Auktoriserad revisionsbyrå

Revideco är en revisionsbyrå som verkar i hela Sverige där du hittar auktoriserade revisorer med lång erfarenhet av uppdrag i såväl små och stora bolag som ofta är ägarledda.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett familjärt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling. Utöver det traditionella revisionsuppdraget, finns vi alltid här för dig om du behöver rådgivning – oavsett om det handlar om global expansion, SaaS-frågor eller immateriella tillgångar.

Låt oss berätta mer om hur vi på Revideco jobbar med revision och hur vi kan hjälpa ditt företag.

Kvalitetssäkrad & kostnadseffektiv revision

Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Därför följer vi ditt företag över flera år, vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis gentemot banker, leverantörer, kunder och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta gör det i regel lättare att få krediter, lägre kreditkostnader och bättre kundvillkor.

Våra Revisionstjänster

 • Lagstadgad revision
 • Frivillig revision
 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

VÅRA SPECIALISTOMRÅDEN

Personligt – lokalt och globalt

Revideco är en kombibyrå, vilket innebär att det förutom auktoriserade redovisningskonsulter även finns företagsrådgivare och auktoriserade revisorer inom samma väggar som borgar för en hög kunskapsnivå inhouse.

Vi hjälper många företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi hjälper ofta:

 • Tjänstebolag – Utöver revision så brukar det vara naturligt att vi supportar med rådgivning om skatteoptimering och är ett bollplank i alla frågetecken som rör bolaget ekonomi.
 • Industribolag – Vi har gedigen kunskap av revision av industrier. En kunskap som tycks bli allt ovanligare i Sverige. Här är lager- och kapitalbindningsfrågor i fokus.
 • SaaS-bolag – Den speciella inkomstmodellen i SaaS-bolag leder ofta till vissa svårigheter vid expansion. Vi är erfarna revisorer på området och kan supporta med relevant kunskap.

Med ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågeställningar, har vi även specialister på internationella företag och bolag som har verksamhet utomlands. Dessutom har vi revisorer som är experter på föreningar och förbund, samt en grupp med speciell inriktning på bostadsrättsföreningar.
Som medlemmar i det globala nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer och experter på över 600 kontor i 100 länder.

Din bokföringsbyrå i Jönköping

Varför du ska välja oss som din revisor

 • Det blir enkelt med oss. Vi är vana att revidera såväl små som stora bolag och anpassar vår granskning efter bolagets komplexitet. Du får inte en superlång checklista, utan får istället relevanta frågor som hjälper dig att förstå ditt företags risker.
 • Du får personlig rådgivning. Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Det i kombination med att vi jobbar nära dig, innebär att vi kan svara på dina frågor och ge dig rådgivning utifrån de unika utmaningar och förutsättningar som du har.
 • Du får access till ett internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi ger dig access till revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder.
 • Tillgång till ett bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar ett bollplank. Vi finns här som ditt naturliga bollplank i alla frågor och utmaningar som rör bolagets ekonomi.
 • Ett trovärdighetsbevis. Revision leder till att du har koll på och följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det dessutom ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Kontakta oss när du behöver hjälp av en auktoriserad revisor som förstår din verksamhet

För oss är det viktigt att du känner trygghet med oss som din revisor, samt att vi ska kunna hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Så oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd gällande hur du kan effektivisera fakturor eller löner är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Telefon: 08-54 54 25 00

Fax: 08-650 85 17

E-post: stockholm@revideco.se

Vanliga frågor och svar om revisionsbyrå

Vad är en revisionsbyrå?

På en revisionsbyrå arbetar revisorer som erbjuder företag rådgivning och hjälp med sin ekonomi.

Hur arbetar en revisionsbyrå?

En revisionsbyrå granskar och sätter sig in i företags ekonomiska situationer och kommer med förslag där saker inte står rätt till eller kan effektiviseras

Vad kostar en revisionsbyrå?

Det lätt att jämföra priser utan att tänka på vad som faktiskt ingår eller vad det innebär. Kostnaden ser olika ut, beroende på vem du kontaktar. Vårt bästa råd är att du väljer en revisor som du känner förtroende för och som kan din bransch, vilket kommer ge en stor trygghet som gör att du kommer sova gott om natten.

Kontakta oss gärna och berätta mer om ditt företag och de utmaningar du står inför, så svarar vi med ett prisförslag därefter.

Läs mer om vad det kostar att anlita en revisionsbyrå.

Varför anlita revisionsbyrå?

Först och främst är det lagkrav på företag med ett visst antal anställda, eller som omsätter ett visst belopp per år, ska ha en revisor. Dock finns fler goda skäl att anlita en revisionsbyrå, även för företag som inte överstiger dessa gränser. Att en verksamhet granskas av en oberoende part höjer förtroendet hos potentiella samarbetspartners och kunder, vilket innebär att revision fungerar som en kvalitetsstämpel.

Läs mer om varför du ska anlita en revisionsbyrå.

Vilken revisionsbyrå ska man välja?

Din revisionsbyrå behöver ha den grundläggande kompetens som krävs, men fördelaktigt är också om du kollar upp att den revisionsbyrå/revisor du väljer har den kompetens som just ditt företag behöver.