag från att ta emot statliga coronastöd så som omställningsstöd och korttidspermittering. Flertalet bolag har missat det här och blir nu återbetalningsskyldiga för mottagna stöd. Reglerna ser olika ut för de olika stöden och reglerna har också ändrats flera gånger. Planerar du ta utdelning är det också bra att räkna in att du också exkluderar bolaget från att kunna ta emot framtida stöd.

Vad är 4 % spärren?

Äger du mindre än 4 % så finns här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till. Ditt gränsbelopp beräknas då till din ägarandel * schablon. Det landar ofta i en stor andel tjänstebeskattning. Men här finns flera olika alternativ du kan ta ställning till för att påverka din situation.

Kan jag påverka skatten på min exit efter försäljningen?

Det är ett vanligt men i princip felaktigt antagande att det går att hantera sin skattesituation efter du gjort exit. Det är en fråga som bör hanteras i god tid innan exit.

Kan jag använda schablonregeln i flera bolag?

Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar i 3:12 reglerna som behöver tas hänsyn till. Här hittar vi ofta historiska fel. De beror som oftast på att man använt schablonregeln i flera bolag, vilket man inte kan göra.

Behöver jag tänka på 3:12 när jag ska starta mitt bolag?

Om du nyligen startat ditt bolag så bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln. Här kan ett par enkla råd vid starten av ditt bolag vara guld värda.

Kan jag använda löneregeln om jag äger via holdingbolag?

Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Regeln om dubbel koncerntillhörighet har stora konsekvenser på situationer där det finns två lika stora ägare, en situation som bör ses över innan man startar holdingbolag.

3:12 och delägarförändringar, vad kan gå fel?

Tydligen det mesta om jag ska vara krass. Om du tagit in delägare eller löst ut delägare i bolaget, så kommer det att påverka beskattningen på din utdelning. Ta reda på effekterna för alla parter. Ibland kan skattesituationen ändras drastiskt bara för att man inte har koll på vilken sida årsskiftet en delägarförändring ska göras. Ta hjälp om du själv inte har koll på konsekvenserna, det bli lätt orättvist annars.

Påverkar en gåva av aktier 3:12 min K10?

Ja, en gåva påverkar K10. Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser.

Gäller 3:12 även för bolag med passiva ägare?

Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga.

Vad ska jag tänka på vid utdelning utöver gränsbeloppet?

Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp bör du ta hänsyn till takbelopp, tjänstebeskattning och ditt löneuttag under året. Här finns även en närstående problematik som ska hanteras som vi inte går in på djupare i den här artikeln. Men vi bör också nämna att vid utdelning av större belopp så blandas det ofta ihop med reglerna för beskattning vid försäljning, vilket kan få stora konsekvenser.

Kommer det förändringar i regelverket?

Det är förståeligt att frågor som 3:12 regler och skattereformer kommer i skymundan när det pågår en pandemi, regeringsbildning och på toppen av det ett valår 2022. Men vi kan räkna med att tids nog så kommer det förändringar. Men tror vi att de kommer att slå igenom redan under 2022? Det skulle vara möjligt, men är inte troligt.

Vill du anlita en redovisningskonsult som kan 3:12 reglerna?

Så att allt blir enkelt, tryggt och rätt?

Vi räknar ut skatten på din utdelning och hjälper dig följa reglerna så optimalt som möjligt. >>Klicka här för att boka boka in ett möte>>

Dela den här artikeln!