REVISION

Revisionsbyrå i Stockholm

Hos oss på Revideco i Stockholm hittar du revisorer som har erfarenhet av uppdrag i både små, medelstora och stora företag, ofta ägarledda.

Ta första steget – Boka ett möte med oss

Hos oss på Revideco i Stockholm hittar du revisorer som har erfarenhet av uppdrag i både små, medelstora och stora företag, ofta ägarledda. Vi har även specialister på internationella företag och företag som har verksamhet utomlands. Dessutom har vi revisorer som är experter på föreningar och förbund samt en grupp som är speciellt inriktade på bostadsrättsföreningar.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett personligt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling. Vi finns alltid till hands om du behöver extra rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag