REDOVISNING 
Mellanstora bolag

Som mellanstora bolag brukar vi räkna bolag i storleksordningen 10-50 anställda. Då brukar man ofta ha en ekonomiansvarig som helt eller delvis arbetar med företagets ekonomi.

Boka ett möte med oss

Vi utformar tjänsten på det sätt som passar företaget bäst och arbetar gärna tillsammans med er ekonomiansvarige när det gäller den löpande redovisningen. Det kan handla om resursförstärkning under tidsbegränsade perioder, avgränsade uppdrag som t ex månadsbokslut eller att frigöra tid internt för att den ekonomiansvariga ska kunna jobba mer med t ex affärsutveckling.

Läs mer om Revideco som redovisningsbyrå i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Skellefteå

Exempel på redovisningstjänster

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturahantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer