6 kriterier att utgå ifrån när du väljer revisor

By |Apr 14, 2017|

Är du en ekonomiansvarig eller företagare som letar efter en revisor? Den här artikeln är skriven för er. Det finns nämligen en chans att om ni väljer revisor efter rätt kriterier att ni kommer att få kontakt med en person som kommer att kunna ge er värdefulla insikter i ert företag, ger er trygghet i att det ni gör är rätt, ge värdefull support till viktiga medarbetare och ibland kommer att styra er i rätt riktning i viktiga frågor.

Först så definierar vi vad en revisor är: En revisor granskar den årsredovisning som bolaget offentliggör årligen. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Här kommer 6 funderingar som du kan ta med dig när du ska välja:

1. Gut feeling

Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Känns det bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

2. Rätt revisor för redovisaren

I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för redovisaren. Har man någon fundering är det enklast att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år tillbaka i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra. Fundera över vilka behov ni har på ert företag och ta med det i bedömningen.

3. Rätt revisor för ägarna

I ägarledda bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar.

  • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar. Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna?
  • Kan hon vara bollplank i frågor om bolagsstruktur?
  • Om jag vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
  • Revisorn bör också vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag, och då är det bra att veta om revisorn har ett bra nätverk av specialister som man kan använda om det skulle behövas.

4. Specialkunskaper

Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Det gäller dels avseende bolagets verksamhet, exempelvis om bolaget hanterar finansiella instrument (då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens), har ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering eller har omfattande kontanthantering. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

5. Tid

Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så har hon ganska så fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

6. Kostnad

De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå och erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Nu när du läst kriterierna så hoppas jag att är du mer redo att välja rätt revisor än innan. Arbetar du som redovisningsansvarig eller är företagare och har funderat på vad en revisor kan tillföra, eller känner att du får inte något stöd från er befintliga revisor så har du ovan flera argument till att påbörja en utvärdering. Jag hoppas att den utvärderingen leder till att ni hittar en revisor som ger er värdefulla insikter, trygghet och support.

Boka gärna ett möte med en auktoriserad revisor från Revideco, så diskuterar vi hur en bra lösning skulle kunna se ut för just er.