REVISION

Revisionsbyrå i Göteborg

Hos din revisionsbyrå i Göteborg hittar du revisorer som har erfarenhet av uppdrag i både små, medelstora och stora företag, ofta ägarledda.

Ta första steget – Boka ett möte med oss

Revideco är en revisionsbyrå i Göteborg med ett kompetent team som har erfarenhet av både mindre och större revisionsuppdrag, ofta i ägarledda företag. Våra revisorer har också lång erfarenhet av internationella uppdrag.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett personligt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling. Dessutom finns alltid till hands om du behöver extra rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Driver du ett bolag och letar efter en auktoriserad revisor i Göteborg med omnejd? – Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning utförd av auktoriserad revisor enligt särskild överenskommelse
  • Granskning utförd av auktoriserad revisor i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Revideco Vår Byrå

Rådgivning

Vi har 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna. Så att du får en trygg vardag.

Så undviker du personligt betalningsansvar