hållbarhet i mindre bolag

Varför jobba med hållbarhet i mindre bolag?

Av: |Publicerat: 2023-12-06|

Varför jobba med hållbarhet i mindre bolag, det räcker väl att de stora bolagen gör det? ”Jag är ju bara en person, vad kan jag göra? ” ”Vi är ju bara en liten byrå, vi är ju inte ens 10 anställda, det har inte vi tid eller resurser till”. Känns tankegångarna bekanta? Du är inte ensam om att tänka så. Att börja jobba med hållbarhet i mindre bolag kan upplevas stressande eller helt omöjligt. I denna artikel vill vi guida dig i ett första steg mot ett mer hållbart affärstänk, för det finns stora möjligheter för den som vågar ta steget. Vi kommer även i kommande artiklar att ge dig några handfasta råd om hur du kan komma i gång.

Varför jobba med hållbarhet i mindre bolag?

Idag utgörs ca 96% av alla företag i Sverige av små bolag med mellan 1 och 10 anställda. Om alla bolag varje år gör en eller två förändringar mot ett mer hållbart arbetssätt kommer Sverige att se helt annorlunda ut inom bara ett par år. Det innebär att alla, även företag med små medel, har möjlighet att vara med och skapa ett mer hållbart samhälle.

Men varför ska vi jobba med hållbarhet i mindre bolag? Jo, har du fått frågan från tex. en kund eller en potentiell ny medarbetare hur ditt företag arbetar med hållbarhet? Inte, då är det bara en tidsfråga. Greta Thunberg, Agenda 2030 och Parisavtalet, bara för att nämna några, är exempel på sådant som under senare år har skapat stor debatt om hållbarhet. Utöver det kan vi även i olika nyhetsflöden var och varannan dag se de klimatförändringar som bristande hållbarhet har gett upphov till. Detta har lett till ökad medvetenhet i samhället som har fört med sig stora förändringar i allt från kunders köpbeteenden och affärsrelationer till medarbetares förväntningar på dig som arbetsgivare. Det leder till att den som inte tar sig an hållbarhetsarbetets utmaningar riskerar att gå miste om potentiella nya kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Hur gör de stora bolagen?

Stora bolag har idag krav på sig att arbeta hållbart och redovisa hur de säkerställer sitt hållbarhetsarbete, de har därav av naturliga skäl kommit längre i sitt hållbarhetsarbete. Det som framför allt visat sig skilja stora bolags hållbarhetsarbete från mindre bolags, är inte som man kan tro att de har fler resurser, utan det faktum att fler större bolag gör riskanalyser och aktivt arbetar med mätbara hållbarhetsmål.

I en artikel i Dagens Industri framgår det i en undersökning som Ipsos gjort att 80 procent av de större bolagen låtit göra en riskanalys jämfört med med 55 procent av de medelstora företagen och 40 procent av de små. Det är därför en god idé att kika på de större bolagen som är verksamma inom din bransch för att se hur de har tagit sig an de utmaningar och risker men även möjligheter som finns kopplade till hållbarhet.

Krav på redovisning av hållbarhetsarbete?

Det kommer även ständigt nya lagändringar och regleringar. Allt fler företag, myndigheter och kommuner har idag krav på sig att arbeta hållbart och att redovisa hur de säkerställer sitt hållbarhetsarbete. Det i sin tur har lett till att de börjat ställa krav på sina leverantörer att redovisa sitt hållbarhetsarbete, för att kunna säkerställa hållbarhet i alla led. Det finns därför stor risk att bli förbigången i upphandlingar och därmed förlora redan befintliga kunder.

Genom att arbeta med hållbarhet har ditt bolag alla möjligheter att bli vinnare i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. För den som tar sig tid och kraft att ställa om finns det i stället stora möjligheter att få ett försprång framför de av dina konkurrenter som ännu inte kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete. Det ger dig även möjligheter att attrahera både nya kunder och samarbetsparters men även potentiella nya medarbetare.  För den som har möjlighet att tänka lite utanför boxen finns det dessutom möjligheter att finna på nya produkter och tjänster och vinna nya marknadsandelar. Du har därför allt att vinna på att jobba med hållbarhet. Dessutom kommer ni att ha betydligt lättare att anpassa er till kommande lagändringar och regleringar. Hållbarhet i mindre bolag betyder helt enkelt att du framtids-säkrar din verksamhet och beskriver för din omvärld hur du går tillväga.

Lär dig mer om hållbarhet i mindre bolag

Nu vet du varför du ska jobba med hållbarhet, håll utkik efter våra kommande artiklar för att få tips om hur du kommer i gång. Vill du veta mera om hållbarhet i mindre bolag läs gärna om vårt hållbarhetsarbete och även våra tidigare publicerade artiklar på vår hållbarhetsida.

Vill du veta mera om hur du kan jobba med hållbarhet i mindre företag, eller få mer tips för just ditt företag – tveka inte att höra av dig till oss på Revideco.

Dela den här artikeln!