RÅDGIVNING 
Sälja bolag & Exitplanering

Står du inför försäljning av ditt bolag? Vi på Revideco har erfarenhet av 100-tals affärer i de mest skilda branscher. Vi kan ge dig de värdefulla råden, vi vet i vilken ordning besluten ska tas.

Boka ett möte med oss

Vi kan även finnas med som stöd vid förhandlingar genom hela processen. Ta första steget genom att boka ett möte med en av våra erfarna rådgivare.

Vi erbjuder en entimmes introduktion där vi går igenom de vanligaste frågorna vi fått genom åren vid exit i ägarledda bolag. Vi går igenom planeringsprocessen och ägarnas skattesituation.

Pris 1650 kr + moms per timme