Vad kostar revisionsbyrå?

Det finns en rad faktorer som påverkar vad det kostar att anlita en revisor. Som med alla andra tjänster, så kan du räkna med att ju mer tid revisorn lägger ner på revisionen, desto mer kommer det också att kosta. Priset påverkas bland annat av hur mycket som ska göras, företagets förutsättningar, vad som ingår och hur eftertraktad revisorn i fråga är.

En bra revision är alltså mer än bara granskande. Den ska även vara till hjälp för att identifiera eventuella problem med den ekonomiska hanteringen samt förvaltningen av verksamheten. Låt oss berätta mer om vilka olika faktorer som styr kostnaden när du ska anlita en revisor samt ge dig våra bästa tips gällande vad du ska tänka på när du väljer revisionsbyrå och hur vi på Revideco kan hjälpa dig.

Vad ingår när jag anlitar en revisionsbyrå?

Många blandar ihop revisorer och redovisningskonsulter, men det är faktiskt är två helt olika yrkesroller. Så låt oss börja med att klargöra skillnaden innan vi går vidare:

 • En redovisningskonsult har som uppgift att hjälpa företag med med allt från löpande bokföring, såsom moms, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklaration. Läs mer om hur en redovisningskonsult arbetar.
 • En revisors jobb är att kontrollera och granska redan utfört arbete. Detta genom att göra en oberoende granskning av ett företags redovisning och förvaltning, alltså hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en korrekt bild av företagets ställning och resultat, samt om den följer de lagar som finns. Utefter granskningen kan revisorn komma med goda råd om något inte står rätt till.

Det finns även revisionsbyråer som erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision. Med Revideco som din revisionsbyrå kan du bland annat få hjälp med:

 • Lagstadgad revision
 • Frivillig revision
 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Så kan du på ett effektivt sätt spara både tid och pengar på revisionen

Om du inte måste ta in en revisor för utomstående granskning som säkrar att siffrorna är korrekta, finns det sällan anledning att göra det och då är det mest effektiva sättet att reducera kostnaderna helt enkelt att inte ha någon revisor.

Däremot kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult, som håller koll på ekonomin åt dig. Det är svårt att hantera hela företagets ekonomiska administration och strategi på egen hand och då kan en redovisningskonsult hjälpa dig att säkerställa att rådande regelverk följs samt vara ett värdefullt bollplank för dig – alltid med ditt bästa i fokus.

Reducerad kostnad för revisionen med en redovisningskonsult

Ju fler timmar revisorn måste lägga på att gå igenom din ekonomi, desto större blir den slutgiltiga prislappen. Något som har stor inverkan på den slutgiltiga kostnaden för en revisor är om din bokföring är i sin ordning och att du under året har gjort ett tillräckligt noggrant arbete med redovisningen. Även på denna front kan en redovisningskonsult hjälpa dig.

Genom att din löpande bokföring och redovisning blir rätt och riktigt gjord, och läggs upp på ett sätt som är lättöverskådligt och enkelt att granska, kommer revisorn inte behöva lägga lika mycket tid på företagsrevisionen. På så vis blir det också billigare för dig. En win-win-situation för er båda vill säga

Revideco är en kombibyrå, vilket innebär att det förutom auktoriserade revisorer även finns företagsrådgivare och redovisningskonsulter inom samma väggar som borgar för en hög kunskapsnivå inhouse. Med oss kan du med andra ord vara trygg i att du alltid får den lösning du behöver.

Ta kontakt med oss

Vad kostar en revisor?

Det är lätt att jämföra en prislapp med en annan, utan att tänka på vad som ingår eller vilka behov man faktiskt har. Viktigast är att du väljer en revisor som enligt ovan nämnt kan ditt bolag och kan ge dig värdefull rådgivning, vilket kommer ge dig en stor trygghet och göra att du sover gott om natten.

De största revisionsbyråerna har i regel högre overheadkostnader än vad mindre byråer har, vilket kan påverka kostnaden uppåt. Enpersonsbyråer och mindre byråer erbjuder ofta färre tjänster än större revisionsbyråer, vilket kan innebära en viss begränsning som gör att du behöver använda dig av flera leverantörer vid till exempel delägarfrågor, skattefrågor, internationella frågor etc.

Fördelaktigt är att söka dig till en mellanstor byrå som erbjuder de tjänster ditt bolag behöver idag, men även kan erbjuda i framtiden om dina skulle ändras.

 

Värdefulla tips och inspiration i vardagen - Revideco personal ocg optionsprogram

Tar en revisor betalt per timme eller ett fast pris?

Vissa revisorer tar betalt per timme, medan andra ger ett fast pris per månad eller per år. Fördelen med ett fast pris är att du på förhand vet hur mycket du ska betala till din revisor. Fördelen med pris per timme är att du inte betalar för fler timmar än du behöver.

Är priset för en revisor olika för enskild firma och aktiebolag?

Kostnaden för att anlita en revisor påverkas egentligen inte av vilken bolagsform du driver företag under, utan styrs snarare av vilken prissättning revisorn eller revisionsbyrån har. Som ovan nämnt, måste enskilda firmor sällan ha en revisor och vissa aktiebolag måste inte heller ha en revisor.

Ofta börjar ett revisionsarvode på 20 000 kronor per år för de minsta företagen. Priset för tjänsterna kan dock variera beroende på en rad faktorer, såsom hur mycket som ska göras, vad som ingår i tjänsten och hur eftertraktad revisorn är. Även företagets förutsättningar kan påverka kostnaden.

Viktigt att ha i åtanke när du väljer revisor, är att ett lågt pris ofta spegla vad du får. Så utgå alltid från vad du behöver och värdesätter och välj revisor därefter, snarare än att bara utgå från priset.

Måste jag anlita en auktoriserad revisor?

Utöver att ditt bolag behöver redovisa in skatter och avgifter till Skatteverket, samt upprätta den löpande bokföringen och en årsredovisning, så ska dessa uppgifter även revideras.

En revisor har som uppgift att göra en oberoende granskning av företagets redovisning, finansiella rapporter och hur VD:n sköter bolaget ihop med styrelsen. Därefter upprättas en revisionsberättelse som intygar att bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen sköts enligt de lagkrav som finns, då lagen ställer krav för vissa företag att ha en revisor. Kravet gäller dock inte för alla.

kasse revideco aktieutdelning utdelning

När du måste ha en revisor

Sedan några år tillbaka har revisorskravet tagits bort för små aktiebolag. Driver du ett aktiebolag och det uppnår minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du däremot av revisionsplikt och måste anlita en godkänd eller auktoriserad revisor:

 • Du har fler än 3 anställda
 • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Läs mer på bolagsverket

Driver du en enskild firma måste du i regel inte ha en revisor. Uppnår du däremot två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren måste du anlita en revisor:

 • Du har fler än 50 anställda
 • Du har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Läs mer på bolagsverket

Checklista: 5 tips när du ska anlita en revisor

1. Lita alltid på din magkänsla

Eftersom en bra magkänsla är viktigt i alla relationer, ska du aldrig bortse från magkänslan när du ska välja revisor.

2. Lyssna på vilka behov dina redovisare och CFO har

I många små och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget, vilket gör det extra viktigt att välja rätt revisor som kan hjälpa dem på bästa sätt. Lyssna därför till vilka behov som finns och ta med det i bedömningen.

3. Ta hänsyn till behov idag och framtidsplaner

Driver du ett fåmansbolag är det viktigt att du väljer en revisor som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med just fåmansbolag. Alla revisorer har nämligen inte det. Kanske behöver revisorn vara insatt i 3:12 regelverket, ha ett internationellt nätverk om du driver din verksamhet utan Sveriges gränser eller ha erfarenhet av olika typer av omstruktureringar i bolag?

4. Välj en revisor med rätt kompetens

I vissa fall är det viktigt att revisorn har särskilda specialkunskaper. Driver du ett utvecklingsföretag är det extra viktigt att göra noggrann research, då många revisorer inte jobbar med denna typ av bolag. Andra exempel där specialkunskaper krävs är om du driver ett finansiellt bolag, ett bolag med ett ovanligt varulager, ett bolag med omfattande kontanthantering eller ett bolag som kräver kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk.

5. Säkerställ att revisorn kan avsätta tiden du behöver

Eftersom många bolag i Sverige har kalenderår som räkenskapsår, är våren i regel en fullbokad period. Därför är det viktigt att du frågar om revisorn har tid för nya uppdrag och kan avsätta tid för dig den del av året som du behöver.

Jens Malm Caisa Westin Fakturera utländska kunder

Varför du ska välja oss som din revisor

 • Det blir enkelt med oss. Vi är vana att revidera såväl små som stora bolag och anpassar vår granskning efter bolagets komplexitet. Du får inte en superlång checklista, utan får istället relevanta frågor som hjälper dig att förstå ditt företags risker.
 • Du får personlig rådgivning. Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Det i kombination med att vi jobbar nära dig, innebär att vi kan svara på dina frågor och ge dig rådgivning utifrån de unika utmaningar och förutsättningar som du har.
 • Du får access till ett internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi ger dig access till revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder.
 • Tillgång till ett bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar ett bollplank. Vi finns här som ditt naturliga bollplank i alla frågor och utmaningar som rör bolagets ekonomi.
 • Ett trovärdighetsbevis. Revision leder till att du har koll på och följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det dessutom ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Vad kostar revisionsbyrå? Kontakta oss för mer information!

Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Därför följer vi på Revideco ditt företag över flera år, vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Det gör att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Boka ett möte med oss när du behöver en revisor

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd gällande hur du kan effektivisera fakturor eller löner, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.

Stockholm
Drottningholmsvägen 22
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
E-post: stockholm@revideco.se

Läs mer här

Göteborg
Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190
E-post: goteborg@revideco.se

Läs mer här

Skellefteå
Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
E-post: skelleftea@revideco.se

Läs mer här

Sundsvall
Klökanvägen 8
863 41 Sundsvall
Telefon: 060-611 600
E-post: sundsvall@revideco.se

Läs mer här