Är du en ekonomiansvarig, CFO eller företagare och ska välja revisor? Den här artikeln är skriven för er. Väljer du rätt finns det en stor chans att du kommer att få kontakt med en person som kan komma att ge dig värdefulla insikter om ert företag, ger er trygghet i att ta svåra beslut och ge värdefull support till nyckelpersoner i ert företag.

Först så definierar vi vad en revisor är:

En revisors uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföringbeslutsmässighet och verksamhet i en organisation./Wikipedia

En revisor granskar med andra ord den årsredovisning som bolaget årligen offentliggör. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Sex tips till dig som ska välja revisor:

1. Magkänsla

Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Är magkänslan bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

2. Rätt revisor för CFO & redovisare

I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget. Att välja rätt revisor är extra viktigt för dessa personer då rätt revisor hjälper dem i deras vardag. Det är mycket enklare att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra, win win helt enkelt.

I värsta fall får inte dessa nyckelpersoner support från någon alls i dessa frågor, vilket kan leda till en osäker arbetssituation och onödigt merarbete. Fundera över vilka behov ni har på just ert företag och ta med det i bedömningen.

3. Rätt revisor för ägarna

När man ska välja revisor till ett ägarlett bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med just ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar:

  • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar? Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna? Har ni inte en skattejurist kopplad till ert företag brukar just den här punkten vara en dealbreaker för ägare till fåmansbolag.
  • Om du vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
  • Revisorn bör också kunna vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag. Om möjligt bör specialisterna vara vana att arbeta med bolag i er storlek.
  • Har just ditt bolag verksamhet i flera länder bör ju revisorns nätverk också finns internationellt – något som ofta är viktigt för företag som planerar att expandera.

4. Specialkunskaper

Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Extra viktigt är det för  utvecklingsföretag att följa upp att revisor har rätt kunskaper. Har revisorn erfarenhet av uppskjuten skattefordran, styrelsens nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, going concern, kvittningsemissioner, optioner mm? Många revisorer jobbar inte med den här typen av bolag och för dessa är det extra viktigt att hittar rätt revisor.

Andra typexempel på specialkunskaper är om ditt bolag är ett finansiellt bolag för då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens, har ditt bolaget ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering bör det följas upp eller om bolaget har omfattande kontanthantering -då är det effektivt om revisorn har koll på allt som har med journalminnen, systemdokumentation och behandlingshistorik att göra. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma i olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

5. Tid

Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så är det en indikation på att hon har fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

6. Kostnad

De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor mm. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå som erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Sammanfattning

Nu när du läst mina sex tips så hoppas jag att är du mer redo att välja revisor än innan. Känner du att ni inte får tillräckligt stöd från er nuvarande revisor, eller kanske är det dags att välja in en revisor för första gången, hoppas jag att min artikel kommer att ger er stöd i ert beslut. Jag hoppas också att den revisor ni väljer kommer att ge er värdefulla insikter, trygghet och support.

Och…inte så otippat kanske, så har vi flera auktoriserade revisorer på Revideco som har möjlighet att ta emot nya revisionsuppdrag. Vi är en mellanstor revisionsbyrå med både små och större kunder i de flesta branscher. Vi är specialister på ägarledda bolag, tillväxt och utvecklingsbolag och har också lång erfarenhet av föreningar och internationella koncerner. Boka gärna ett möte med oss och utvärdera om vi skulle kunna passa just er.