RÅDGIVNING 
Likviditet, budget & råd

Vi har jobbat med likviditets frågor i olika bolag sedan 1994. Många av våra anställda har jobbat som CFO eller VD och vi har en lång tradition av att prioritera likviditetsfrågan i vår rådgivning.

Boka ett möte med oss

De flesta bolag går i konkurs på grund av bristande likviditet, många av dessa har en bra affärsidé – bara det att likviditetsfrågan inte har prioriterats tillräckligt högt.

En resultat & balansräkning ger dig kontroll över bolagets resultat och ställning men säger ingenting om bolagets likviditet framåt i tiden. Utan kontroll över framtida likviditets händelser så har du inte möjlighet att arbeta proaktivt och hantera eventuella framtida likviditetsbehov i tid.

Är du CFO? Vi kan stödja dig i ditt arbete med att bygga en modell som fungerar för ditt bolag och stödja också dig med trygga råd längs med vägen.

Är du VD? Vi kan stödja dig med att förstå en likviditetsbudget och vilka krav du kan ställa på den. Vi kan också hjälpa till att ta fram en rapporteringsmodell till styrelsen som alla förstår.

Nyföretagare? Till dig som är ny som företagare ger vi en entimmes introduktion där vi också svarar även på dina frågor om likviditet.

Pris 1650 kr + moms per timme.