auktoriserade revisorer revideco gruppbild

Auktoriserade revisorer – tar emot fler kunder

Av: |Publicerat: 2024-02-04|

Vi är glada över att vi blivit fler auktoriserade revisorer och kan nu ta emot fler nya kunder. Vi hjälper företag i hela Sverige att växa och utvecklas med hjälp av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Det betyder att du, vart du än är i Sverige – kan få vår support.

Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa. Den resan vill vi vara en del av.

Auktoriserade revisorer

Revideco är en auktoriserad revisionsbyrå som grundades 1994. Sedan dess har vi hjälpt väldigt många bolag inte bara med revision, utan också med redovisning och rådgivning. På byrån är vi snart 70 personer varav hälften ger support med redovisningstjänster och knappt hälften med revision. Vi har också lönekonsulter och företagsrådgivare som stöttar dig med sina respektive specialområden.

Varför välja Revideco som dina revisorer

 • Enkelt. Snabb återkoppling från din revisor, som kan just ditt aktiebolag.
 • Rådgivning. Våra revisorer är experter på lagar och regler som rör redovisning, ekonomi, 3:12 och annan skatt.
 • Internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi har tillgång till revisorer, redovisningskonsulter & specialister i 100 länder.
 • Bollplank. Hos oss blir din revisor ditt bollplank i frågor som rör bolagets framtid.
 • Trovärdighetsbevis. Våra revisorer hjälper dig följa de lagkrav som ställs på ditt företag.

Boka ett möte med oss.

Rekommenderade av våra kunder

Vi är båda stolta och glada över att vi blir rekommenderade av våra kunder. Det är helt enkelt ett av de bästa betyg som vi kan få, tycker vi. Det är också det vanligaste sättet vi får kontakt med nya kunder.

Klimatkompenserad revisionsbyrå

Visst vill du påverka ditt klimatavtryck? Det gör du genom att minska dina egna koldioxidutsläpp men också genom att välja revisorer som tänker som du. Vi är en revisionsbyrå som klimatkompenserar genom certifierad trädplanetering – så att du kan köpa våra tjänster med minskad oro för vår moder jord.

Vill du har dina revisorer framåtlutade eller bakåtlutade?

Motiveringen när vi vann Accounting firm of the year eller på svenska Årets Framtidsbyrå var att vi har ’Mod att driva utvecklingen framåt’. Det är lätt för en revisor att stanna vid att granska bolagets historik. Men nyttan av revisionen är att den kunskapen ska användas för att ta rätt beslut framåt. Vill du samarbeta med framåtlutade revisorer så prata med oss.

Vanliga frågor och svar om auktoriserade revisorer

Vad gör revisorer?

En revisor är en oberoende tredje part som granskar och utvärderar bokföring och årsredovisning, bland annat. Det ingår i en revisors uppgift att granska finansiell information och bedöma om den är rätt och ger en korrekt bild av företagets resultat och ställning, samt tittar på om den följer rådande lagar.

Vad är det för skillnad mellan auktoriserade revisorer och godkända revisorer?

Auktoriserade revisorer och godkända revisorer är båda kvalificerade yrkespersoner inom revision, men det finns några viktiga skillnader:

 • Godkänd revisor med revisorsexamen: Denna titel innebär att personen har avlagt en revisorsexamen efter att ha uppfyllt krav som inkluderar teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Godkända revisorer kan skriva under revisionsberättelser för företag.
 • Godkänd revisor (utan revisorsexamen): Tidigare kunde personer bli godkända revisorer utan att avlägga revisorsexamen. Detta är inte längre möjligt, och de som innehar denna titel fasas ut om de inte väljer att avlägga revisorsexamen.
 • Auktoriserad revisor (med eller utan revisorsexamen): Auktoriserade revisorer har också avlagt revisorsexamen eller högre revisorsexamen. De har en längre akademisk utbildning och mer omfattande praktisk erfarenhet. Auktoriserade revisorer kan också revidera större eller börsnoterade företag.

Vilka krav ställs det på revisorer?

För att bli auktoriserad revisor behöver du ha genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år, och därefter avlagt ett godkänt prov. Du studerar minst tre år på universitet eller högskola, därefter gör du en praktisk utbildning under handledning av en auktoriserad eller godkänt revisor under minst tre år. Du kan läsa mer om att bli auktoriserad revisor hos FAR.

När måste jag anlita en auktoriserad revisor?

Kravet på att ha auktoriserad revisor varierar beroende på bolagets storlek och vilken juridisk form verksamheten bedrivs under. I regel är enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar undantagna från revisionsplikt.

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att använda revisor. Men efter att revisionsplikten har tagits bort för de minsta bolagen, så omfattas inte längre alla bolag av revisionsplikt. Men om ditt företag uppnår minst två av nedanstående gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så är du skyldig att använda en godkänd eller auktoriserad revisor enligt revisorsplikten:

 • Du har fler än tre anställda
 • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Slutligen, några tips nu när du ska välja revisor:

 • Kartlägg dina behov: Tänk igenom vad du behöver idag och i framtiden samt vad du förväntar dig av din revisor.
 • Gör research och jämför: Undersök olika revisorer och jämför deras erfarenheter, kompetenser, priser och service.
 • Lyssna på din redovisningskonsult och CFO: Ta hänsyn nu till vad dina medarbetare behöver för support och om den tilltänkta revisorn ge dem det.
 • Boka möte: Träffa revisorn och ställ frågor om tidigare erfarenheter samt hur hen kan hjälpa dig och ditt företag.
 • Välj revisor: Välj en revisor som du litar på, som har erfarenhet inom din bransch och där kommunikationen fungerar bra. Det är viktigt att du väljer en revisor som du tror kommer kunna bemöta dina behov på bästa sätt och som du känner dig mest bekväm att jobba med. Lita på magkänslan!

Dela den här artikeln!