RÅDGIVNING

3:12 – Svar på frågor om utdelning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av 3:12 hjälp till företagare.

Boka ett möte med oss

Utdelning från det egna bolaget beskattas för det mesta enligt 3:12 regelverket. Vi är experter på området efter mer än 20 års erfarenhet av 3:12 hjälp till företagare. Vi får många förfrågningar runt dessa frågor som ofta är komplicerade.

Vi erbjuder 3:12 hjälp i form av kvalificerad rådgivning där vi går igenom din specifika situation. En genomgång med en ägare som äger ett bolag tar normalt ca 1 timme. När vi träffas presenterar vi gärna vilka andra tjänster vi som byrå kan erbjuda dig som företagare. Om du då blir revisions- och/eller redovisningskund hos oss så kommer vi att dra av ovanstående kostnad på vår första faktura.

Pris 1650 kr + moms per timme.

INFÖR MÖTET

Förbered gärna följande uppgifter

  1. Ägarnas löner de senaste två kalenderåren.
  2. Närståendes löner, om dessa är verksamma i bolaget de senaste två kalenderåren.
  3. Bolagets/bolagens totala löner till anställda de senaste två kalenderåren.
  4. En beskrivning av dagens ägarsituation samt samtliga eventuella förändringar genom åren.
  5. ID-handling