REVISION

Bostadsrättsföreningar

För bostadsrättsföreningar gäller särskilda lagar och regelverk och man bör därför välja en auktoriserad eller godkänd revisor som är väl insatt i frågorna, som förstår sig på alla förutsättningar och hela tiden har kontroll på förändringar i lagar och regelverk.

Boka ett möte med oss

På Revideco har vi gedigen erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Hos oss får styrelsen en trygg partner i arbetet att förvalta föreningens medel på bästa sätt. Hos oss kan medlemmarna och styrelsen i en bostadsrättsförening känna sig trygga med att en opartisk och självständig revision genomförs. Revisorn lämnar via revisionsberättelsen ett tillförlitligt förslag till årsstämman när beslut ska fattas om årsredovisningen, styrelsens ansvarsfrihet och beslut om årets resultat.

Vi är också kompetenta rådgivare som styrelsen tryggt kan vända sig till i olika frågor angående styrelsens förvaltning av bostadsrättsföreningen när som helst under året.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag