Redovisning för mellanstora bolag

– boka ett möte med oss!

Som mellanstora bolag brukar vi räkna bolag i storleksordningen 10-50 anställda. Då brukar man ofta ha en ekonomiansvarig som helt eller delvis arbetar med företagets ekonomi. Vi arbetar gärna tillsammans med henne/honom när det gäller löpande redovisning.

Vi utformar tjänsten på det sätt som passar företaget bäst. Det kan handla om resursförstärkning under tidsbegränsade perioder, avgränsade uppdrag som t ex månadsbokslut eller att frigöra tid internt för att den ekonomiansvariga ska kunna jobba mer med t ex affärsutveckling.

Exempel på redovisningstjänster

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Kundfakturering
  • Leverantörsfakturahantering
  • Lönehantering
  • Avstämningar och månadsrapportering
  • Moms- och skattedeklarationer

Vi lämnar gärna offert, fyll i formuläret så tar vi kontakt!