Är du en ekonomiansvarig, CFO eller företagare och ska välja revisor? Den här artikeln är skriven för er. Det finns nämligen en chans att om ni väljer rätt revisor att ni kommer att få kontakt med en person som kan komma att ge er värdefulla insikter om ert företag, ger er trygghet i att det ni gör är rätt, ge värdefull support till viktiga medarbetare och ibland kommer att styra er i rätt riktning i viktiga frågor.

Först så definierar vi vad en revisor är:

En revisor granskar den årsredovisning som bolaget offentliggör årligen. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

6 tips till dig som ska välja revisor:

1. Magkänsla

Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Är magkänslan bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

2. Rätt revisor för CFO & redovisare

I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget. Att välja rätt revisor är extra viktigt för dessa personer då rätt revisor hjälper dem i deras vardag. Det är mycket enklare att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år tillbaka i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra, win win helt enkelt. Fundera över vilka behov ni har på just ert företag och ta med det i bedömningen.

3. Rätt revisor för ägarna

När man ska välja revisor till ett ägarlett bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med just ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar:

  • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar? Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna? Har ni inte en skattejurist kopplad till ert företag brukar just den här punkten vara viktig för många företagare.
  • Kan hon vara bollplank i frågor om bolagsstruktur?
  • Om jag vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
  • Revisorn bör också kunna vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag. Om möjligt ska specialisterna vara vana att arbeta med bolag i er storlek. Har just ditt bolag verksamhet i flera länder bör ju revisorns nätverk också finns internationellt – något som ofta är viktigt för företag som planerar att expandera internationellt.

4. Specialkunskaper

Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Till exempel om bolaget hanterar finansiella instrument – då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens, har ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering eller har omfattande kontanthantering. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma i olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

5. Tid

Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så har hon ganska så fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

6. Kostnad

De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå och erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Nu när du läst mina sex tips så hoppas jag att är du mer redo att välja rätt revisor än innan. Arbetar du som CFO, redovisningsansvarig eller är företagare och har funderat på vad en revisor kan tillföra, eller känner att du inte får något stöd från er befintliga revisor så har du ovan flera tips på punkter som kan vara med i er utvärdering. Jag hoppas att den utvärderingen leder till att ni kan välja revisor som ger er värdefulla insikter, trygghet och support.

Boka gärna ett möte med en auktoriserad revisor från Revideco, så diskuterar vi hur en bra lösning skulle kunna se ut för just er.