Sköta bokföringen själv – så kommer du igång

Av: |Publicerat: 2021-01-15|

Planerar du att sköta bokföringen själv? Här kommer en liten guide till vad du ska tänka på:

Guide till att sköta bokföringen själv

Att sköta bokföringen själv kan vara ett effektivt sätt att sänka kostnaderna i det mindre bolaget. Det kan även skapa ökad kontroll när du som företagare får en bättre förståelse för hur det som händer påverkar ditt bolag. Det behöver heller inte vara särskilt svårt att få till det så länge man är lite ödmjuk inför vad man kan och inte kan och man dessutom är noggrann.

Här kommer mina tips till dig som ska sköta bokföringen själv:

 1. Planera

  Innan du startar behöver du göra en plan för hur bokföringen ska läggas upp. Börja med att fundera på vilken sortshändelser i bolaget som ska bokföras. Fundera sedan på hur många händelser det kommer att vara. Om det händer 1 gång varje månad eller 1000 gånger varje månad gör skillnad för hur man effektivt och säkert ska lägga upp bokföringen. Typiskt sett har bolaget intäkter, ofta via faktura eller kassa. Sedan har man kostnader antingen leverantörsfakturor som betalas i efterhand eller kvitton från kontantköp. Det kan även vara så att man har löner som ska beräknas, betalas, deklareras och bokföras.
  Baserat på vad som kommer att hända i bolaget väljer du ett system som passa för den typen av händelser. Det finns en mängs webbaserade alternativ, både gratis och till en mindre kostnad. Har du själv inte koll på vad du behöver fråga någon med erfarenhet av liknande verksamhet.

 2. Lär dig det du behöver kunna

  För att kunna bokföra själv är det viktigt att du sätter dig in i hur det program du har valt ska användas. De flesta system har beskrivningar av vanliga scenarion i hjälpen. Använd dessa! Vidare behöver du förstå hur just de transaktioner du kommer att ha ska bokföras med avseende på konton, moms etc. Det finns mycket information på Webben, var dock noggrann med källkritiken, fundera på vem som skrivit informationen, hur mycket den kan tänkas kunna och i vilket syfte informationen är skriven. Använd gärna källor som Skatteverket, Bokföringsnämnden (BFN), eller dylikt för att bekräfta information där du är osäker på sanningshalten.

 3. Jobba kontinuerligt

  Det är alltid lättare att få till bokföring om händelserna ligger närmare i tiden. Att långt i efterhand komma ihåg vad man gjort är inte självklart, att få tag på underlag som kommit bort är även detta svårare ju längre bort i tiden det skedde. En annan viktig aspekt är att man behöver bokföra regelbundet för att inte mellan gångerna glömma bort hur det var man gjorde.

 4. Stäm av

  Bokföring är inte klar förrän man har kollat att den faktiskt stämmer med verkligheten. För vissa av posterna finns facit på vad det borde vara, säger bankkontoutdraget exempelvis att du har 10000 kr på kontot en viss dag ska bokföringens bankkonto ha det saldot och inget annat per den tidpunkten. Om man inte kontrollerar att bokföringen är korrekt ackumuleras ofta felen och blir till sist väldigt svåra att få bukt med. Har du själv inte tillräckligt kunnande för att veta om bokföringen är korrekt hänvisar jag till punkt 5.

 5. Fråga

  Bokföring är inte särskilt svårt men det är komplext. Det är en mängd regler att förhålla sig till och det kan vara svårt att sortera vilka regler man behöver kolla just nu. Erfarenhet är ofta det som ger förmågan att ”sortera” vad man behöver ha koll på i det aktuella fallet, fråga därför någon med erfarenhet (kompis, revisor, redovisningskonsult etc.) Det kan vara värt att ta professionell hjälp kontinuerligt för att följa upp att det blir rätt samt att utveckla sin egen förmåga om man är ovan med redovisning. Det kan även vara så att det inte är värt att själv sätta sig in i hanteringen av allt själv utan att man fokuserar på det som händer ofta och ta hjälp när du kör fast.

Har du ingen att fråga i din närhet så har vi på Revideco har en Redovisa själv Support dit man kan vända sig med frågor. Det är en riktigt bra on-demand support för företagare med aktiebolag i hela Sverige.

Dela den här artikeln!