Löneoutsourcing – tidsbesparande outsourcing av löner

När är löneoutsourcing ett bättre alternativ än att behålla lönehanteringen internt? Löneoutsourcing är en speciellt bra lösning då man inte har tillräckligt många anställda för att belägga en löneadministratör på heltid. Även om man som bolag har tagit in ekonomiavdelningen inhouse finns det stora fördelar med att låta en lönebyrå hantera lönerna. Speciellt för att säkerställa att löner även blir utbetalda vid sjukdom och semestrar.

  • Tidsbesparande
  • Kvalitetssäkrat
  • Kostnadseffektivt

Kontakta oss för offert:

Löneoutsourcing – tidsbesparande outsourcing av löner

Vi skräddarsyr lösningar för ditt företaget, din förening eller organisation. Du får en löneadministratör som hanterar alla löner, varje månad. Vi är flexibla och oavsett om vi väljer en molnlösning från Visma eller annan digital lösning för dina löner rapporteras alla justeringar och avvikelser smidigt till oss.

Tidsbesparande outsourcing av löner

Det är mycket man ska hålla reda på. Anställningsavtal, kollektivavtal, övertidsersättning, komptid,  förmåner, semesterlöner mm mm. Allt det här behöver idag din ekonomiavdelning hålla reda på. Är du som ekonom inte specifikt inriktad på lön kan det vara svårt att hänga med i alla förändringar som sker kontinuerligt. Hos oss kvalitetssäkras våra arbetsrutiner av auktoriserade lönekonsulter som säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid. Det innebär att vi regelbundet genomgår kvalitetskontroller vilket borgar för att redovisningen alltid är av högsta kvalitet.

Fullservicebyrå

Vi är en fullservicebyrå som anpassar och skräddarsyr lösningar efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om bara er löneadministration eller hela er ekonomifunktion. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig. Med Revideco som din partner inom redovisning och ekonomihantering blir det rätt från början. Du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet. Genom vår erfarenhet från ett stort antal branscher kan vi kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision

Personligt engagemang

Vår ambition är att hela tiden erbjuda högre kvalitet än de stora byråerna, kombinerat med personligt engagemang och närhet.  Vi strävar hela tiden efter den mest kostnadseffektiva lösningen för dig som kund. Vi vet vad vi kan och inte kan. Naturligtvis hanterar vi allt som normalt förväntas, men finns det en effektivare lösning i vårt nätverk så hjälper vi dig att hitta den istället.

Lokalt: Globalt: Personligt

Revideco har vi även en gedigen revisions- och rådgivnings bakgrund med lång erfarenhet av samarbeten med både mindre och större lokala och globala bolag. Vi har ett stort kontaktnät av experter både i Sverige och i ytterligare ca 100 länder som vi kan koppla in i de fall det skulle behövas. Vi är medlemmar i ett internationellt nätverk som heter MGI där vi har alla samlats runt att hjälpa entreprenörer att växa globalt.

Så undviker du personligt betalningsansvar