REDOVISNING

Enmansbolag

Med enmansbolag menar vi företag som drivs av en ägare. Ofta en entusiastisk entreprenör som antingen arbetar ensam eller tillsammans med ett antal anställda. Är du en av dem? Vill du slippa att arbeta med redovisning på kvällar och helger?

Boka ett möte med oss

Vill du slippa problemet med att hålla dig uppdaterad på området och arbetet med att ta reda på vad som gäller? Revidecos redovisningskonsulter hjälper dig med det löpande och du får bättre kontroll – samtidigt som du får tid över till att utveckla företaget.

Exempel på redovisningstjänster

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturahantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer