KUND 
Business Reflex

Business Reflex är en digital marknadsföringsbyrå som inriktar sig mot business-to-business-kunder.

Bolaget vill vara kundernas digitala marknadsfunktion genom att leda och genomföra arbetet som på ett automatiserat sätt skapar nya affärsmöjligheter. Företaget levererar en rad tjänster inom digital marknadsföring och försäljning, t ex löpande genomföra marknadsföring, utforma och implementera strategier för digital marknadsföring och försäljning, utbildning inom digital marknadsföring samt skapa och utveckla digitalt content inom de flesta områden.

Bakgrund

Redan när företaget startades var siktet inställt på tillväxt och grundarna insåg att det bästa skulle vara att lägga ut ekonomifunktionen. Efter rekommendationer från en god vän träffade Lars Revideco och några andra byråer. Revideco valdes som partner och åtagandet har växt i takt med Business Reflex’ utveckling.

Läs mer om Business Reflex på deras hemsida.

”Vi uppskattar att Revideco är ett kompetent bollplank. På en gång kände vi att det stämde klockrent oss emellan. Vi har också fått många goda råd som gjort att vi hanterat saker helt annorlunda än vi tänkte från början. Det märks att Revideco drivs av entreprenörer – precis som vi själva – och det gör att vi förstår varandra och bidrar stort till företagets utveckling. ”

Lars Dahlberg, Grundare – Business Reflex

Tjänster

Business Reflex anlitar Revidecos kontor i Stockholm för följande tjänster:

  • Revision
  • Redovisning
  • Rådgivning kring ekonomi och verksamhet
  • Skatter
  • Deklarationer
  • M m

Lösning

Från början ville Business Reflex både spara pengar och ha kontroll över företagets ekonomiska utveckling och de skötte därför redovisningen själva. De skaffade ett lätthanterligt molnbaserat system för att underlätta ekonomihanteringen. I takt med att bolaget utvecklades beslöt de att lägga ut även redovisningen till Revideco och sköter nu själva bara fakturering, betalning av fakturor och löner.