Revisor Jönköping

Behöver du en auktoriserad revisionsbyrå i Jönköping? På Revideco kombinerar vi gedigen kunskap med personligt engagemang för att säkerställa din verksamhets ekonomiska stabilitet och tillväxt.

Varje företag är unikt och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är anpassade efter just dina behov och mål. Vi bryr oss genuint om ditt företags framgång och våra revisorer arbetar nära dig för att navigera genom dina ekonomiska utmaningar och möjligheter. Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Välkommen till oss på Revideco när du är i behov av en revisor i Jönköping.

Revisor Jönköping – Revideco

Ett fullservice-team med lång erfarenhet

Vi är en fullservice-byrå i Jönköping vilket innebär att vi fungerar som både en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå. I vårt team har vi personer med många års erfarenhet av både revision, redovisning, lön och rådgivning.

Även rådgivning

På Revideco har vi många års erfarenhet av best practice av situationer som kan vara ovanliga för företagare. Till exempel där du ska ta in en ny delägare, köpa ett bolag eller expandera utomlands. Är det dags för generationsskifte eller vill du ha skatterådgivning?

Vi finns här och stöttar dig i alla situationer så du kan ta rätt beslut och undvika eventuella fällor. Vi ger dig hjälp till en trygg vardag.

Auktoriserad revisor i Jönköping

Auktoriserad revisor i Jönköping

Våra revisorer är auktoriserade och kan små- och medelstora aktiebolag. Vi har ett särskilt fokus på ägarledda aktiebolag, men har även ett team av revisorer som är specialister på bostadsrättsföreningar, föreningar och förbund, samt internationella koncerner.

Auktoriserad revisor i Jönköping

Tjänster inom revision från Revideco Jönköping

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Apport-, fusions- och kvittningsintyg.

Varför välja Revideco som revisor i Jönköping

Det är enkelt

Vi hjälper många kunder varje år. Det gör att vi är vana att revidera både små och stora företag. Vi anpassar vår granskning efter bolagets komplexitet. Vi kommer inte att ge dig en jättelång checklista, du kommer att få relevanta frågor som kan hjälpa dig att förstå riskerna i ditt företag. Det blir enklare för dig.

Du får råd

Vi arbetar dagligen med de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Vi är experter på detta och kan hjälpa dig att svara på eventuella frågetecken. Om du behöver löpande hjälp med redovisning kan vi erbjuda redovisningskonsulter.

Tillgång till internationellt nätverk

Om du planerar att expandera utomlands är Revideco rätt val för dig. Genom vårt nätverk har vi tillgång till revisorer, redovisningskonsulter och specialister i 100 länder.

Du får någon att bolla med

Många företagsledare saknar ett bollplank för frågor som rör ekonomi. Ibland saknas anställda som är tillräckligt insatta. Där kan vi kliva in som en naturlig partner att bolla ekonomiska frågor med.

Du får ett trovärdighetsbevis

När du gör en revision får du koll på att du följer de olika lagkrav som ställs på ditt företag. Detta i sin tur gör att ditt företag blir mer trovärdigt och får lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Vanliga frågor och svar om revisor Jönköping

Vanliga frågor och svar om revisor Jönköping

Vad kan en revisor hjälpa till med?

En revisor är en oberoende tredje part som granskar och utvärderar din bokföring bland annat. Revisorns uppgift är att granska den finansiella informationen och bedöma om den är rätt och ger en korrekt bild av företagets resultat och ställning. Revisorn tittar också på om redovisningen följer rådande lagar.

En revisor kan också fungera som ett bollplank för att svara på frågor som rör företagets ekonomi.

När behöver man ha en revisor?

Om du driver ett aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 anställda. Om ditt bolag uppfyller samma två kriterier två år i följd omfattas ditt aktiebolag av revisionsplikt det tredje året.

Vad granskar en revisor?

En revisor är ansvarig för att granska och bedöma företags och organisationers ekonomiska rapporter och redovisning för att säkerställa att de följer lagar, regler och god redovisningssed.

omstrukturering

Hör av dig om du behöver en revisor, Jönköping

Om du söker en auktoriserad revisor i Jönköping är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vi har även redovisnings- och lönekonsulter

Du kan även kontakta oss om du är i behov av en redovisningskonsult eller lönekonsult. Vi kan också hjälpa dig genom att fylla en rådgivningsfunktion och finnas som stöd för att ge goda råd rörande ditt företags ekonomi.

Kontakta oss

Du når oss på mail och telefon och hittar vårt kontor på Östra Storgatan 9 i Jönköping.

Telefon: 0708-49 32 50
jonkoping@revideco.se