Risker vid köp av mindre bolag

Av: |Publicerat: 2023-03-31|

Vi på Revideco har assisterat vid köp av mindre bolag sedan 1994. Vi assisterar även vid större transaktioner men vi ser att köpare idag tar onödiga risker vid just köp av mindre bolag. Det beroende av att de mindre bolagen ofta köps utan att det sker en due diligence, dvs en företagsbesiktning.

Due diligence is an investigation of a business or person prior to signing a contract –Wikipedia

Due diligence marknaden idag

Att upphandla en due diligence med en hög grad av säkerhet är en kostsam affär, speciellt för små och medelstora bolag. Det beror på den höga graden av standardisering i branschen som innebär att de frågebatterierna som används är gjorda för att passa alla typer av bolag och situationer. De är inte flexibla och därmed är det kostsamt att dels ta fram dokumentation och dels granska dokumentationen.

Revidecos lösning

Anledningen till att köpare av små och medelstora bolag inte genomför en fullödig due diligence är helt enkelt att det är för dyrt. Vi har därför tagit fram en mer kostnadseffektiv tjänst speciellt anpassad för att minska risker vid köp av mindre bolag . Vi kallar den DD light.

DD light – en flexibel lösning

Vår DD light tjänst är inte standardiserad så som en fullödig due diligence, vilket innebär att vi tillåts vara mer flexibla när vi besiktigar företaget du vill köpa. Det innebär också att kostnaden är betydligt lägre.

Onödiga risker vid köp av mindre bolag

Vi på Revideco är erfarna revisorer av mindre och medelstora bolag och är vana vid att identifiera riskfyllda områden. Vi använder våra erfarenheter från revision av den storleken av bolag och applicerar våra kunskaper till situationen. Vi kan på det sättet leverera en kostnadseffektiv DD Light som minskar onödiga risker vid köp av mindre bolag.

Vi kompletterar dina nuvarande leverantörer

Vi har samarbetar med både revisions- och redovisningsbyråer där vi kan vara ett bra komplement i redovisningsbyråns tjänsteutbud eller för revisorer som av olika anledningar inte kan åta sig uppdrag av den här typen. Vi hjälper  privatpersoner som tar sitt första steg in i entreprenörskap genom ett köp av mindre bolag men även professionella investerarare som har sitt fokus på små bolag.

Företagsmäklare rapporterar: Fler genomförda affärer

Vi blir rekommenderade av företagsmäklare vid köp av mindre bolag. Det eftersom en köpare som vill anlita en oberoende aktör för att minska sin risk visar på ett verkligt intresse och sannolikheten för en genomförd affär ökar. Enligt vår erfarenhet ökar chansen till genomförd affär när vi är med i processen. Alla involverade i en sådan situation har helt enkelt en uppsida av att vi involveras.

Ska du köpa ett bolag och vill minska din risk? Läs mer och boka möte här.

Om Revideco

Vi hjälper ägarledda företag i hela Sverige att växa och utvecklas med hjälp av tjänster inom rådgivning, revision och redovisning. Genom personligt engagemang och stor förståelse för de utmaningar företagare möter, kan vi bidra med tydlig rådgivning och relevanta tjänster.

Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa och ibland innebär det att man vill köpa ett bolag. Ett bolagsköp är ofta början på en resa in i företagande, en resa vi gärna vill vara en del av.

Dela den här artikeln!