KUND 
Scandinavian Luxury Group

Scandinavian Luxury Group säljer märkesklockor och smycken online.

Företaget startades 2006 och omsatte då 10 milj kr. Idag ligger omsättningen på ca 115 milj kr och man har 12 anställda. Scandinavian Lyxury Group är idag den största nätleverantören på sitt område i Skandinavien och man verkar även i flera andra europeiska länder. Kända varumärken, tillgänglighet, leveranssäkerhet och hög trovärdighet ligger bakom utvecklingen.

Bakgrund

När bolaget startades 2006 ville man anlita en revisionsbyrå för att sköta revisionen och t ex säkert veta att skattefrågorna hanterades på rätt sätt. Efter en sökning på Google fastade delägarna för Revideco och tog kontakt.

Läs mer om Scandinavian Luxury Group på deras hemsida.

”Revideco hjälper oss med allt inom ekonomi som vi själva känner oss osäkra på och vi upplever att de är proffsiga och extremt noggranna. De kommer också löpande med förslag och tips som vi själva aldrig skulle tänka på. T ex har vi fått hjälp i borgenärsfrågor och att ha rätt argument när vi pratar med banken. Det är bra att ha en sådan partner som gör att vi känner att vi har ryggen fri.”

Joel Lagerroos, VD och delägare – Scandinavian Luxury Group (t v) tillsammans med delägaren Pontus Sjöberg

Tjänster

Scandinavian Luxury Group anlitar Revidecos kontor i Stockholm för följande tjänster:

 • Revision
 • Rådgivning kring ekonomi och verksamhet
 • Skatter
 • Kontrollinventering
 • Deklarationer
 • Resultatanalyser
 • Momsfrågor
 • Kompanjonsavtal
 • Internationella frågor, t ex momsregistrering i andra EU-länder

Lösning

 • Företagets redovisningsbyrå arbetar löpande med bokföring och avstämningar.
 • Allt underlag för årsbokslut och revision förmedlas till Revideco som återkommer med synpunkter och förändringsförslag fram till färdig revision.
 • Revideco hjälper till med deklarationer, m m när revisionen är genomförd.
 • Scandinavian Luxury Group har också löpande under året kontakt med sin revisor på Revideco för rådgivning i olika frågor.