Vad kostar redovisningsbyrå?

När det kommer till vad det kostar att anlita en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå, kontra att göra det själv, är det lätt att enbart jämföra priset utan att tänka på vad som faktiskt ingår och vad det innebär.

Dessvärre finns inget universellt svar på den frågan eftersom precis som många bolag är olika, har olika redovisningskonsulter och redovisningsbyråer olika kompetenser och använder teknik på olika sätt, vilket således innebär olika prisbilder.

Låt oss gå igenom vad som brukar ingå när du anlitar en redovisningsbyrå, hur kostnaden brukar se ut och vilka ekonomiska fördelar som finns att vinna gnom att anlita en redovisningsbyrå.

Vad kostar redovisningsbyrå?

Vad ingår när jag anlitar en redovisningsbyrå?

Enkelt beskrivet, kan en redovisningsbyrå hjälpa dig med allt från den löpande bokföringen, avstämningar, moms, arbetsgivaravgifter och löner, till bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

En redovisningskonsult på en redovisningsbyrå kan alltså hjälpa ditt företag med en rad olika tjänster inom bokföring och redovisning. Allt för att minska administrationen för dig som företagare, så att du fullt ut ska kunna fokusera på att driva ditt företag.

Redovisningstjänster du kan få hjälp:

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer
 • Rådgivning

Vad kostar bokföringstjänster?

Kostnaden beror på hur mycket av din redovisning som du lägger över på en redovisningskonsult eller byrå, vem/vilka du anlitar, hur mycket de tar i arvode och komplexiteten i ditt bolag. För så är det, redovisningen för ett bolag som inte har lager, pågående arbeten, immateriella tillgångar, latenta skattefordringar, komponentavskrivningar, verksamhet i flera länder osv kostar i regel mindre än för företag som har en mer komplicerad verksamhet.

Hos oss på Revideco kan du som vill få ett fast pris, och om du föredrar löpande räkning, tar vi istället betalt för per timme. På det sättet kan du själv påverka din kostnadsbild även löpande under året.

Sköta redovisningen själv, eller anlita en redovisningsbyrå?

Enligt bokföringslagen är alla företag skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser och måste varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Framförallt nystartade företag och småföretagare står ofta i valet och kvalet om de ska sköta sin redovisning och bokföring på egen hand, eller om de ska ta extern hjälp och anlita en redovisningsbyrå.

Det kan bland annat handla om att man inte riktigt hinner med, att det känns betungande eller till och med tråkigt och man vill helt enkelt inte sköta det själv.

Vad gör en redovisningsbyrå?

3 fördelar med att ta hjälp av en redovisningsbyrå

3 fördelar med att ta hjälp av en redovisningsbyrå

 1. Du sparar tid och pengar
  Fördelarna med att ta hjälp av en redovisningsbyrå är många, men många företagare anser att en av de absolut främsta fördelarna är att mer tid frigörs till verksamheten. Man slipper det administrativa arbetet och kan istället lägga sin tid och resurser på att driva företaget framåt, vilket i sin tur är en stor ekonomisk vinning som dessutom blir större tack vare genom bra rådgivning gällande möjliga avdrag osv.
  Beroende vilka ekonomiska förutsättningar och behov företaget har, kan du välja att ta hjälp med utvalda delar av redovisningen och bokföringen för att göra resten själv, eller att lägga över allt till en redovisningsbyrå.
 2. Det är tryggt och säkert
  Det kan vara svårt att hålla koll på allt själv. Med hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå håller du dig uppdaterad och kan vara säker på att allt sköts på rätt sätt, samt att dina deklarationer lämnas in i tid. På Revideco jobbar både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter med spetskompetens inom bland annat skatt, utlandsfrågor, koncernredovisning och företagsköp som skapar extra trygghet i ditt företagande, vilket gör att du kan sova gott om natten.
 3. Du får ett bollplank
  Att använda din redovisningsbyrå som ett bollplank, i såväl små som stora frågor, kan vara extra värdefullt om du driver ett mindre företag. Oberoende av om du befinner dig i en tillväxtfas och kanske överväger att ombilda från enskild firma till ett aktiebolag, ska anställa fler medarbetare eller bara behöver få koll på debiteringsgraden, kan en redovisningsbyrå hjälpa dig att ta fram rätt beslutsunderlag, budget och prognoser eller kliva in som en diskussionspartner under ett styrelsemöte om så skulle önskas. Som redovisningskonsulter finns vi här för att stötta dig i ditt företagande och göra det lite enklare – och roligare.
3 fördelar med att ta hjälp av en redovisningsbyrå

Automatiserad redovisningslösning VS Skräddarsydd redovisningslösning

Att lägga pengarna på en redovisningskonsult kan kännas som en stort kostnad, speciellt när bokföringsprogrammen blir allt lättare att sköta. De verkar så enkla, att man lätt kan undra varför man ska investera i en redovisningskonsult också. Men det finns värden som inget bokföringsprogram i världen kan ge.

De främsta fördelarna med en skräddarsydd lösning är att du får en personlig redovisningskonsult som kan ditt bolag och alltid kan svara på alla dina frågor, vilket är en stor trygghet. Samtidigt sparar du otroligt mycket tid som du istället kan lägga på din kärnverksamhet, och kan även få hjälp med utdelnings- och bokslutsplanering, samt löpande stöd i din entreprenörsresa, vilket är ovärderligt för många av våra kunder.

Väljer du istället automatiserad redovisning ingår ofta inget av ovanstående stöd och du får sköta alla delar på egen hand, vilket kräver engagemang, tid och kunskap från dig.

Bra att tänka på!

Något att specifikt akta sig för är redovisningskonsulter och byråer som låser in dig i en specifik programvara, som kan bli svår och därmed dyr att migrera ut ifrån. Det, med tanke på att teknikutvecklingen går snabbt framåt och byten av tekniska lösningar, kan vara oundvikliga i framtiden.

Automatiserad redovisningslösning VS Skräddarsydd redovisningslösning

Supportpaket för dig som vill sköta bokföringen själv

Vill du sköta företagets bokföring på egen hand? Med vårt supportpaket slipper du göra fel, sparar massor med tid och får råd anpassade för just din situation. Riktigt bra digital on-demand support., helt enkelt!

Redovisa själv support

Så väljer du rätt redovisningsbyrå

 1. Utgå från ditt bolags behov, i stället för att jämföra priser på enskilda tjänster. Låt säga att du väljer en redovisningsbyrå med en hög grad av automatisering, men som inte erbjuder relevant rådgivning, så behöver du ta in en extern byrå för rådgivning eller köpa tid från bolagets revisor för att hantera vissa frågor. Extern rådgivning och bolagets revisor kostar alltid mer per timme än en redovisningskonsult. Detta scenario driver den totala kostanden till en högre kostnad än att välja en redovisningskonsult med hög kunskapsnivå som kostar mer i en direkt jämförelse. Att jämföra enskilda tjänster ger alltså inte en rättvis bild av den totala kostanden för bolagets redovisning.
 2. För att välja en professionell och seriös redovisningsbyrå, är det nödvändigt att du ställer höga krav på kompetens och bra kvalitet, samt att de är väl insatta i de regler och bestämmelser som gäller. Desto mer specialiserad en konsult är i ett specifikt redovisningsområde, ju högre brukar kostnaden vara. Bra att ha med dig är därför att kunskap kommer med en högre prislapp.
 3. Säkerställ att redovisningsbyrån du anlitar har digital kunnighet och flexibilitet, då det på denna front finns mycket tid att spara. Desto bättre redovisningskonsulten är på att nyttja tekniska lösningar som minskar tidsåtgången, ju lägre blir kostanden för redovisning i längden.
 4. Bara för att du har lejt bort din redovisning, betyder inte det att du helt kan släppa det. Därför är det viktigt att du och din redovisningsbyrå har nära och löpande kommunikation med varandra, så välj en aktör som kan erbjuda personlig kontakt och service. Viktigt att ha med dig är också att desto mer komplex din verksamhet är, ju mer kostar bolagets redovisning.
Så väljer du rätt redovisningsbyrå

Vad kostar en redovisningskonsult?

Att blint lita på att ett fast pris inkluderar allt som ditt bolags behöver ha hjälp med, eller att en låg timkostnad borgar för en totalt låg kostnad för bolagets redovisning, kan vara naivt.

Därför är det sällan en bra idé att välja redovisningskonsult baserat på en jämförelse på kostnad per timme eller paketpris, utan du ska i stället utgår från ditt bolags situation idag och i framtiden.

Bra frågor att ställa dig själv när du väljer redovisningskonsult

 • Har redovisningskonsulten rätt kompetens?
 • Kan redovisningskonsulten växa med ditt bolag?
 • Finns det kompetens på redovisningsbyrån som kan kopplas på om det behövs?
 • Driver du en internationell verksamhet, och har redovisningskonsulten det internationella nätverk som behövs?
 • Vad vill du att ditt bolag själv hantera?

Man skulle kunna tro att det finns en ’one solution for them all’, men så är inte fallet. Antalet programvaror är stort, kunskapsnivån skiljer sig, närhet till bransch är olika, vad som ingår i de olika tjänsterna är inte standardiserat och så vidare. Priset för redovisningstjänster varierar, men brukar kunna prissättas enligt följande:

 • Löpande bokföring och redovisning – per timme
 • Löpande bokföring och redovisning – fast pris per månad
 • Fast pris för enbart bokslut – en gång per år
 • Fast pris för enbart deklaration – en gång per år

Vad kostar det att få hjälp med bokslut?

Ett bokslut kostar mellan 5 000 och 15 000 kronor för de minsta bolagen, beroende på komplexitet och hur bra avstämningarna på månadsbasis har hanterats löpande under året.

Faktorer som ökar kostanden för bokslut är bland annat om du har bokfört enligt kontantprincipen under året och ska redovisa bokslutet enligt fakturametoden, om banken inte stämmer, om alla kostnader inte är bokförda, om intäkter inte är bokförda i enlighet med bolagets intäktsredovisningsprincip, nedskrivningsprövningar inte hanteras löpande osv.

Vad kostar det att få hjälp med en deklaration?

När du tar in en offert från en redovisningsbyrå, ska du även inkludera kostanden för bolagsdeklaration. Kostanden varierar beroende på ditt bolags komplexitet, och du vill få ett grepp om den totala kostanden inklusive bolagsdeklaration, för att undvika överraskningar.

Eftersom det är svårt att hitta redovisningsbyråer som bara upprättar bolagets deklaration INK1, kommer du vilja att din redovisningskonsult upprättar även bolagsdeklarationen.

Måste jag anlita en auktoriserad revisor?

Förutom att ditt bolag behöver upprätta löpande bokföring, redovisa in skatter och avgifter till skatteverket och upprätta en årsredovisning så ska också dessa uppgifter revideras. Revisionen sker av en auktoriserad revisor. Revisorn ska inte sammanblandas med en auktoriserad redovisningskonsult som kan stödja ditt bolag med upprättandet av årsredovisning mm.

Sedan några år tillbaka har revisorskravet tagits bort för små företag. Dock måste du ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor om ditt bolag når upp till minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren:

 • har fler än 3 anställda (i medeltal)
 • har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Privata aktiebolag som inte når upp till ovanstående gränsvärden räknas som små aktiebolag, och kan på en bolagsstämma besluta att ta bort kravet på revisor.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå

Vad kostar redovisningsbyrå? Kontakta oss för mer information!

Revideco är en kombibyrå, vilket innebär att det förutom auktoriserade redovisningskonsulter även finns företagsrådgivare och auktoriserade revisorer inom samma väggar. Det borgar för en hög kunskapsnivå inhouse.

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Boka ett möte med oss när du ska anlita en redovisningsbyrå

Med Revideco som din partner inom redovisning och ekonomihantering blir det rätt från början och du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet.

Oavsett hur dina behov ser ut, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Vad kostar redovisningsbyrå? Kontakta oss för mer information!