Elina Malmström, PhD får hedersomnämnande

Av: |Publicerat: 2022-09-22|

Elina Malmström, PhD och revisor på Revideco har idag emottagit ett hedersomnämnande för artikeln ’En förändring från struktur till professionell bedömning’ av juryn för CH Witts pris. Priset instiftades av PwC till CH Witts minne och delades första gången ut 1981.

Juryns motivering lyder: ”Författaren behandlar ett ständigt aktuellt ämne i sin avhandling ”An audit is an audit”. Ska det finnas en anpassad revisionsstandard för revisionen av mindre företag och vad är god revisionskvalitet? Tack vara en intressant tillbakablick får läsaren en större förståelse för var vi är idag. Det är en välskriven artikel, med egna reflektioner, som berör många i revisionsbranschen och därför väcker stort intresse bland Balans läsare.”

Tidningen Balans presenterar artikeln med dessa ord: Förslaget om en ny standard, speciellt anpassad för mindre revisioner, har förändrat uppfattningen om hur revisionskvalitet kan uppnås. I denna artikel sammanfattar Elina Malmström sin avhandling An Audit is an Audit där hon följt frågan. Hon konstaterar att från ett fokus på struktur sker nu en utveckling med potential att ge ett större utrymme för den professionella bedömningen.

Stort grattis till Elina!

Du kan ta del av hela artikeln genom att klicka här!

Och ett stor grattis till vinnaren av CH Witts pris som 2022 tilldelats Axel Hilling, Niklas Sandell, Amanda Sonnerfeldt och Anders Vilhelmsson för artikeln Land-för-landrapportering av skatter – en ur hållbarhetsvinkel missad möjlighet,

Dela den här artikeln!