RÅDGIVNING

Trädabolag

Har du gjort exit eller samlat på dig medel i ditt bolag och funderar på hur trädabolag fungerar?

Boka ett möte med oss

Ofta låter 25 % skatt efter bara 6 års inlåsning lockande jämfört med tjänstebeskattning, men det som är värt att veta är att reglerna har förändrats vid ett antal tillfällen under årens lopp och att förändringar fortfarande sker, nästan varje år. Här är det viktigt att känna till vilka risker som finns innan beslut tas.

Vi erbjuder en entimmes introduktion till de risker du behöver ta ställning till innan du beslutar om att trädabolag är ett alternativ som passar dig.

Pris 1650 kr + moms per timme.