3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

Här är min årliga artikel om 3:12-reglerna. Jag har följt det här regelverket i lite över ett decennium och artikeln är ett försök till att på ett enkelt sätt beskriva de här relativt komplicerade reglerna med uppdatering för 2019 års beloppsförändringar.

20% skatt på utdelning – 3:12 reglerna

3:12 regelverket anses vara gynnsamt och det på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg. Hur stor utdelning du som fåmansföretagare ska ta beror dels på hur stort utdelningsutrymme som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den här artikeln handlar bara om hur du blir beskattad. Vill du läsa mer om utdelningsutrymmet läs här.

Ånej – jag vill ju bara komma i kontakt med någon som kan hjälpa mig med mina utdelningsfrågor. Klicka då här.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen eller försäljningen av aktierna som beskattas till 20 % styrs av ett värde som kallas gränsbeloppet. Endast utdelning under gränsbeloppet beskattas till 20 %. Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln – schablonbeloppet

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet räknas upp med ett schablonbelopp i de fall du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2018 – 169 125 kr (2,75 IBB)
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2019 – 171 875 kr (2,75 IBB)
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr (2,75 IBB)

Vill du ha hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta? Klicka här.

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln behöver du ta ut tillräcklig lön:

Rätt lön 2017 – löneunderlag K10 – 3:12

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2018 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2019.

Rätt lön 2018 – löneunderlag K10 – 3:12

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2020.

Rätt lön 2019 – löneunderlag K10 – 3:12

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 618 240 kr (9,6 IBB). Utdelningen deklareras på din K10 2021.

Vill du ha hjälp med att räkna ut skatten på din utdelning? Boka möte med en expert.

Och om jag beslutar om en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas så som lön vilket är ca 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital dvs med skattesatsen 30 %.

9 situationer där du behöver se upp:

1. 4 % spärren

Äger du mindre än 4 % – här finns en spärr mot löneunderlag som behöver tas hänsyn till. Här finns också flera olika alternativ du kan ta ställning till för att påverka din situation. Boka ett möte här om du vill veta mer.

2. Exit

Innan exit, då bör det ses över om köpeskillingen understiger ditt gränsbelopp och om inte – vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig. Boka ett möte här om du vill undersöka vilka alternativ du står inför.

3. Flera bolag

Om du äger flera bolag bör det ses över att rätt regel används i rätt bolag då det finns begränsningar i 3:12 reglerna som behöver tas hänsyn till. Här hittar vi ofta historiska fel och kan också ge dig råd om hur du bör göra. Boka ett möte med oss här.

4. Nystart

Om du nyligen startat ditt bolag – här bör det ses över från och med när du får tillgodoräkna dig förenklingsregeln och om du kvalificerar dig för huvudregeln. Boka ett möte med oss så hjälper vi dig.

5. Ägande via holdingbolag

Om du äger via holdingbolag bör både frågan om dubbel koncerntillhörighet och löneuttag ses över. Regeln om dubbel koncerntillhörighet har stora konsekvenser på situationer där det finns två lika stora ägare. För mer info – boka ett möte här.

6. Delägarförändringar

Om du tagit in delägare eller löst ut delägare i bolaget – så kommer det att påverka beskattningen på din utdelning. Vill du ha hjälp att titta på hur mycket, boka ett möte här.

7. Gåva

Om du planerar att ge bort dina aktier alternativt sälja dem för ett mindre belopp. Här är det enkelt att gå fel med stora konsekvenser, för att utreda din situation, boka ett möte här.

8. Passivt ägande

Om bolaget har ett externt passivt ägande på mer än 30 % kan det vara så att 3:12 reglerna inte är tillämpliga. Vill du veta mer, boka ett möte här.

9. Utdelning utöver gränsbelopp

Om du planerar att ta en större utdelning än ditt gränsbelopp, bör hänsyn tas till takbelopp och ditt löneuttag under året. Vill du ha hjälp med att räkna på din situation, boka ett möte här.

Förändringar kommer – men antagligen inte under 2019

Det förefaller idag osannolikt att några förändringar av regelverket sker under 2019 förutom de årliga beloppsjusteringarna. 3:12 – regelverket har historiskt sätt relativt ofta förändrats både genom lag och praxis men med tanke på att det idag inte finns något förslag på förändring från något av regeringsalternativen är det osannolikt att någon förändring hinner ske under 2019.

Det sagt så har regelverket förändrats många gånger. Det framgår också av nu flera efter varandra sittande regeringars retorik att regelverket gynnar fåmansföretagare för mycket, innebärande att vi i framtiden sannolikt kommer att se förändringar – till det sämre.

Behöver du hjälp med att räkna på hur mycket utdelning du kan ta och hur din utdelning blir beskattad? Klicka här och boka ett möte med en av våra experter.