En annan slags revision

Av: |Publicerat: 2022-09-27|

Jag och Erik Emilsson här på Revideco har blivit publicerade i Tidningen Balans. I artikeln som heter ’En annan slags revision’ poängterar vi att revisionens utveckling är sprunget ur ett fokus på de stora revisionerna, vilket skapar problem för de revisioner som inte är stora, inte speciellt komplexa och där ägaren och företagsledningen kanske inte ens är åtskilda. Vi menar att det därför är nödvändigt att differentiera revisionen i högre grad än vad som görs idag. Helt enkelt för att revisionen av mindre ägarledda fåmansbolag är en annan slags revision.

Det är nämligen svårt att hävda en relevans för revisionen av mindre komplexa organisationer, och speciellt revisionen av ägarledda fåmansbolag, i en kontext där fokus ligger på storbolagsrevisionen*

Vi hoppas att du finner denna artikel intressant och om du vill läsa fler som i samma anda diskuterar revisionens utveckling och en profession i förändring, så läs gärna även de här artiklarna som jag skrivit: En förändring från struktur till professionell bedömning? som jag mottagit ett hedersomnämnande för från juryn för CH Witts pris samt Synen på vad som är revision behöver differentieras som också publicerats på Tidningen Balans.

Dela den här artikeln!