REVISION 
Ägarledda bolag

Vi har arbetat med ägarledda företag sedan Revideco startades och vi är ett av Sveriges ledande bolag på området. Låt Revideco bli din trygga samarbetspartner.

Boka ett möte med oss

Som du förstår avses här företag där ägaren också leder företaget, vanligtvis som ägare/vd. Det kan också handla om flera delägare där dessa aktivt deltar i företagets utveckling, antingen som anställda i företaget eller som styrelseledamöter. Ägarledda företag är ofta präglade av entreprenörskap och en stark vilja att genomföra en affärsidé.

Lite speciellt med ägarledda företag är också att företagets ekonomi samspelar på ett nära sätt med ägarens/ägarnas privata ekonomi.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag