KUND 
Fenix Begravning

Fenix Begravning AB bildades 2014 med grundtanken att skapa en bättre upplevelse för anhöriga kring begravningen.

Man utgick ifrån de anhörigas situation av chock och kris och ville tillmötesgå behovet av tydlighet, enkelhet och repetition som är viktigt i dessa situationer. Dessutom ville man öka transparensen kring de tjänster, produkter och priser som begravningsbyrån erbjuder. Det måste helt enkelt vara möjligt att ordna en stämningsfull och personlig begravning utan att processen upplevs som stressig och pressad.

Idag har det visat sig att det faktiskt var möjligt. Istället för att ha dyra kontor på varje ort arbetar Fenix med internet, telefon och hembesök. På så sätt kan man anordna en begravning för betydligt lägre kostnad – utan att för den skull tumma på service och kvalitet.

Bakgrund

Vi kom i kontakt genom att en av medgrundarna hade kontakt med en av de yngre auktoriserade revisorerna som jobbar mycket med start-ups på Revideco. Det var en enkel och smidig lösning att komma igång med.

Läs mer om Fenix Begravning på deras hemsida.

”Vi började med 3 anställda i en källare. Nu är vi 16 anställda i ett snyggt kontor, 20 msek i omsättning och har tagit in kapital från externa investerare. Jag känner mig trygg med det stöd jag får från Revideco. Det är en kompetent samarbetspartner som har hjälpt oss från första början och har en naturlig plats i vår fortsatta framgångsresa.”

Charlotte Runius

Tjänster

Fenix anlitar Revidecos kontor i Stockholm för följande tjänster:

  • Controllertjänster
  • Year end procedure
  • Utlandsetablering
  • Momsfrågor
  • Programvaruutvärdering
  • Rapporteringsstruktur

Lösning

Fenix hanterar den löpande redovisningen själva då den är nära sammankopplad med bolagets övriga ekonomistödsmjukvaror. Alla programvaror är cloudbaserade vilket möjliggör arbete på distans. På kvartalsbasis understödjer Revideco med en momsavstämning men finns också tillgängliga under året för att hantera ad-hoc frågor, ofta momsrelaterade frågor. Men också andra frågor, så som nu senast när det visat sig att Fenix växt ur sin befintliga redovisningsprogramvara. Vid slutat av året stödjer Revideco med year-end-procedure dvs upprättande av bokslut, årsredovisning, deklarationer samt revision. I och med att externa investerare har klivit in har också rapporteringskraven skruvats upp och Revideco hjälper till med att bland annat sätt upp rutiner för löpande kassaflödesrapportering. Vid en utlandsetablering tog Fenix också hjälp av Revideco och nätverket MGI som på ett smidigt sätt löste flera frågeställningar.