Vad kostar en revisor?

Vissa företag måste anlita en auktoriserad revisor, vars uppgift är att oberoende granska företagets redovisning och förvaltning. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, samt om den följer de lagar som finns.

Viktigt att ha i åtanke när du väljer revisor, är att ett lågt pris ofta speglar vad du får. Vill du ha en bra revisor, ska du alltid utgå från vad du behöver och värdesätter. Så välj revisor därefter, snarare än att bara utgå från priset.

Men vad påverkar egentligen priset och vad ska man ta hänsyn till när man väljer revisor? Låt oss gå igenom vad det kostar att anlita en revisor, vilka delar du ska kolla närmare på och hur vi på Revideco kan hjälpa dig.

När måste jag anlita en auktoriserad revisor?

Låt oss börja i rätt ände och klargöra när du måste anlita en revisor och inte. Förutom det faktum att ditt företag är skyldigt att rapportera skatter och avgifter till Skatteverket, samt hålla sin löpande bokföring och årsredovisning i ordning, är det också nödvändigt att få dessa uppgifter granskade. Att ta in en revisor är nämligen obligatoriskt för vissa företag enligt lag.

Kravet på att ha en revisor varierar beroende på bolagets storlek och vilken juridisk form verksamheten bedrivs under. I regel är enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar undantagna från revisionsplikten. Men vad avgör när det krävs en revisor?

När du måste ha en revisor i aktiebolag

Tidigare var det obligatoriskt för alla aktiebolag att använda en revisor. Men efter att revisionsplikten har tagits bort för de minsta bolagen, så omfattas inte längre alla bolag av revisionsplikt. Men om ditt företag uppnår minst två av nedanstående gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, så är du skyldig att använda en godkänd eller auktoriserad revisor enligt revisorsplikten:

 • Du har fler än tre anställda
 • Du har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

När du måste ha en revisor i enskilda firma

Om du driver en enskild firma, så behöver du normalt sett inte ha en revisor. Är verksamheten en så kallad större verksamhet, måste du däremot anlita en revisor. Det räknas som en större verksamhet om den uppfyller två av nedanstående kriterier i två år:

 • Du har fler än 50 anställda
 • Du har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Du har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Vad kostar en revisor?

Ja, så vad kostar en revisor nu då och vad styr den slutgiltiga prislappen? När du jämför priser på revisorer, är det lätt att bara fokusera på priset utan att tänka på vad som ingår eller vad dina verkliga behov är. Det är därför viktigt att välja en revisor som har kunskap om ditt företag och som kan ge dig värdefull rådgivning.

Revisorer på stora revisionsbyråer brukar ha högre overheadkostnader än revisorer på mindre byråer, vilket kan öka priset. Enpersonsbyråer och mindre byråer brukar erbjuda färre tjänster än större byråer, vilket kan innebära att du behöver använda olika leverantörer för exempelvis frågor gällande delägarskap, skatt eller internationella frågor.

Det bästa alternativet, skulle vi på Revideco säga är att välja en revisor på en mellanstor byrå som kan erbjuda de tjänster ditt företag behöver just nu, men som också är flexibla att anpassa sig efter dina framtida behov om de skulle ändras. Låt oss gå igenom vilka faktorer som brukar påverka priset.

Caisa Westin

Faktorer som påverkar kostnaden för en revisor

 • Storleken på företaget: Storleken på ditt företag är en avgörande faktor som påverkar priset. Ju större ett företag är, desto mer komplexa ekonomiska rapporter brukar det innebära och desto mer tid och arbete krävs för revisorn att göra sitt arbete.
 • Komplexiteten i företagets ekonomi: Om ditt företag exempelvis har många affärsenheter, investeringar i andra företag eller en annan komplicerad ekonomisk situation, krävs det mer arbete från revisorn för att genomföra sin granskning.
 • Revisorns erfarenhet och kompetens: En erfaren och kompetent revisor tar ofta högre priser än en mindre erfaren revisor. Detta beror på att en erfaren revisor har större kunskap om de senaste riktlinjerna och best practices, och kan således erbjuda bättre och mer värdefulla tjänster.
 • Frekvens och omfattning av revisorns arbete: Om din verksamhet kräver att en revisor genomför granskningar regelbundet, eller om det är en större och mer omfattande granskning, kan det leda till högre priser för revisorns tjänster. Därför är det viktigt att ta reda på hur ofta och i vilken omfattning revisorn behöver arbeta innan du anlitar hen.

Sänk kostnaden för revisionen med en redovisningskonsult

Är den löpande bokföringen och redovisningen väl samordnad och lätt att granska, kan det göra att revisorn inte behöver lägga lika mycket tid på revisionen. Ju mer tid revisorn behöver lägga på att gå igenom alla ekonomiska uppgifter, desto högre blir den slutgiltiga prislappen.

En ordentligt skött bokföring och redovisning, där allting är rätt och riktigt gjort, kan alltså påverka den slutgiltiga kostnaden för en revisor och göra revisionen billigare. Företagets löpande bokföring och redovisning kan en redovisningskonsult hjälpa dig med.

Revideco är en kombibyrå som utöver auktoriserade revisorer även har redovisningskonsulter och företagsrådgivare under samma tak. På så vis kan vi garantera en hög kunskapsnivå inhouse och kan alltid erbjuda dig den bästa lösningen för din verksamhet.

Revidecos specialistområden

Föreningar och förbund

Vi är ett dedikerat team som reviderar föreningar och förbund med varierande inriktningar och syften. Läs mer.

Internationella företag

Oberoende revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav. Läs mer.

Ägarledda företag

Vi har arbetat med ägarledda företag sedan vi startade och är ett av Sveriges ledande bolag på området. Läs mer.

Bostadsrättsföreningar

Våra auktoriserade revisorer har gedigen erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar i och kring Stockholm. Läs mer.

6 tips när du ska välja revisor – så att du får vad du betalar för

 1. Kartlägg dina behov: Tänk igenom vad du behöver idag och i framtiden samt vad du förväntar dig av din revisor.
 2. Gör research och jämför: Undersök olika revisorer och jämför deras erfarenheter, kompetenser, priser och service.
 3. Lyssna på din redovisningskonsult och CFO: Ta hänsyn till vad dina medarbetare behöver och se till att den tilltänkta revisorn kan hjälpa dem på bästa sätt.
 4. Boka möte: Träffa revisorn och ställ frågor om tidigare erfarenheter samt hur hen kan hjälpa dig och ditt företag.
 5. Välj revisor: Välj en revisor som du litar på, som har erfarenhet inom din bransch och där kommunikationen fungerar bra. Det är viktigt att du väljer en revisor som du tror kommer kunna bemöta dina behov på bästa sätt och som du känner dig mest bekväm att jobba med. Lita på magkänslan!
Jens Malm Likviditetsdoktorn

Vanliga frågor och svar om ”Vad kostar en revisor?”

Hur mycket kostar revisionstjänster?

Priset för revisionstjänster varierar och beror på en mängd faktorer såsom företagets storlek och komplexitet i dess ekonomi, revisorns erfarenhet och kompetens, samt de tjänster som erbjuds.

Hur mycket kostar en revisor per år?

Kostnaden för att anlita en revisor påverkas egentligen inte av vilken bolagsform du driver företag under, för de allra minsta bolagen börjar arvodet på ca 20 000 kr per år.

Tar en revisor fast pris?

En revisor får inte ange ett helt fast pris av den enkla anledningen att om revisorn hittar oegentligheter, så måste hen fortsätta att granska bolaget i enlighet med revisorns yrkesetiska regler. Det innebär att den prisangivelse som revisorn ger dig alltid kan överskridas.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

Vad kostar revisor per timme?

Idag finns det fortfarande revisorer som tar betalt per timme, även om det börjar bli ovanligt. Oavsett så är det klokt att efterfråga timpriset, för att förstå vad det är som driver revisionsarvodet. Ofta är det också möjligt att få revisionsarvodet utspritt över året, förslagsvis per månad, istället för att få en stor faktura årligen.

Det är klokt att informera revisorn om viktiga händelser som påverkar företagets ekonomi, såsom juridiska tvister eller skatterevisioner, eftersom det kan påverka granskningsbehovet och då också priset.

Vad fakturerar en revisor?

Revisorer fakturerar för sina tjänster på olika sätt. Vad revisorn fakturerar beror helt på hur ert samarbete ser ut och vad revisorn gör för dig.

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Vad kostar en revisor? Kontakta oss och få mer information!

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med oss som din revisor, samt att du känner att vi kan hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer, så att du kan sova gott om natten.

Detta gör vi genom ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning, där vi tror på personligt engagemang i alla led. På Revideco arbetar ett erfaret och kompetent team av både auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Oavsett hur dina behov ser ut, är du alltid varmt välkommen att boka ett möte med oss.