Trädabolag

– boka ett möte med oss!

Har du gjort exit eller samlat på dig medel i ditt bolag och funderar på hur trädabolag fungerar? Ofta låter 25 % skatt efter bara 6 års inlåsning lockande jämfört med tjänstebeskattning, men det som är värt att veta är att reglerna har förändrats vid ett antal tillfällen under årens lopp och att förändringar fortfarande sker, nästan varje år. Här är det viktigt att känna till vilka risker som finns innan beslut tas.

Vi erbjuder en entimmes introduktion till de risker du behöver ta ställning till innan du beslutar om att trädabolag är ett alternativ som passar dig.

Pris 1650 kr + moms per timme.

Boka ett möte så kan vi hjälpa dig!

Använd kontaktformuläret intill eller kontakta ett av våra kontor:

Stockholm: 08-54 54 25 00
Göteborg: 031-530 190
Skellefteå: 0910-105 80