Likviditet, budget & råd

– boka ett möte med oss!

Vi har jobbat med likviditet sfrågor i olika bolag sedan 1994. Många av våra anställda har jobbat som CFO eller VD och vi har en lång tradition av att prioritera likviditetsfrågan i vår rådgivning. Varför? Ganska enkelt. De flesta bolag går i konkurs på grund av bristande likviditet, många av dessa har en bra affärsidé – bara det att likviditetsfrågan inte har prioriterats tillräckligt högt.

En resultat & balansräkning ger dig kontroll över bolagets resultat och ställning men säger ingenting om bolagets likviditet framåt i tiden. Utan kontroll över framtida likviditets händelser så har du inte möjlighet att arbeta proaktivt och hantera eventuella framtida likviditetsbehov i tid. Det är betydligt enklare att öka sin checkkredit innan man behöver använda den och det är mycket enklare att göra en investeringsrunda och ta in nytt kapital innan man faktiskt behöver pengarna. Utan kontroll över likviditetsfrågan är det också svårt att göra effektiva investeringar.

Boka ett möte så hjälper vi dig!

Vi kan hjälpa dig som CFO att vända en situation med handfasta råd som bara någon med lång erfarenhet kan stödja dig med. Vi kan stödja dig i ditt arbete med att bygga en modell som fungerar för ditt bolag och stödja också dig med trygga råd längs med vägen. Kontakta oss för offert.

Dig som VD kan vi stödja med att förstå en likviditetsbudget och vilka krav du kan ställa på den. Du behöver ha en god förståelse för dessa frågor i ditt arbete med att leda företaget. Dig om är VD kan också stödja med att ta fram en rapporteringsmodell till styrelse som alla förstår. Kontakta oss för offert.

Till dig som är ny som företagare ger vi en entimmes introduktion där vi också svarar även på dina frågor om likviditet.

Pris 1650 kr + moms per timme.

Boka ett möte så kan vi hjälpa dig

Använd kontaktformuläret intill eller kontakta ett av våra kontor:

Stockholm: 08-54 54 25 00
Göteborg: 031-530 190
Skellefteå: 0910-105 80