Vilken revisionsbyrå ska man välja?

Att välja revisionsbyrå kan vara svårt, eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till – såsom specialisering, kompetens, priser och tidigare erfarenheter. Det är därför bra att undersöka flera alternativ och jämföra dem innan man fattar sitt beslut.

Men hur vet man egentligen vilken revisor som är bäst och vad behöver man tänka på när man ska välja revisor? I denna artikel går vi igenom när du behöver en revisor, hur en revisor kan hjälpa dig och hur vi på Revideco jobbar. Låt oss guida dig till rätt val av revisor!

Hur hittar man en bra revisor?

Vill du att ditt företag ska växa, är det viktigt att du väljer revisor med omsorg. Revision ska helt enkelt göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Därför är det viktigt att det blir rätt från början.

Vad behöver jag tänka på när jag ska välja revisor?

På Revideco anser vi att en bra revisor är mer än bara granskande. Din revisor ska även kunna identifiera och hjälpa till att lösa eventuella problem med den ekonomiska hanteringen samt förvaltningen av verksamheten.

Det är viktigt att komma ihåg att en revisor som är bra för ett företag, inte nödvändigtvis är den bästa för ditt företag. Därför är det en god idé att göra ordentlig research och boka in möten med revisorer som du finner intressanta. För att underlätta för dig, har vi sammanställt en checklista att utgå ifrån när du ska anlita en revisor.

Checklista: Så väljer du rätt revisor för ditt bolag

1. Personkemin mellan dig och revisorn är A och O

En bra magkänsla är viktig i alla relationer, vilket även gäller när du ska välja revisor. Personkemin mellan dig och din revisor är viktigare än vad du kanske tror. Men är den bra, så bäddar det för ett bra och långsiktigt samarbete. Därför är detta det första som måste stämma innan du betar av resten av punkterna i denna lista.

2. Tänk på hur företagets behov ser ut idag – och imorgon

Tänk igenom vilka behov du har idag, men ta även hänsyn till hur framtidsplanerna för företaget ser ut. Låt säga att du äger och driver ett fåmansbolag. Då är det viktigt att välja en revisor som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med just fåmansbolag, eftersom det skiljer sig från stora bolag.

Revisorn kan behöva vara väl förtrogen med 3:12 regelverket, ha tillgång till ett internationellt nätverk om du bedriver din verksamhet i ett annat land, ha erfarenhet av olika branscher och olika typer av omstruktureringar inom bolag – till exempel om du som ägare funderar på exit, planerar att ta in delägare, vill strukturera om bolagets organisation eller köpa/sälja dotterbolag.

3. Ta hänsyn till vad din redovisningskonsult och CFO behöver

Revisorn kan vara en viktig rådgivare för ekonomifunktionen i små och mellanstora företag, vilket gör det extra viktigt att välja rätt revisor som kan hjälpa din redovisningskonsult och CFO i deras vardag. Var uppmärksam på deras behov och ta det i beaktning när du gör ditt val. Det ger ekonomifunktionen en extra trygghet.

4. Försäkra dig om att revisorn kan avsätta tillräckligt med tid

Eftersom många av Sveriges alla bolag har kalenderår som räkenskapsår, brukar våren vara en fullbokad period för många revisorer. Av den anledningen är det viktigt att du i ett tidigt skede pratar med revisorn om dina behov och säkerställer att hen har tid för nya uppdrag och kan avsätta den tid du behöver, när du behöver den.

5. Välj en revisor med rätt erfarenhet och expertis

I vissa situationer krävs det att revisorn har specifika kunskaper. Om du exempelvis driver ett utvecklingsföretag är det extra viktigt att göra en grundlig undersökning, eftersom många revisorer inte har erfarenhet av att arbeta med denna typ av företag.

Andra exempel på situationer där specifika kunskaper krävs är om du driver ett finansiellt företag, ett företag med ovanligt varulager, ett företag med omfattande kontanthantering eller ett företag som kräver kvalifikationer relaterade till internationella redovisningsregler eller språk.

Varför ska jag anlita en revisor?

 • Det blir enkelt. Vi gör revisionen enkel för dig genom att anpassa vår granskning efter bolagets komplexitet, både för små och stora bolag. Du får inte en lång checklista, utan istället relevanta frågor som hjälper dig att identifiera ditt företags risker.
 • Du får personlig rådgivning. Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Det i kombination med att vi jobbar nära dig, betyder att vi alltid kan svara på dina frågor och ge dig rådgivning utifrån de unika förutsättningar och utmaningar du står inför.
 • Du får access till ett internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi ger dig access till ett stort nätverk av revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder.
 • Du får ett värdefullt bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar ett bollplank. Vi finns här som ditt naturliga bollplank i alla frågor och utmaningar som rör bolagets ekonomi.
 • Ditt företag får ett trovärdighetsbevis. Revision leder till att du har koll på och följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det dessutom ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Vad revision av ett bolag innebär

Revisionen av ditt bolag kommer ge dig en oberoende årlig kontroll av hur bra de interna rutinerna fungerar. Revisionen kommer också visa om ni redovisar intäkter och kostnader korrekt och om balansräkningen är rättvisande.

Processen innefattar ofta en löpande granskning för att snabbt kunna identifiera eventuella fel och rätta till dem. Utöver det kan revisionen, såsom förvaltningsrevision, hjälpa dig att identifiera brister i förvaltningen och att förbättra rutinerna.

När behöver man ta hjälp av en revisor?

En revisor har som uppgift att göra en oberoende granskning av företagets redovisning, finansiella rapporter och hur VD:n sköter bolaget ihop med styrelsen. Därefter upprättas en revisionsberättelse som intygar att bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen sköts enligt de lagkrav som finns, då lagen ställer krav för vissa företag att ha en revisor. Kravet gäller dock inte för alla.

Kravet om revisor har sedan ett par år tillbaka tagits bort för små aktiebolag. Men uppnår ditt bolag minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så omfattas du däremot av revisionsplikt och måste ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor:

 • fler än 3 anställda
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Läs mer på bolagsverket

Så får du kontroll över din ekonomi med en auktoriserad revisor och redovisningskonsult

Om ditt företag inte uppnår något av ovanstående gränsvärden och således inte måste ta in en revisor för utomstående granskning, finns det sällan anledning att göra det. Då är det helt enkelt mest kostnadseffektivt att inte ha någon revisor. Dock det finns ett antal situationer där det inte är ovanligt att man väljer revision, även fast bolaget inte omfattas av lagkravet. Det kan handla om att:

 • bolaget har flera ägare som vill att räkenskaperna granskas av oberoende part.
 • bolaget har långivare som vill säkerställa att bolaget redovisar korrekta siffror.
 • bolaget är en materiell del av en koncern.
 • man vill påverka bolagets kreditvärdighet.

Om du väljer att inte anlita en revisor för att granska ditt bolag kan det vara fördelaktigt att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. En redovisningskonsult kan hjälpa till att hålla koll på ekonomin och säkerställa att rådande regelverk efterföljs, samt vara ett värdefullt bollplank för dig.

Jens Malm Likviditetsdoktorn

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Revisorer får inte ge ett helt fast pris, eftersom det kan finnas oegentligheter som kräver ytterligare granskning i enlighet med revisorns yrkesetiska regler. Priset kan därför överskridas.

Var tydlig med att beskriva bolagets ekonomisystem, hur ni arbetar och eventuella väsentliga händelser som kan påverka granskningsinsatserna och nivån på offerten. Däremot kan det ändå klokt att fråga om pris per timme, för att få en förståelse för vad som driver arvodet.

Läs mer om vad en revisionsbyrå kostar

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

Vilken revisionsbyrå ska man välja? Kontakta oss!

För oss är det viktigt att du känner trygghet med oss som din revisor, samt att vi ska kunna hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Boka ett möte med oss när du vill anlita en revisor

Oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, redovisningskonsult eller bara lite goda råd, är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.