Hur arbetar en redovisningsbyrå?

En auktoriserad redovisningsbyrå kan hjälpa dig som entreprenör med allt från löpande bokföring, såsom moms, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklarationer.

Allt för att minska administrationen för dig som företagare, så att du fullt ut ska kunna fokusera på att driva din kärnverksamhet och kunna sova gott om natten.

I denna artikel går vi igenom vilka jobb en redovisningskonsult utför och vilka fördelar som finns med att jobba tillsammans med en redovisningsbyrå.

Hur arbetar en redovisningsbyrå?

Vad gör man på en redovisningsbyrå?

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer
 • Rådgivning
Vad gör en redovisningsbyrå?

Varför anlita redovisningsbyrå?

Enligt bokföringslagen är alla företag skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser och måste varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Framförallt nystartade företag, samt småföretagare, står ofta i valet och kvalet om de ska sköta sin redovisning och bokföring själva, eller om de ska ta extern hjälp och anlita en byrå eller konsult. För många företag kan det bland annat handla om att man inte riktigt hinner med, att det känns betungande eller till och med tråkigt och man vill helt enkelt inte sköta det själv. Det är också vanligt att känna en oro för att göra något fel i redovisningen som kan ställa till det för företaget. Då finns andra alternativ.

Beroende på företagets ekonomiska förutsättningar och behov kan du välja att ta in hjälp av en redovisningskonsult med utvalda delar av redovisningen och bokföringen för att göra resten själv, eller att leja bort hela företagets ekonomi – och fördelarna med att anlita en redovisningskonsult är många. Låt oss gå igenom de största som våra kunder brukar uppleva.

Fördelar med att ta hjälp av en auktoriserad redovisningsbyrå

 1. Du sparar både tid och pengar genom att anlita en redovisningsbyrå
  Många företagare anser att en av de främsta fördelarna är att mer tid frigörs till verksamheten.Man slipper det administrativa arbetet och kan istället lägga sin tid och resurser på att driva företaget framåt. Det ger i sin tur en ekonomisk vinning som dessutom blir större tack vare att man kan få bra rådgivning gällande möjliga avdrag etc.Håller du precis på att starta upp din verksamhet och har råd att anlita en redovisningskonsult, rekommenderar vi starkt att du gör det i ett tidigt skede. Det kommer ge dig fantastiska förutsättningar, full kontroll över företagets ekonomi och fin struktur redan från start.
 2. Det är tryggt och säkert att ta hjälp av en redovisningsbyrå
  Det kan vara svårt att själv hålla koll på allt som har med hela skatteområdet att göra. Tack vare en auktoriserad redovisningsbyrå som kan hålla du dig uppdaterad och sköter önskade delar åt dig, kan du vara säker på att allt sköts på rätt sätt samt att deklarationer lämnas in i tid.
  Revideco är en redovisningsbyrå med både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter som har spetskompetens inom bland annat skatt, utlandsfrågor, koncernredovisning och företagsköp som skapar extra trygghet i ditt företagande.
 3. När du anlitar en redovisningsbyrå får du ett bollplank i alla lägen
  Det kommer vara särskilt värdefullt och bra för dig som driver ett mindre eller nystartat företag att kunna använda din redovisningsbyrå som ett bollplank, i både de små och stora frågorna. Oavsett om du befinner dig i en tillväxtfas och kanske funderar på att ombilda från enskild firma till aktiebolag, ska anställa fler medarbetare eller bara vill få bättre koll på debiteringsgraden, kan en redovisningsbyrå kliva in hjälpa dig att ta fram rätt beslutsunderlag, budget och prognoser, men även verka som en diskussionspartner under exempelvis ett styrelsemöte vid behov. Som redovisningskonsulter finns vi på Revideco här för att stötta dig och göra ditt entreprenörskap både lite enklare och roligare.

Vad är det för skillnad en redovisningskonsult, och en revisor?

Många blandar ihop begreppen redovisningskonsult och revisor som faktiskt är två olika yrkesroller.

Något förenklat kan man säga att en redovisningskonsult, eller redovisningsekonom, har uppdraget att utföra och vara rådgivande inom redovisning och bokföring. En revisor har i uppgift att kontrollera och granska ett redan utfört arbete.

Så, medan en redovisningsekonom arbetar med löpande bokföring och årsbokslut, är revisorn primärt inblandad i granskandet av boksluten. Hos oss på Revideco finner du båda kompetenserna.

Vad kostar det att anlita en redovisningsbyrå, eller redovisningskonsult?

Här är det lätt att bara jämföra siffrorna, utan att tänka på vad som faktiskt ingår och vad det i sin tur innebär. De främsta fördelarna med en skräddarsydd lösning är att du och ditt företag får en personlig redovisningskonsult som kan ditt bolag och alltid kan svara på alla dina frågor, vilket är en stor trygghet samtidigt som det frigör mer tid för dig. Du får även hjälp med utdelnings- och bokslutsplanering, samt löpande stöd i din entreprenörsresa, som är ovärderligt för många av våra kunder. Väljer du istället automatiserad redovisning, ingår inget sådant stöd och du får sköta samtliga delar på egen hand.

Låt säga att du väljer ett bokföringsprogram och ska sköta ekonomin på egen hand, eller om du väljer en redovisningsbyrå med en hög grad av automatisering där ingen relevant rådgivning ingår. Då kommer du behöva ta in en extern byrå för rådgivning eller köpa tid från bolagets revisor för att hantera dessa frågor. Extern rådgivning och bolagets revisor kostar alltid mer per timme än en redovisningskonsult.

Detta scenario driver den totala kostanden till en högre kostnad än att välja en redovisningskonsult med hög kunskapsnivå som kostar mer i en direkt jämförelse. Att jämföra enskilda tjänster ger alltså inte en rättvis bild av den totala kostanden för bolagets redovisning. Därför är det sällan en bra idé att välja redovisningskonsult baserat på en jämförelse på kostnad per timme eller paketpris, utan du ska i stället utgår från ditt bolags situation idag och i framtiden.

Varför anlita redovisningsbyrå?

Så får du kontroll över företagets ekonomi med en auktoriserad redovisningskonsult

Du och ditt företag bär alltid det yttersta ansvaret för redovisningen och det kan snabbt bli en kostsam historia om du väljer fel redovisningskonsult.

Därför är det viktigt att du väljer en auktoriserad redovisningskonsult, och för att du ska kunna fatta rätt beslut har vi därför listat tre tips att ha med dig när du ska välja vilken konsult eller byrå du ska samarbeta med.

3 tips för att anlita en bra redovisningskonsult

 1. Bara för att du lägger över redovisningen till en extern part, betyder inte det att du helt kan släppa allt. En viktig del av samarbetet, är att du har en nära och löpande kommunikation med din redovisningsbyrå. Välj därför en byrå som kan erbjuda personlig kontakt och service, så ofta du vill och behöver. Hur det går för företaget borde ligga i ditt största intresse och är en mycket viktig del att vara väl insatt i.
 2. Du behöver ställa höga krav på kompetens och bra kvalitet när du ska välja redovisningsbyrå, samt att deras konsulter är väl insatta i alla de regler och krav som gäller.
 3. Kolla upp att redovisningsbyrån du anlitar har digital kunnighet och flexibilitet, eftersom det underlättar deras arbetsuppgifter och således gör att mycket tid finns att spara på denna front.
Så får du kontroll över företagets ekonomi med en auktoriserad redovisningskonsult

Hur arbetar en redovisningsbyrå? Kontakta oss för mer information

Hos oss finns ett komplett fullserviceteam med lång erfarenhet av redovisning, löneadministration och rådgivning redo att hjälpa dig. För dig som driver ett bolag som omfattas av lagstadgad revision, erbjuder vi även dessa tjänster.

Som auktoriserad redovisningskonsult och redovisningsbyrå är vi också medlemmar i MGI Worldwide, vilket innebär att vi kan stötta med internationella frågor i så många som ca. 100 länder förutom i Sverige. Vi skräddarsyr lösningar för våra kunder, vilket betyder att vi också stöttar i att hitta den idag enklaste lösningen för just ditt bolag.

När det gäller större uppdrag arbetar vi gärna på plats hos dig som uppdragsgivare någon dag i veckan eller månaden, under arbetstoppar eller kanske vid den egna personalens frånvaro, eftersom det ger ökad kontroll och bästa möjliga kvalitet.

Vi hjälper dig med bokslut, löpande bokföring och redovisning

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med alla typer av redovisningstjänster, såsom löpande bokföring, när det är dags att upprätta bokslut, göra årsredovisningar, hantera leverantörs- och kundfakturor, lönehantering och månadsavstämningar.

Vi gör med andra ord allt som har med redovisning att göra och hjälper även gärna till med att digitalisera ditt företags redovisning.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd gällande hur du kan effektivisera fakturor eller löner, är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på e-post eller telefon.

Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi jobbar och kan hjälpa just dig med företagets ekonomi.

Så väljer du rätt redovisningsbyrå