KUND 
NOGA AB

NOGA hjälper sina kunder att synas bättre på internet och därmed skapa fler affärsmöjligheter och bättre lönsamhet.

Oftast börjar det med en strategisk och teknisk analys av den befintliga webbsajten för att sedan fortsätta med sökmotoroptimering, nätannonsering och kampanjer, för att få potentiella kunder att hitta dit. Därefter gäller det att även få besökarna att ta de beslut och agera precis som vi vill att de ska göra. Att gå från att vara webbplatsbesökare till att bli kund. Genom konverteringsoptimering hjälper NOGA sina uppdragsgivare att göra besökarna till kunder.

Bakgrund

När NOGA startades 2009 valde man Revideco som revisionsbyrå. Sedan början av 2015 är Revideco även NOGAs partner när det gäller redovisning och bokföring. På NOGA används ett digitalt dokumentflöde som innebär att alla fakturor digitaliseras och att attest och bokföring görs internt på NOGA. Revideco gör månatliga avstämningar.

Läs mer om NOGA på deras hemsida.

”Det här blev precis som vi ville. Idag lägger vi ungefär samma tid på arbetet med fakturorna som tidigare. Skillnaden är vi inte behöver göra den tråkiga pappershanteringen eller anlita någon för att göra bokföringen. Dessutom har vi örnkoll på ekonomin hela tiden. Jag uppskattar att Revideco har en progressiv inriktning och inser att det här är framtiden. Vi har även stor hjälp av Revideco som bollplank och rådgivare.”

Andreas Lyxell, VD – NOGA

Tjänster

NOGA anlitar Revideco för följande tjänster:

 • Revision
 • Utveckling av digitalt fakturaflöde
 • Månatlig avstämning av redovisningen
 • Rådgivning kring ekonomi och verksamhet
 • Löner
 • Skatter
 • Deklarationer
 • Resultatanalyser
 • Frågor kring tjänstebilar

Lösning

 • Digitala fakturor och inscannade fakturor matchas mot inlagda leverantörer. Systemet föreslår sedan kontoslag baserat på de parametrar som lagts upp.
 • Ansvarig person på NOGA attesterar och bokför fakturan.
 • Ansvarig person på NOGA tar ut rapport och skickar veckovis betalfil till banken.
 • Revideco gör en översyn och avstämning av bokföringen månadsvis.