RÅDGIVNING

Köpa bolag

Står du inför ett köp av ett bolag? Då undrar du vilka risker du står inför och vilka alternativ du har att ta ställning till.

Boka ett möte med oss

Vi på Revideco har erfarenhet av 100-tals affärer i de mest skilda branscher. Vi kan ge dig värdefulla råd, vi vet i vilken ordning besluten ska tas. Vi kan även finnas med som stöd genom hela processen och kan även genomföra en due diligence, dvs en företagsundersökning, om du så önskar.

Ta första steget genom att boka ett möte med en av våra erfarna rådgivare.

Vi ger en entimmes introduktion till de olika alternativ som står till hands och vad dessa innebär i fråga om risk för dig som köpare.

Pris 1650 kr + moms per timme.